• Yoga

    yoga.pngYoga är även det ett ord på sanskrit som betyder "förening"  det är även från Indien och en av de äldsta traditioner för en metod för kropp och själ samt kontemplativt. Yoga finns även i de vediska skrifterna och är en av Hinduismens filosofiska system. Det bygger på ett system av logik för kroppen. 

    Hathayoga var en av de första om inte den första yogaformen som västerlänningar tog till sig. Det finns flera olika sorters yoga även baserat ifrån Ayur-Veda för de olika typerna. Hathayoga brukas för att skapa balans i kroppens energisystem och skapa en balans mellan den fysiska och den psykiska hälsan. I den sker en reningsprocess och andningskontroll används tillsammans med yogaställningarna samman med koncentrationsövningar och meditation. Ordet Hatha kommer ifrån två ord för solen och månen som är representanter för Yin och Yang.  Alltså en förening av Yin och Yang. 

    Kundaliniyoga är på sidan om den yogaformen som är mest känd. Kundalinormen är den spiral som går mellan chakras med en kvinnliga kraften på vänster och den manliga på den högra som vävs samman. Kundaliniyogan baseras mest på den fysiska kroppen men även här kombineras koncentration, andningskontroll tillsammans med fysiska övningar. 

    Det finns även en svensk form av Yoga - Mediyoga, som är en terapeutisk form av kundaliniyogan. 

    Karmayoga som troligen låter mest spännande i sitt namn är handlingens väg genom yoga och finns omnämnd i BhagavadGita. Den baseras på karma och personens handlingar är det centrala för att nå en andlig utveckling. Karmayoga handlar om att vara i synkroniserat med att följa sitt dharma.