• Runor

  Runor är en tradition i vår kultur sedan långt tillbaka, det hela började med att de ristade in tecken. Stavar i träd då oftast i trädarten Bok - Bokstäver -. De blev till för att ge vägledning åt de som kom efter till platsen där de ville berätta något. 

  Ett alfabet som byggde på enkla stavar att kunna rista in och följa trädets ådror. Sedan blev det ett naturligt steg till att föra över dessa bokstäver till enskilda träbitar och stenar. Magiska krafter blev det av energin som skapades i träbiten. 

  Skyddsamuletter blev en naturlig del när de till exempel ville få någon till sig, gjorde de en ritual, lade runor med de bokstäver som symboliserade den personens namn. De kunde då även lägga en extra runa för något ändamål de önskade med den personen. Nu var det inte vem som helst som kunde göra det utan endast initierade i kunskapen av runornas magi. 

  Det är upp till var och en om vi vill förstå och tolka det budskap som runorna kan ge oss via vårt övermedvetna. Vårt övermedvetna speglar sig i den runa som vi drar. Vi drar alltså den energin som det handlar om. Många bär även på en runa, kanske som halsband, som skydd eller förstärkare av den energin. Vi har ofta en personlig runa när vi har lärt oss vad de bär på för energi och symbolvärde. Denna text tar enkelt upp vad en runa är. Hur du kan tolka dess symbolik på ett enkelt sätt till dina vardagliga ”bekymmer” om arbete, ekonomi, kärlek, hälsa och din andliga utveckling.

  En runa är en bokstav, en symbol gjord av det gamla alfabetet. Från början var det magiska symboler av livets kraft och helheten i allt levande, som sedan blev till fler runor för att passa till alfabetet. Det finns djupa aspekter med att tolka runor med magiska ritualer. 

  Här tar jag enbart upp min helhetsbild av dem. Du kan finna att det skiljer sig lite ifrån någon annans tolkning, som också den skiljer sig lite från någon annans tolkning och så vidare. Det viktiga är att du lyssnar till dig själv och det som känns rätt för dig. 

  En runa kan vara gjord i trä, vilket slag som helst men symboliskt innehåller Bok, Ask, Ek och Björk mest energi. Runor i lera, ofta riktig lera eller den som du kan köpa i hobbybutiker som torkar i luften. Själv har jag svårt att se det magiska i dem om de är gjord i cernitlera, men varför inte? Det är du som skapar magin. Runor ditmålad på en sten med kol, eller med blod från den som ska arbeta med dem (är kanske inte att rekommendera om inte du har en allvarlig mening med runorna). På kort, alltså målad eller ritad. 

  Du kan själv göra dina runor i lera, med fördel i storleken ca 1.5 cm i diameter, ca 3 - 4 mm tjocka. Rista in runtecknet medan Du uttalar dess namn, befäster dess energi i leran. Den Terrakottalera jag själv använder lufttorkas eller kan torkas i ugnen på svag värme. 

  Om du gör dem i trä, kapar du till lagom lika stora bitar och ristar eller bränner in runans symbol. På sten bör du leta likadana stenar till formen, detta för att slappna av och inte gå efter formen. Om formen är störst, oval eller liknande. Då kan du tro när du känner formen att det är den här runan och den vill jag ha. 

  Det vanligaste är att vi förvarar runorna i en påse, eventuellt i läder, lagom stor att du får in handen och kan plocka ut en runa. På påsen kan du göra en egen symbolbild eventuellt med runsymboler.

  Fastbundet i trä det är här lite av det magiska ligger i det hela. Att göra en energiform fastbundet i trä, på det sättet har den träbiten den energin. Då är det väl bara att välja vad det är för energi du vill ha, beskydd, kraft, kärlek och så vidare. Björk är det trädslag du bör använda om du vill jobba med känslan, inlevelsen och intuition. Björken är det träd som mest av alla består av vatten och symboliskt samt energimässigt är vatten känslor. Ek är det trädslag som visar på kunskap, vishet och arv från förfäder. Ett bra trädslag om du vill arbeta med mer schamanistiska metoder och naturens rytmer till helande och balans. Det passar även bra till spådom för framtid och dåtid. Tall är det trädslag som är bäst till inre svar och insikter, till ett helande och växande då det trädet visar på rening och helande. Andra träsorter: sök deras betydelse och passa in till dina ändamål.

  Dold energikraft
  En annan likhet i symboliken när det gäller runorna är att de även fungerar som bokstäver med vilka du kan skriva. Men i varje bokstav finns en dold symbolik. En dold energikraft som du stärker genom att använda. 

  En del runor fungerar som skydd då deras energi innehåller den kraften. Varje runa har sin energi som är dold genom dess symbolik, när du har hittat kraften i varje runa kan du använda dem till runmagi. Genom att förstärka dina önskemål, motivationer och ageranden. I denna text går jag inte in på runmagi, utan sök vidare i andra böcker och genom kursverksamhet eller någon lärd som vill dela med sig. Eller sök på egen hand allteftersom du får en relation till dina runor. 

  Att använda runmagi är att förstå energimönster, nyttja dem till ditt bästa och då är det på liknande sätt som du använder positiva affirmationer, visulationer eller healingkraft på. 

  Enkelhet med djup symbolik kan vi säga att runor är. Från början var det med stor vördnad som de ristade in runor och med kunskapen om elementen samt gudarna samt deras krafter. Du kan göra det svårare eller enklare, det finns hur mycket kunskap som helst att hämta från varje runa. Du kan också ”bara” använda ett namn, utifrån det veta hur mycket som helst. För varje speciell runa som blir utvald kan vi säga mycket om, det är ingen tillfällighet eller en slump. 

  Du drar en speciell runa med kunskap om deras kraft och energi kan du berätta hur mycket som helst. Sedan får du också se till vad du hade i tankarna när du drog, ingenting eller något speciellt. Det finns andra tolkningar av runor och nyckelord samt betydelse. Det är som med all annan spådomskonst, det är helt enkelt upp till den som tolkar. Men det finns en grundsymbolik som är arketypisk. Runor kan sägas har ursprung från Norden, Vikingar och Samer (Noider).

  Energisymbolerna och runorna

  Eld - KEN
  Vatten - LAGU
  Jord - BJARKA
  Luft - HAGAL
  Eter - Den ”tomma”/”fulla”
  Livets träd - EOH
  Solen - SOLRUNAN
  Månen - ASS
  Natt - THURS
  Dag - DAGAZ
  Urkraften - UR
  Ödet - NAUD
  Döden - EH
  Andarna - ALGIZ
  Kristaller - PERTRA
  Livsrytmen - JARA
  Styrkan - TYR
  Helheten - FEH
  Tilliten - REID
  Balansen - GIFU
  Glädjen - WYNJA
  Stillheten - ISS
  Inre kraft- ING
  Människan - MADR
  Familjen – ODAL

  I dessa runor finns:

  Hela vår grund genom de fyra elementen och eter
  Livets träd som ger oss växt
  Solen som ger oss kraft
  Månen som ger oss känslan med vår andlighet
  Natt och Dag som vi lever i
  Urkraften som driver oss framåt
  Döden som visar på att allt har ett slut
  Andarna som visar på att själen fortsätter sitt växande Kristallerna som ger kraft genom Jorden Livsrytmen som finns i allt levande.
  Egenskaperna - Styrkan, Tilliten och Glädjen
  Helheten. Balansen som vi strävar efter
  Stillheten som behövs för introspektion
  Inre kraften, vår sexdrift till allt skapande
  Människan, oss själva och vår Familj

  De fyra grundelementen, Eld, Vatten, Jord och Luft i runorna är:
  Ken (Fackelrunan) Lagu (Vattenrunan) Bjarka (Björkrunan) Hagal (Hagelrunan). De runor som bär på kraften av grunden till helheten för allt växande. Eld (Ken) med värme, intensitet och igångsättande. Vatten (Lagu) med flöde. släckning av all törst efter kärlek, kunskap, arbete, pengar och så vidare. Jord (Bjarka) med trygghet, det som finns och är och som kan växa. Luft (Hagal) med händelser, ibland oväntade och med turbulens men utan det elementet är det svårt att få igång kraften.

  De fyra elementen hittar du i olika väderstreck:
  Eld i Öster
  Vatten i Söder
  Jord i Väster 
  Luft i Norr

 • När du ska tolka runor

  Är den bästa metoden att dra tre runor. En för och en var de tre ödesgudinnorna Urd (Dåtid) Verdi/ Verdandi (Nutid) och Skuld (Framtid). De representerar följande; Urd - det gångna. Verdandi - det varande. Skuld - Det kommande. Sägnen berättar att de tre spinnande kvinnorna bestämmer människornas födelse, liv och död. Urd/ödet spinner, Verdi/vardandet tvinnar och Skuld/karma klipper av tråden.

  När du vill ha svar på en fråga drar du tre runor. En för det förgångna, vad bygger din fråga på? En för nuläget, vad finns nu och vad bygger du vidare ifrån? En för framtiden, vad är det som blir av det som skapats, slutskedet innan nästa steg.

 • Runorna

  Varje runa för sig...
  När du nu läser varje runa för sig är det den egenskap, energi och symbolik som varje runa bär med sig som är kraften. Lägg ut runorna framför dig, lär dig att se vilken som är vilken. Se dem var för sig och tillsammans för att se helheten, det speciella i varje runa. Det kommer att finnas en runa som lockar dig mest, börja med att lära känna den för det är den som visar på din grundenergi. Till varje runa har du en grundbetydelse både rättvänd och omvänd samt ett ordspråk som vill hjälpa dig framåt utifrån runans energi. OBS. Att jag har varken skrivit in runorna efter det som kallas Futhark eller Uthark.

  ken.jpgKen (fackelrunan)
  Representerar Eld- Kreativitet. Det här visar på en kreativ kraft som ger liv och möjligheter. Här finns ett ljus i tillvaron, något som tar fart och ger upplysning. Det visar också på din inre kraft, din motivation till att leva och ta tag i livet.
  Omvänd visar den på att du inte följer ditt inre. Att du har glömt att tro på dig själv och din inre kraft.

  Om du har dragit denna runa- Vakna upp och följ din inre lust. 
  Du har kraften med dig till att förverkliga dina ambitioner.


  lagu.jpgLagu (vattenrunan)
  Representerar Vatten- Intuition. Här finns dina känslor, livets flöde och din intuition. Upplevelserna, känslostormarna, glädjen i allt skapande och växande- det livgivande.
  Omvänd visar den att du inte står i kontakt med dina känslor. Rädsla för upplevelser och känslomässiga krav.

  Om du har dragit denna runa- Lev i känslan nu. Våga ge och ta, lev i livets flöde och glädjen. Du är i bra balans, mår bättre än på länge, känner dig stabil och framåtseende.


  bjarka.jpgBJARKA/Björkrunan
  Representerar Jord- Harmoni. Här finns din kontakt med ditt ursprung, din trygghet. Här finns även kärlek, den villkorslösa, där du ger och känner glädje i givandet. Harmoni med vår omgivning.
  Omvänd visar den på vilsenhet, tomhet och rädsla. Har tappat bort din grund, är vilse med tillvaron.

  Om du har dragit denna runa- Se dig omkring, njut av din omgivning, din balans, en harmoni och gemenskap är betydelsefull nu.


  hagal.jpgHAGAL/ Hagalrunan
  Representerar Luft-Förändring. Den visar på allt som kommer oväntat. Tankens energi förenat med materia som kanske inte alltid kommer i rätt takt.
  Omvänd visar den på att det mesta runt omkring dig inte har någon grund. Hopplöshet och rädsla för det som inte går att kontrollera.

  Om du har dragit denna runa- Se förtjusningen i förändringarna som nu kommer, det är dags att släppa gamla tankar och mönster.


  voidenalt.jpgDen tomma/den fulla
  Det femte elementet i den sista och ibland obefintliga runan - den tomma - ibland även sett som den fulla, en runa som visar på alla möjligheter. Den visar på att allt blir som det är meningen oavsett vad du själv vill. Det kan vara en mycket bra runa, en som visar på alla Möjligheter.
  Omvänd visar den mer på begränsningar, att allting rinner ut ur runan. Ur livet. Här finns något som är i obalans med den livsväg du valt för tillfället.

  Om du har dragit denna runa- Nu kan allt hända, du har alla möjligheter att gå vidare, ta för dig av livets tillfällen.


  eoh.jpgEOH/Idegransrunan
  En runa för Yggdrasil, -Livets träd- Upplevelser. Representerar ditt växande i en helhet med din själ. Det här är en kraft inom dig själv som visar på ett växande i den takt som är meningen för dig själv.
  Omvänd visar den på att du tappat tron till dig själv, rädsla för att våga vara och leva. Du kan ha hamnat i ett stillestånd, behöver mer tid på dig för att kunna agera i din nuvarande situation.

  Om du har dragit denna runa- Är du i balans med dig själv, ser dina egna värderingar, lyssna till vad som händer omkring dig. Vad vill du göra härnäst? Mår bra av en retreat, eventuellt en fasta.


  sol.jpgSOL/Solrunan
  En runa för Solen med den starka livgivande kraften som ger dig möjlighet att leva i kärlek. Representerar kärlek, ljus och liv. Här finns all spontanitet, livsglädjen och möjligheterna till att få det önskade. En positiv livskraft som är starkast och gör det mesta möjligt.
  Omvänd visar den på ensamhet och tomhet. Känslan av att vara vilse med dina känslor, kan även isolera dig och inte dela behoven och glädjen med någon annan som är inblandad.

  Om du har dragit denna runa- Njut av livet och alla möjligheter. Solen skiner på dig, även med regn bakom visar regnbågens färger dig vägen till lyckan.


  thurs.jpgTHURS/Thursruna
  En runa för Mörker - Tillit. Representerar mod, att våga gå din egen väg, Kämpa för det som du tror på. Här finns den kraft som du ofta inte ens törs vara medveten om, ändå behövs den för att du inte ska samla på dig för mycket begränsningar. Något kommer in som en storm och sveper omkring det planerade till en ny möjlighet, det är upp till dig att se fortsättningen.
  Omvänd visar den på maktlöshet. Rädsla för förändringar, att tappa kontrollen.

  Om du har dragit denna runa- Är det nu dags att släppa det som du inte längre behöver, livet erbjuder dig nya möjligheter att växa i. Se tjusningen i att få starta om på nytt.


  dagaz.jpgDAGAZ/Dagrunan
  En runa för Ljuset - Dagen – Uppvaknande. Representerar din vilja till att möta utmaningar och det oväntade. Här finns upplysningen, något nytt ska till. Alla begränsningar ska brytas och du bör se klart över situationen. Alla möjligheter till att göra det som du önskat, en positiv förändring/förbättring.
  Omvänd visar den på oro inför nya händelser. Att bli förblindad av alla möjligheter, förvirring.

  Om du har dragit denna runa- Transformationen i ditt liv är här. Ta till dig kunskapen och tro på dig själv.


  uhr.jpgUHR/Urrunan

  En runa för urkraften - Motivation. Representerar kraft och skapande. Här finns början, den skapande inre kraften. Kanske har du varit med om samma sak en gång förut, du har nu möjligheten att göra om det med mer kunskap. En ny början i livet.
  Omvänd visar den på rädsla. Svårt att släppa det som varit, fastnar i gamla tankemönster och begränsningar, dålig tillit.

  Om du har dragit denna runa- Det som du har släppt är helt rätt, nu kommer nya möjligheter och vidgade vyer. Se förmågorna inom dig själv och ta fram de till användning.


  ass.jpgASS/Asarunan
  En runa för din andlighet - Visdom. Representerar ditt under- nu och övermedvetna eller treenigheten som andlig balans. Här har du alla möjligheterna att lyssna till dig själv och veta att det är rätt. Inre kunskap, kontakt med ditt innersta, ditt högre jag eller en andlig guide.
  Omvänd visar den på vilsenhet och förtvivlan. Vill inte veta att det finns ett djup inom dig. Söker i det yttre och i agerande som inte egentligen är det som du vill.

  Om du har dragit denna runa- Du är du, unik, intuitiv, kärleksfull och i harmoni med allt och alla. Ditt agerande bör styras från hjärtat och inte av påverkan av andra.


  tyr.jpgTYR/Tyrrunan
  En runa för ditt mod- Tilltro. Representerar ditt självförtroende och styrka. Här finns din krigarkraft, inre vilja och envishet. Att alltid nå målet oavsett hur mycket motgångar som finns. Självkänsla.
  Omvänd visar den på ilska. Att inte ha tillräckligt med vilja till att genomföra det som du vill. Irritation och osäkerhet.

  Om du har dragit denna runa- Med din tilltro till dig själv klarar du allt, bara du vill.


  gifu.jpgGIFU/Gåvorunan
  En runa för din Balans. Representerar karma. Här finns utbyte, det som du ger det får du tillbaka, tillgångar och harmoni samt gemenskap.
  Omvänd förluster och negativt utbyte.

  Om du har dragit denna runa- Harmoni och balans i ett högre andligt syfte är nu en del av dig.


  wynja.jpgWYNJA/Glädjerunan
  En runa för Glädje och lycka. Representerar glädje, skratt och gemenskap. Att ge utav glädje och önskan om välgång till sin nästa utan att vänta tillbaka något.
  Omvänd visar den på konflikter och förtvivlan. Att leva i martyrrollen och inte kunna säga din mening, att inte vara tillräckligt motiverad för att agera.

  Om du har dragit denna runa- Njut av livet, all glädje finns för dig nu.


  naud.jpgNAUD/Nödrunan
  En runa för Ödet- Då, nu och framtid. Representerar ödet samt egen utveckling. Det som måste ske i livet för att du ska komma vidare. Att själv skapa dina förutsättningar, att ta emot insikterna av omgivningen.
  Omvänd visar den på att du är rädd för att släppa och gå vidare.

  Om du har dragit denna runa- Du står nu inför en vändpunkt, eventuellt kanske du kan välja själv om du står i kontakt med ditt medvetande.


  iss.jpgISS/Isrunan
  En runa för Stillhet. Representerar allt som är stilla och i avvaktan. Här finns vilan och stagnationen som kommer in för att du inte har agerat i balans. Rädsla för dina egna känslor, rädd att tappa kontrollen.
  Omvänd visar den på att du fastnat och inte vill komma vidare.

  Om du har dragit denna runa- Livet står nu stilla, behöver du det eller behöver du acceptera dig själv och den omtanke du får.


  reid.jpgREID/Vagnrunan
  En runa för våra äventyr - Upplevelser. Representerar resor, händelser och sammanträffanden. Här finns möjligheterna till att agera av din egen kraft och med din egen lust.
  Omvänd visar den på kommunikationsbrister, både med dig själv och med andra.

  Om du har dragit denna runa- Du har nu möjligheten att själv skapa ditt nästa steg.


  feh.jpgFEH/Färunan
  En runa för helheten. Representerar samband och lycka. Här finns fulländningen och framgången i livet. Alla möjligheter till att nå en egen trygghet, känna frid och harmoni inom dig.
  Omvänd visar den på hinder, att du inte vill ta emot. En rädsla för att komma vidare och lyckas med dina förutsättningar.

  Om du har dragit denna runa- Livet är ditt, allt det som du önskar finns inom räckhåll.


  ing.jpgING/Ingrunan
  En runa för den kroppsliga kärleken och sexualiteten. Representerar din kreativa sexuella kraft och energi. Här finns det nyskapande och förverkligandet av dig själv. Inre drivkraft. Att nå en inre och yttre tillfredställelse.
  Omvänd visar den på en egen förintelse. Att inte lyssna till dina innersta kroppsliga behov.

  Om du har dragit denna runa- Agera med all din kraft, se dig själv som en skapande varelse.


  jara.jpgJARA/Årsväxtrunan
  En runa för rytm - livsrytm. Representerar arbete och rytm samt som du sår får du skörda. Här finns tillgångar och utgifter. Livets flöde och förmågan till att följa med i livets alla svängar, få ut det bästa av det.
  Omvänd visar den på att du är vilse och inte ser till helheten.

  Om du har dragit denna runa- Följ med i livets rytm, slappna av och se vad livet har att ge ifrån ditt tidigare agerande.


  pertra.jpgPERTRA/Klipprunan
  En runa för Kristaller och mottaglighet. Representerar helhet mellan alla element och väsen. Här finns kontakten med det andliga inom dig. Att stilla dig själv, se världen runt omkring dig som en helhet med det.
  Omvänd visar den på rädsla för det som du inte kan se eller förklara.

  Om du har dragit denna runa- Din trygghet och din grund finns här för att du ska ta ansvar för din del i livets spiral.


  algiz.jpgALGIZ/Älgrunan
  En runa för andar och guider och beskydd. Representerar kommunikation och insikter. Här finns helheten med allt levande - livspiralen. Samtal med ditt inre och med din omgivning. Uppmärksamma det som kommer till dig i livet nu.
  Omvänd visar det på illvilja. Att du inte är i kontakt med dig själv och ditt livsval.

  Om du har dragit denna runa- Sök andlig kontakt med dig själv och dina drömmar. Lyssna till vad som nu sker i livet.


  madr.jpgMADR/Människorunan
  En runa för oss människor och jaget. Representerar en människa i sitt växande som just människa med jordiska upplevelser. Här finns självkännedomen, medvetandet om din mening med ditt själsliga växande.
  Omvänd visar den på ensamhet samt ovilja till att tycka om dig själv.

  Om du har dragit denna runa- Bli medveten om vem du är, nu kan du se klart och leva med vetskapen.


  odal.jpgODAL/Odalrunan
  En runa för familjen och gemenskap. Representerar familjen och omgivningen, Här finns gemenskapen, harmonin med dig själv till sin äldre och yngre omgivning.
  Omvänd visar den på konflikter och brytningar. Att du inte kan hitta dig själv och din roll till andra.

  Om du har dragit denna runa- Stanna upp, ta dig tid med dina närmaste, njut av din familj och goda vänners lag.


  eh.jpgEH/Hästrunan
  En runa för död och andlig extas. Representerar gränsen mellan det jordiska och det andliga. Här finns eventuellt meditation eller transformation. När livet visar på ett avslutande oavsett du vill eller inte, det är dags att gå vidare med din kunskap och dina lärdomar.
  Omvänd visar det på ovilja att se dig själv och din roll.

  Om du har dragit denna runa- Här är du, med din kropp och din andlighet. Låt dig själv njuta av balansen och harmonin med ditt liv.