• Yoga

  yoga.pngYoga är även det ett ord på sanskrit som betyder "förening"  det är även från Indien och en av de äldsta traditioner för en metod för kropp och själ samt kontemplativt. Yoga finns även i de vediska skrifterna och är en av Hinduismens filosofiska system. Det bygger på ett system av logik för kroppen. 

  Hathayoga var en av de första om inte den första yogaformen som västerlänningar tog till sig. Det finns flera olika sorters yoga även baserat ifrån Ayur-Veda för de olika typerna. Hathayoga brukas för att skapa balans i kroppens energisystem och skapa en balans mellan den fysiska och den psykiska hälsan. I den sker en reningsprocess och andningskontroll används tillsammans med yogaställningarna samman med koncentrationsövningar och meditation. Ordet Hatha kommer ifrån två ord för solen och månen som är representanter för Yin och Yang.  Alltså en förening av Yin och Yang. 

  Kundaliniyoga är på sidan om den yogaformen som är mest känd. Kundalinormen är den spiral som går mellan chakras med en kvinnliga kraften på vänster och den manliga på den högra som vävs samman. Kundaliniyogan baseras mest på den fysiska kroppen men även här kombineras koncentration, andningskontroll tillsammans med fysiska övningar. 

  Det finns även en svensk form av Yoga - Mediyoga, som är en terapeutisk form av kundaliniyogan. 

  Karmayoga som troligen låter mest spännande i sitt namn är handlingens väg genom yoga och finns omnämnd i BhagavadGita. Den baseras på karma och personens handlingar är det centrala för att nå en andlig utveckling. Karmayoga handlar om att vara i synkroniserat med att följa sitt dharma.

   

 • Kundalini Yoga

  Kundaliniyoga är den medicinska yoganska ursprung, vilket innebär att den utövas främst för att uppnå fysisk och psykisk balans och inte främst som en form av träning. Visserligen kan yoga användas som stretching eller stresshantering, men det är en väldigt begränsad bild av vad det egentligen är.

  Ordet yoga, som kan översättas med föreningen mellan människans själ och universums kreativa kraft, syftar både på ett antal tekniker och på det medvetandetillstånd som kan uppnås med hjälp av dessa tekniker. I universum, i oss människor och i allt annat levande finns en kreativ energi, ett kraftfullt flöde, som vi i detta medvetandetillstånd är fullständigt synkroniserade med.

  Vi pratar mycket om att vara sanna, både mot oss själva och vår omvärld, och sökandet efter sanningen börjar med oss själva. Att nå andlig upplysning och få insikt om verklighetens sanna natur är yogans högsta mål. Vi ökar vår medvetenhet och självkännedom genom att observera oss själva och hur vi reagerar i olika siuationer.

  Kundaliniyoga är en andlig diciplin, en teknik för att släppa identifikationen med sin kropp, sina tankar, känslor, ägodelar och relationer och i stället identifiera sig med sin själ i förening med universums kreativa kraft.

  Kundaliniyoga består av en kombination av kroppsställningar, andningsövningar, meditation och mantran. Denna kombination har visat sig stärka nervsystemet, balansera körtelsystemet och frigöra känslomässiga blockeringar vilket påverkar hälsan positivt och ger ökad livskraft och självkännedom.

  Andningen är en viktig del av kundaliniyogan. Det finns en direkt koppling mellan andningen och sinnet. När vi andas långa, djupa andetag blir sinnet automatiskt lugnare och upprörda känslor dämpas. Detta hjälper oss att identifiera negativa tankar och känslor. Tekniken eldandning används för att rensa ut gifter och slaggprodukter, ökar lungkapaciteten och ger energi. Kroppsställningar i kombination med medveten andning hjälper till att lösa upp blockeringar och ökar energiflödet. Genom att kontrollera din andning kan du alltså påverka ditt sinnestillstånd. Vi erbjuder för närvarande en nybörjarkurs och en fortsättningskur