• Symboltolkning

  varg.jpgSymboltolkning och drömtolkning har för mig samma grund. Jag personligen har aldrig gillat de drömböcker som visar på att vissa saker betyder något som du inte ser något samband i. Jag blev besviken många gånger när jag som liten sprang ner i min mosters kiosk (som låg i sammanslutning till vårt hus) tidigt på morgonen för att slå upp nattens dröm i den drömbok som fanns där. Men min kloka moster förklarade drömmarna mycket bättre än vad som stod där. 

  I varje dröm är det alltid en själv det handlar om oavsett vilken person du drömmer om är det ditt alter ego, en annan personlighet av dig själv. Exempelvis - Du drömmer om din far, då är det din papparoll oavsett vilket kön du är. Om din partner är det din andra sida av relationen, den roll som du ändå är inom dig eller söker spegling i. En arbetskamrat, de sidor eller handlingar som den har är en del av dig som du kanske måste se eller bearbeta. Oavsett vem du drömmer om och hur många som är i drömmen är det alltid dig det handlar om, speglingar som du söker ifrån den personligheten. Men om du drömmer om fan själv? Betyder det att du har den personligheten? - Ja, men det är också din tolkning av den som är aktuell. Kanske ifall du anser det motbjudande sidor av ego och makt som du behöver se över mer, kanske jobba med eller bekräfta beroende på drömmen. 

  Om du drömmer om ett hus symboliserar det också dig. Tänk efter vilket hus du drömt om. Om det är ett hus som de levt i eller lever i visar det på något som har med dig när du bodde eller bor där, för tänk efter i varje boende uttrycker vi oss annorlunda. Varje del av huset visar på en del av dig. Källaren= dina rötter, din barndom, det som präglar dig. Om du exempelvis drömmer att du har vatten i källaren visar det på att du har något känslomässigt som rinner över som har med dina rötter att göra. Det kan vara familj, barndom, minnen, besvikelser ifrån barndomen. Eller i något som sker i den del av familj som du vuxit upp med men det kan även påverkas v något om sker nu i den familjesituation du lever i som blir aktiverat. 

  Köket symboliserar ditt sätt att äta, ta in energi och hur du påverkas av folk som står dig nära. Vardagsrummet av människor omkring. Har du köpt nya kuddar som du trivs med, drömmer att du lägger upp dig i soffan och lutar dig tillbaka på kuddarna? Kuddarna är nya vänner, soffan är du som du sjunker in och kopplar av, tillåter dessa vänner att komma dig nära och ge dig njutning och glädje. Drömmer du att väggarna håller på att rasa in i vardagsrummet? Något i din vänskapskrets håller på att förstöras, konstruktionen ni haft fungerar inte längre. 

  Finns det inga speglar på toaletten? Toaletten symboliserar det du ger ut och ditt sätt att göra dig fin. Finns det ingen spegel kan du inte heller se hur du ser ut. Varför kan du inte det? Kanske du inte trivs med dig själv just nu och orkar inte med besvikelsen, köpt kläder utan att ha haft råd, klippt dig? Ditt undermedvetna ger dig ledtrådar över vad du funderar på, allt det som du tränger ner i ditt undermedvetna med. 

  Har någon släpat in grus i hallen? Hallen är ditt yttre jag, det som du visar upp och i ett hus det första folk möter, alltså hur du välkomnar folk. Grus visar att något är fel, något som finns där som inte borde finnas. Grus= jord, trygghet, bas men på fel ställe. 

  Sovrummet. Ramlar sängen ihop? Sovrummet är ditt kärleksliv, alltså håller inte det ihop som det borde. Något tynger din relation som gör att du inte kan fortsätta om vanligt. För symbolmässigt sett har du sex i sängen (oavsett om du gillar att ha det någon annanstans). Har någon ställt in blommor i sovrummet? Uppvaktning är på gång. Nya sängkläder = relationen går in i en ny fas, exempelvis förlovning, giftermål. Tar någon ut en stol ur sovrummet, du slipper någon som iakttagit din relation. Har du helt plötsligt en öppen spis i sovrummet med en eld som brinner= Ny hetta på väg in, är det andra personer med i drömmen, finn nycklarna till vad som skapar denna hetta. Står det folk i ditt sovrum som ser på dig när du har sex? Sök hos dem de egenskaper som du inte gillar och du finner hos dig sidor som du inte tänkt på att du visar upp i din relation. 

  Din bil eller ett fordon överhuvudtaget visar också på dig. Motorn är din drivkraft, hjulen ditt sätt att ta dig fram på, vindrutan hur du ser på saker och ting. Tutar du? Förvarning om att här kommer du. Hål i sätena= något du saknar hos dig själv som gör att du inte kan ta det lugnt. Om någon annan kör och du åker, är det någon annan som har kontroll över ditt liv. Sitter du fram är du medveten och kan agera lite själv, sitter du i baksätet har du gett upp och låter någon annan bestämma över dig. Även en buss visar på dig, du i gemenskap med andra, likaså en långtradare visar på något som du bär med dig som inte ryms i ditt liv. En taxi, du orkar inte med dig själv utan flyr ifrån ansvar. 

  Din kropp visar ock på en hel del. Är du naken mitt på stan? Klassiskt, visar att du tappat kontrollen och är rädd att någon ska se dig som du är. Tappat tänderna? Även det klassiskt, tänderna visar på ansvar, tappar du tänderna vet du inte hur du ska klara av det, exempelvis oro för ett avtal. Ditt agerande. Du springer och springer och någon jagar dig? Det vill säga du jagar dig själv för att du ska stanna upp och bli medveten om vad som gäller, det som du vill blunda för? 

  Du blir tjock(-are)? Du samlar på dig mycket av sånt du inte borde bry dig om. Du blir ett benrangel? Du ger och ger tills det inte blir något kvar. Du tappar håret? Styrkan ligger i håret (Kom ihåg Simson och Delila) tappar du styrkan. Ditt hår växer ut och blir vackert? Du finner din kraft. Du som kvinna får större bröst, är stolt i drömmen du finner mer kraft i din kvinnlighet. Lika som en man som får större penis och är stolt, då har du funnit din kraft. Är du kvinna och drömmer att du får större bröst och inte vill ha det i drömmen, så visar det på att du vill att andra ska se dig för den du är och inte för det du nu har gjort. Har väl sällan hänt att en man inte vill ha större penis? Men om, alltså om, visar det på att han är rädd att inte bli sedd som den han är.

  Varje symbol
  Har sin betydelse oavsett om du drömmer den eller tolkar den i vardagen, spirituellt eller i en symboltolkning. Arketyper och simpel logik är de nycklar som ger dig möjligheten att förstå dina drömmar men även att tolka symboler till vardagen. Här under följer lite om symboltolkning, du kan alltså tolka allt, det kallas även att spå. Att spå innebär inte alltid att du ser in i framtiden utan att du även ser på vad som är nu och vad det kommer ifrån. Men symboler finner du i moln, magen av en ren, fiskfenor, kort, kaffe och tesump. Runor, färg och form, siffror, stjärnor och planeter. Kristaller, handen, ögon, drömmar, i dina anteckningar, i böcker, i regn i ljud och doft. Allt som vi har runt omkring oss har ett symbolspråk. Det gäller bara att hitta nyckeln, vilja använda den och att lära dig det. 

  Om du blir mer medveten om symbolspråket till att du hittar någon metod som passar dig när du vill bli mer medveten om alltings skapande och helhet. Du kan öka ditt symbolmedvetande, se helheten i livets mönster genom din egen kunskap. Allt detta finns redan du inom dig. Symboltolkning är något som alltid funnits, redan i bibeln kommer vi i kontakt med alla antydningar och liknelser som visar på framtida händelser. Spådom är något som vi alla ägnar oss åt nu och då. Fast vi kanske inte alltid är medveten om det, exempelvis siar vi ofta om vädret. Jag känner på mig att det blir regn i morgon, har du då råkat döda en spindel har den symbolhandlingen redan lett till en tolkning av att det blir regn.

  Ur Norstedts Svenska Ordbok Symbol [-å´l]subst. ~en ~er 2 företeelse som på ett koncentrerat sätt ger uttryck för viss annan för-eteelse på ett mer eller mindre tydligt sätt: symbolhandling; sym-bolvärde; nationalsymbol; statussymbol; den röda färgen är en ~för kärleken; han blev en ~för allt det som de kämpade mot. Symboli´k subst. ~en läran om symboler. 2 det att uttrycka visst innehåll med hjälp av symboler särsk. i samband med konstnärlig framställning.

  Symboler är allt som du har runt omkring dig, det gäller bara för dig att tolka dem rätt har du den mest perfekta vägledningen. I vårt vardagsspråk kommer det fram mycket symboltydning, exempelvis står ett rött skynke för tjuren för ilska. Om du ställer skorna eller lägger nycklarna på bordet är det genast otur, alltså är det en spådom eller ett skapande av en symboltolkning - Du förutspår en olycka. 

  Om solen är röd på kvällen blir det fint väder nästa dag, om svalorna flyger högt blir det vackert och varmt. Om du tappar en kniv kommer det en karl, tappar du en gaffel kommer det en kvinna. Bränner öronen tänker någon på dig. Kliar det i höger hand - goda nyheter, däremot i vänster hand - dåliga nyheter. Allt detta är faktiskt en symboltolkning, du tolkar ditt övermedvetna (en del vill kalla det undermedvetna, men det är en högre utvecklad energi du använder dig av). 

  Slump eller synkronisering är kanske samma sak? Vi säger ofta att det är en slump, när vi träffar någon vi nyss tänkt på eller den personen vi tänker på ringer. När du får en bok av någon, just den boken som du talat om med någon annan, eller som flera personer närmsta tiden talat om.

  Ur Norstedts Svenska Ordbok Slump subst. ~en ãr 1 Resultat eller yttring av omständigheter som inte kunnat förutses eller kontrolleras (syn. tillfällighet) : slumpbetonad: slumpfaktor; det var en rten ~att hon kom först till företaget; inte överlämnat någonting åt ~en ibland om ödet e.d tänkt som personlig verkande kraft ~en gynnade honom. Synkron [-å´n] adj. ~t. samtidigt spec i fysiska sammanhang som alltid motsvarar bestämd fas i visst för-lopp om fas i visst annat förlopp. Symkroniser/a verb -ade –at göra samtidigt äv samordna i tiden.

  Jag tycker att det är helt okej att använda ordet slump så länge du är medveten om att det inte är en tillfällighet utan en synkronisering av handlingar. Men du kanske skulle förundra dig mer när det inte blir av en slump? Vad kan det vara som du missar istället för att få som en slump? Är det en slump att du finns eller en synkronisering? Är det en slump att du läser denna text eller är det en synkronisering? 

  Allt som händer har en mening i ditt liv mer eller mindre, börja uppmärksamma vad du kan lära dig av varje slump. Det övermedvetna är din själ i dess rena form. Din själ har all kunskap lagrad, från arketyper likväl som egen erfarenhet från alla liv som du har levt. I ditt nuläge skulle ingenting fungera om du hade öppen kontakt med ditt högre jag, din själ. Du strävar mot det målet, men där du är idag är du på grund av för lite upplevelser och erfarenhet. Om du kunde se tillbaka i dina tidigare liv skulle ingen handling bli spontan från hjärtat. Utan en beräkning för att slippa ifrån obehagliga händelser, tyvärr tror jag att vi ibland måste gå igenom turbulensen för att utvecklas. Att öppna upp alla minnen är inget du gör i en handvändning och inget jag tror att du gör i detta liv. Däremot kan du få en sann kontakt med sitt inre, högre jag om du stannar upp och lyssnar, vilket kan vara bland det svåraste. Runt omkring dig finns all information som du behöver. Det är bara att börja förstå att alla möjligheter finns här och nu även om du inte har det vetenskapligt och svart på vitt. Det övermedvetna finns alltid här, det är upp till dig när du vill ta kontakt med dig själv, vilket kan vara svårt i ett hårt och pressat samhälle.

  Att bli medveten om symbolerna är att börja lyssna till dina sinnen och din kropp, när känns det bra och när känns det dåligt? Jag har lärt mig att stanna upp och lyssna på tydningarna som finns. En gång exempelvis hade jag tappat bort min börs, varje gång jag satte mig i bilen började jag prata om börsen. Då uppmärksammade jag det, letade igenom bilen en gång till och fann den. När du tappat bort något, var blir du mest påmind? När du börjar oroa dig för ett arbetsmoment stanna upp och se om du håller på att bli sjuk. Lyssna till din kropp och ditt sinne, all information om framtiden finns där. 

  Ett annat exempel hur du kan lyssna är en gång då jag åkte bil till Stockholm, det stänkte upp slask på vindrutan, det blev tre ränder. Varav två inte gick ända ut och den vänstra gick ut i kanten, eftersom vi pratade om hur vi skulle hitta när vi kom fram till den förort vi skulle till sa jag som såg svaret på vindrutan. För vid en trevägskorsning väljer vi vänster, vilket vi gjorde när vi kom dit och vi kom rätt. 

  Jag har hört många som tolkar sitt nästa steg eller beslut via bibeln eller någon annan bok som är helig för dem. De ställer en fråga och öppnar boken sedan läser de det första de ser. Ett exempel om att tolka utifrån bibeln kunde vi se i en Tv-serie som heter Krig och hågkomst. En av sönerna i filmen, slog i bibeln innan en attack, läste sin "dödsdom". Där av kan vi även se det tydliga med att det inte är en ovanlig händelse, kanske inte lika vanligt i vårt land som i USA. Tänk efter hur du är själv om du är sugen på en ny tröja, kommenterar du de flesta människors tröjor under tiden, om du är missnöjd med ditt hår vad är det du ser? 

  Ibland när du sitter i telefonen och du är en "sådan " som ritar och skriver medan du talar. Om du inte är en "sådan" det är nu du får veta vad du missar, fram med papper och penna. Tänk efter vad du brukar rita under tiden du talar, är det ditt namn om och om igen, Då är du i en fas där du försöker att förstärka dig själv, din roll och ditt egenvärde, ser över vem du är egentligen, alltså står du inför en förändring. Om du ritar Solar vill du ha värme och glädje. Blommor visar på önskad uppvaktning, bekräftelse men även på glädje. Fyrkanten visar på struktur, ordning och reda. Runda ringar visar att du försöker få allt att snurra inom rimliga gränser. Evighetsåttan försöker få balans i utvecklingen. Djur, se symboltolkningen för dem, om du ritar en katt, kan det vara en kvinna eller din kvinnoroll som du försöker se på (även som man har du en feminin aspekt). Träd visar på din stomme och trygghet. Hus visar på dig själv, kontroll och trygghet. 

  Om du suddar över visar det på att du är missnöjd, svårt att hitta lösningar. Nu fick väl ditt telefon kladd en annan betydelse än innan? Nästa gång se vad du gör och vem pratar du med och hur påverkar det dig? Du kan lära dig vad du tycker om olika människor genom att rita på en sida varje gång du talar med någon, är det oro i din målning eller glädje? Om det är oro, se på symbolerna och låt de vägleda dig om var felet sitter, första steget att lösa det är att bli medveten. Det finns även dolda symboler som vi inte alltid tänker på. Dolda symboler är sådan som egentligen är självklara men som vi inte ser på en gång. Som mönster på ett moln, i kaffesumpen men likväl den kunskap som finns i ett Tarotkort. 

  Att lära känna dig själv är grunden till att kunna tolka symboler, hur tänker jag? Är en Räv något som är baktalande eller listig? En blomma för kärlek eller adjö, vi tolkar olika utifrån vår erfarenhet, men grundsymbolerna - arketyperna- visar oss alltid rätt.

  Här följer en del exempel på symboltolkningar

  Symbol: Blomma
  Visar på glädje, tillit, växande. Att ge blommor är att visa kärlek, att få blommor är att vara älskad. Röd blomma= Djupa starka känslor. Orange= impulsivitet. Gul= självständig, vänskap. Grön= omtanke. Blå= söker nya vägar. Lila= Vill utveckla mer närhet. Rosa= Förälskelse. Vit= Oskuldens färg ger tillit, tro.
  Svart= Sorg, nedstämdhet.
  Undersymbol: Blad
  Det trygga, gröna som stöder och skyddar. Formen visar på olika "värden", 
  Hjärtformat= kärlek
  Avlångt= tid 
  Tjockt= mycket känslor (då det består av mycket vatten)  Tunn= räcker inte till. 
  Runt= harmoni och fortsättning  Melerat= tar in många intryck Undersymbol: Stjälk.
  Ryggraden i blomman, det som stöder fortsättningen, tillväxten. Tjock stjälk= stabilitet. Tunn stjälk= för stunden. Lång stjälk= vill komma långt. Kort stjälk= nöjd med det som finns.
  Undersymbol: Rötter 
  Visar på grunden, arvet, familjen. Korta rötter= liten erfarenhet, dåligt stöd, liten familj. Långa rötter= stor livserfarenhet, bra stöd, stor familj och trygghet. Krokiga rötter= tar många vägar i livet, byter inriktning. Raka rötter= lever livet i begränsning.

  Dröm:
  Om du får blommor är det någon som vill visa dig kärlek.
  Tar någon av dig blommor tappar du någon.
  Sår du blommor= glädje på väg in i ditt liv.
  Vattnar du blommor= du tar hand om en vänskap/relation. Blommor i bukett= stor glädje
  Blommor på grav= rädsla att förlora något, vet att du måste släppa.
  Blommor i vas= visar andra omtanke.
  Blomma som vissnar= kärlek som dör.
  Blomma som blommar ut= Något blir avklarat.
  Torkad blomma= försöker att hålla kvar något.
  Blommor som flyter i vatten= förälskelse.

  Symbol: Träd
  Rent generellt ett träd, oavsett art visar på din kunskap, ditt genetiska arv. Arten bekräftar vilken typ du är, vad som är ditt livsmål. Ett högt träd, visar på stolthet. Ett lågt träd på att du inte tar utrymme. Ett ensamt träd på att du står ensam. Flera träd visar på en familj och om något är av en annan art är det någon som tillhör men inte är på samma ställe.

  Stabilt träd= stabilt du, du står stadigt när det blåser.
  Vingligt träd, du oroar dig och känner dig svag i det som gäller.
  Fruktträd, något du vill dela med dig.
  Undersymbol: Rötter.
  Visar på vilken grund du har, starka rötter lika med bra grund. Inga rötter, vilse i livet, övergiven, ensam. Tjocka rötter, bra stöd med dig.
  Undersymbol: Frukt. Arten av frukt visar på vad som är viktigt.
  Äpplen= Kunskap
  Plommon= Transformering
  Körsbär= förälskelse
  Päron= sötma i livet
  Undersymbol: Blommor
  Om trädet blommar delar du med dig har en rikedom. 

  Dröm:
  Du har en bra grund i dig själv, se sedan på hur du använder trädet för att finna ut vägledningen. Om ett träd vajar är du illa ute, hotad. Om ett träd växer så det knakar finner du din utveckling, eventuellt påbörjar en utbildning. Om ett träd blir avhugget känner du dig hotad och ger bort din kraft. En yxa lutar mot trädet, någon annan styr över ditt liv.


   Som medlem på Vipstar finner du Symbolmappen.

  Där klickar du framåt ifrån A-Ö efter det ord/symbol du letar efter och finns den inte, finner du var du skriver till mig för att få betydelsen av den. Att skapa en bok med symboler blir nog den tjockaste boken. Varför jag valt att sätta det i en ”mapp” på nätet.

 • Symbolmappen

  Som medlem på Vipstar (engångskostnad 100:- ) för du tillgång till symbolmappen där du finner symboler från A-Ö.
  Om du söker någon symbol som inte det finns text om än skickar du in ett meddelande, då kommer den texten upp inom någon dag.


  Så här ser det ut under bokstaven S

  Salt Scarabe Skelett Slump
  Snö Socker Spindel Stav
  Sten Stjälk Svans Svärd

  SALT
  Salt är en av grundämnena på jorden och som vi måste ha i vår kropp för att må bra. Salt är ett viktigt ämne i kombination med fett för att vår hjärna ska ha rätt energi för att hålla koncentrationen.

  Salt tillsammans med sött och surt ingår som olika typer inom bland annat ayur veda. En del teorier säger att vi endera är salta, söta eller sura som personer.

  Den salta typen är den med mest kontroll och som står stadigast för sin överlevnad.

  Enligt visa seder ska man kasta salt över axeln för att undvika otur.

  Det finns även de som strör salt runt sin trädgård eller en ritualplats för att hålla energier borta.

  Salt binder energier. I de flesta serier som har med spöken att göra kan du se hur de använder salt för att hålla andarna borta, gammal kunskap eller skrock?


  DRÖM
  Om du äter salt: Behöver du mer kraft i dina åtagande, du behöver belysa din situation en gång extra. Du kan stå inför ett viktigt beslut som rör hela ditt liv.
  Om du kastar salt över axeln så avslutar du något och går segrande ur det hela. 
  Om du befinner dig i ett saltberg så behöver du lära dig att sätta gränser.
  Om du blir serverad något som är för salt så är du i underläge mot den personen, du kan känna att den försöker att ta kontroll över dig.
  Om du letar efter salt så söker du din kraft eller beskydd.
  Om du får salt i ögonen så förblindar någon dig, någon är starkare än dig.