• Tvillingsjälar

  statue873818_640.jpgDetta är ett omdiskuterat ämne, finns det en tvillingsjäl eller inte? Är du den romantiska typen vill du nog tro att det finns och att den som du älskar också känner starka band med är din tvillingsjäl. En del anser att det är trams, det finns ingen speciell själ/människa som skulle vara så unik. 

  Även i media talas det allt mer om tvillingsjälar, men kanske inte ifrån en djup andlig synpunkt utan mer som två personer som verkligen passar samman. Är det inte det som du letar med en tvillingsjäl, någon som liknar dig själv, som du känner en total harmoni med? Sedan kan du även ställa dig frågan om detta med relationer. Är inte varje relation en sorts form av tvillingsjäl eftersom du i varje partner möter en spegling av det som du är. Men det som menas med en tvillingsjäl utifrån en mer andlig inriktning är nog den speciella personen som får dig att känna dig komplett, som en enda individ men ändå med total frihet.

  Enligt en lära
  Kom Gud ner till vår dimension för länge, länge sedan, då inget annat fanns. Då han tog form i vårt planetsystem kunde inte energin leva som en enhet utan han delade upp sig i två enheter. En Yang (maskulin) och en Yin (feminin) men det var ändå inte tillräckligt vilket gjorde att varje ny individ fick dela upp sig i två nya delar. Även det en Yang och Yin, alltså fyra helt oberoende individer men ändå sammanbundna med varandra. Du kan även se det som att allt är plus och minus, att det alltid finns en positiv kraft och en negativ som mäts mot varandra. Då innebär inte ordet negativt något som är elakt, utan en energi som tar in, som tar emot. Medan den positiva ger ut energi, på samma sätt som en magnet har två poler och det går inte att föra ihop två negativa poler. All energi har en motsats och den behövs som ett komplement. Vilket gör att du söker efter den energi som är likadan men ändå ger energi åt det andra hållet än vad den första gör. 

  Denna symbolik finner du starkast i Yin och Yangsymbolen, det vita har svart i sig och det svarta har vitt i sig. Både energierna måste finnas för att det ska bli en utveckling. På det viset kan det räcka med en maskulin form och en feminin form för att en utveckling ska ske. Sedan är en tvillingsjäl något som är lite speciellt, lite starkare, mer mäktigt och totalt. 

  Enligt en annan lära
  Fanns det en gång en energi som Gud delade i Yang och Yin för att människan skulle lära sig finna helheten och sedan dess letar själen efter sin andra del. Eftersom jag är inne på detta med Yang och Yin är jag övertygad om att det finns en manlig del av mig, så väl som det finns för varje kvinna och en kvinnlig del för alla män. Därmed inte sagt att vi möts i detta liv. Tvillingsjälen möter du i många olika liv, många tror att vi möts i olika roller som pappa-dotter, mamma-son men även som partner. Jag tror att vi bara möts som partners när det gäller tvillingsjälar, eftersom sex är det som skapar KI energin, den totala energin mellan Yang och Yin. 

  Vad är då en tvillingsjäl? 
  Rent andligt logiskt borde det finnas en tvillingsjäl. Att någon gång i tidernas begynnelse var vi en energi som delades till två och att vi än idag söker efter vår motpol. Eller är det så enkelt att vi helt enkelt bara letar efter en motsvarande energi. Om jag är Yin letar jag efter den Yang energi som passar mig till 100 %. Då inte till sättet att vi är 100 % lika utan snarare kanske att vi kompletterar varandra även om det säkert finns många likheter. Men säkert även en del som jag har och som inte min tvillingsjäl har full energi av och tvärtom. 

  Hur känner du igen en tvillingsjäl, hur vet du att just den personen är den rätta?
  Jag tror inte att du måste ha bekräftelse på att det är din tvillingsjäl om det är så. Då vet du och vårdar relationen och har ingen kamp. Utan du är hela tillsammans och ändå trygg när du är själv för att energin ni har tillsammans med den andre, finns där oavsett var den personen är. Vi har alla energifält (auran) och tvillingsjälar har ”samma” värde, samma energi men inte likadana auror. 

  Jag tror även att vi finner yttre liknelser mellan två tvillingsjälar, även om de inte behöver ha samma hårfärg, vara lika långa och väga lika mycket. Det finns något som vi kallar äktenskapstycke, det är en bra grund att utgå ifrån när det gäller tvillingsjälar. Tvillingsjälar kommer att möta varandra ifrån liv till liv, i olika faser, skapa starka band utifrån både katastrofer och lycka. Funderar du över din tvillingsjäl är det väl ett bra sätt att först se om ni har levt något liv tillsammans till att börja med. Det kan du välja att göra genom att tolka i Tarotkorten om du inte vill eller kan eller finner någon som kan se ett gemensamt liv emellan er. Hur vi än försöker tror jag inte att vi kommer ifrån att vi alla söker efter vår tvillingsjäl, vårt andra jag. Eftersom energierna gör att vi behöver bli kompletta som Yin- och Yangsymbolen.

  Ett stort begrepp?
  Tvillingsjälar kan vi även säga om dem som upplever samma saker. Kanske i samtid men även att de följer samma levnadsmönster eller som gör samma saker helt oberoende av varandra. Exempelvis skriver en sång som är i stort sett identiskt eller en dikt, eller en bok. Det finns personer som finner en tvillingsjäl i en vän, kanske av samma kön, likheterna och gemenskapen är starkt. Kanske när det är en av samma kön att fyra-individsprincipen gäller, att vi är fyra individer i ett eller kanske vi ska helt enkelt använda ordet själsfrände.


  Själsfränder

  En del läror säger att vi alla är en och samma, att vi alla är en droppe vatten från samma hav. I så fall är vi tvillingsjälar med alla. Men tror du på mikro och makrokosmos kanske en del hör till den djupaste delen av det havet, eller den östra sidan av det, det är samma vatten men på olika områden. Det viktigaste kanske inte är att söka efter sin tvillingsjäl eller själsfrände utan att ge alla relationer en chans att utvecklas. För om det är en tvillingsjäl eller en själsfrände så vet du, den starka speciella känslan och samhörigheten bör båda känna av. I annat fall, om det bara är en som känner av en tillhörighet kan det faktiskt vara att den personen har blivit räddad i ett tidigare liv av den andra, den lättnaden och tacksamheten kan skapa ett starkt band. I det kan det finnas en längtan att få göra allt för den andre. 

  En själsfrände eller tvillingsjäl kan dyka upp där du minst anar det. Från en början är det inte ens säkert att du vet att det är det, frånsett en speciell känsla av saknad och igenkännande som du kanske inte förstår. Kanske personen får dig att känna dig ledsen utan att du förstår varför fast att ni har trevligt tillsammans. Det kan vara en gammal känsla som sitter kvar, som tas fram då du blir medveten om att det är någon som du själsligt saknat men inte vetat om.

  Oavsett vad du tror på tvillingsjälar och själsfränder lita först på din känsla. Inte på vad andra talar om för dig. Fastna inte heller i vad du tror är en ”speciell relation ” där du i detta liv tror att du ska rädda personen. Händer ofta för kvinnor som möter en man de får starka känslor för och de far illa av relationen. Det är inte vad ett starkt själsligt karmaband handlar om. Men å andra sidan finns det en utveckling i det. Jag avslutar med att alla relationer är rätt för stunden, för du har sökt det för att du behöver något ifrån ert möte. Sedan är det upp till dig att välja, vilken utveckling väljer du?