• Telepati

  Tele-pati överföring (på avstånd) av förnimmelser l. tankar l. känslor från en person till en annan (som påstås ske) utan förmedling av sinnesintryck, tankeöverföring; äv. utvidgat, om tankeläsning. Genom avslappning försätts en person (mottagaren) i ett drömliknande tillstånd, erhåller information av en annan person (sändaren) genom telepati. Telepatisk  som avser l. rör l. har samband med telepati; äv. om person: som har förmåga till telepati. 

  Även från modern ståndpunkt är det väl icke alldeles oantagligt, att Swedenborg ägt naturliga anlag för fjärrskådande eller för telepatiska upplevelser. Telepati kan vi säga fungerar att du skapar en bild i ditt sinne och någon annan fångar upp det. På samma sätt som en dator består av 0:or och 1:or som förs över från en dator till en annan, som Vipstars sida som är uppbyggd. Men även rent allmänt över Internet och genom datorn som vet vilket kodsystem som används till att den kan ta in bilden/sidan. På samma sätt kan en annan varelse, människa eller djur ta in din bild och du deras.

  Telepati är säkert något som du använt dig av men inte tänkt på, som exempelvis när du ska ringa någon och de ringer dig. Eller när du finner ett brev ifrån någon och kort därefter som hör personen av sig. När en familjemedlem ringer hem för att höra om den ska köpa med något och du nyss svurit för dig själv för att något är slut. Små vanliga enkla vardagshändelser där telepati finns med. 

  Många tror att telepati är en andlig sida, där vi sätter oss ner, skickar hela meningar eller bilder till någon som ska ta upp det. Visst det kan du öva på och det fungerar säkert, men frågan är vad du ska ha telepati till? Telepati är ett av de sätt vi kan kommunicera på, om vi inte skulle prata med munnen från det vi var små kanske vi skulle utöva telepati istället. Många föräldrar vet vad deras barn ”tänker” på och den tysta kommunikationen finns där självklar. 

  Nog har väl du vid en tanke sett på en vän och bara nickat bekräftande för att du har vetat vad din vän tänker på. Telepati är en tyst kontakt mellan två eller flera medvetande, där de ”vet” eller känner på sig, kanske får en bild eller en förnimmelse av något. Detta kan vara en mening, en bild, en sinnesstämning, allt detta utan någon annan förmedling än tanken.

  För att öva upp din telepatiska förmåga bör du ha en vän att öva med. Fördelarna är om ni känner varandra rent energimässigt, på det sättet kan ni utifrån den tryggheten och energierna börja med att fokusera på en känsla. Du förmedlar en känsla av exempelvis ledsamhet, glädje, förvåning, rädsla och din vän ska plocka upp din sinnesstämning. 

  Detta är inte telepati men ett sätt för dig att komma igång, känna säkerhet och uppmärksamma på energiflödet emellan er. Efter det fortsätter ni med att tänka på en form, exempelvis en rund ring, en trekant, en fyrkant, ett streck. Efter den övningen kan ni fortsätta med att tänka på en person, bestäm om det ska vara någon ni känner, eller en känd svensk artist, alternativ en känd utländsk skådespelare. Du tänker på personen, din vän beskriver vad den får upp. 

  När ni har gått igenom dessa delar som inte görs på 10 minuter, kan ni bestämma er för att på kvällen mellan 20-22 ska du tänka på den andra, när den andra får upp dig i sina tankar skriver den upp det och bekräftar varandra. Detta gör ni omväxlande, låt det ta tid, tro inte att din telepatiska förmåga är fixad på 1 dag. Det tog betydligt längre tid för dig att lära dig att prata, men naturligtvis så finns det alltid undantag. Ni kan också bestämma att nästa gång ni ska träffas, exempelvis kl. 18 en kväll vid 17 börjar du föra över något som du vill fika eller äta och så ska din vän ta med sig det hem till dig. Det gäller att inte ha förutfattade meningar utan det som kommer upp, det ska du lita till, för det är bättre att tolka fel ifrån början och bygga upp en säkerhet än att göra fel om några månader. Det kan ju också vara så att din vän kan vara splittrad i tankarna, eller kanske så tänker du på en sockerkaka medan du äter en smörgås och din vän kommer med smörgås.

  Telepati är bara ett av de sätt vi kommunicerar på, andra är genom teckenspråk, kroppsspråk och tal och skrift eller bilder. Eftersom du kan läsa varför ska du inte kunna telepati? När vi fångar upp något telepatiskt som kan vara lika gärna en bild, en tanke som någon bär, som förmedlas. Vi kan se bilder av hur det är, eller efter vår egen tolkning. Om du visar någon en bild på ett djur exempelvis ser två personer det olika utifrån deras egen erfarenhet. Medan en ser något positivt och får ut mycket så kanske bilden skrämmer någon annan eller har för dem en negativ innebörd.  

  Något annat som är viktigt inom telepati är symbolspråk, du får upp en bild eller känner en känsla av något. Du kan då analysera vad det betyder för dig (eller finna betydelsen inne på Symbolmappen).

  Telepati är tankeöverföring på högsta nivå. Något som vi ej kan ta på, det är inte vetenskapligt bevisat men det är inte mycket inom det vi kallar ”new age” som hör vetenskapen till då detta är ett sinne som ej logiskt kan bevisas existera.

  Dina egna förmågor kan du testa med en Tarotkortlek. Tar du ut ett kort ur leken och ser inte bildsidan. Håll i kortet eller lägg dig framför dig, skriv ner vilka känslor du får av kortet. Vilka bilder som kommer upp, sedan analyserar du ut vilket kort det kan vara, skriv ner det och vänder på bilden. Gå sedan igenom vad din tolkning av kortet är även om det är ”fel kort” vad är det som du har fångat upp? Med en vän kan den dra ett Tarotkort, se på det, föra över bilden och känslan till dig. Det finns en sten/kristall som sägs vara bra för telepati- Celestin och om två personer har varsin stärks deras kontakt.