• Pendel

  pendel.jpgNågot som är ”modernt” och inne” i den nyandliga branschen är att pendla, tyvärr anser jag att det använd oftast på fel sätt. Många tror att pendeln har en magisk, övernaturlig kraft och ska ge dem svar på sina frågor, speciellt frågan– Kommer jag att få X? 

  Men sanningen är att pendeln inte har någon magisk kraft. Men visst, det går att kanalisera fram ande budskap liknade Quijabrädet med den, men då ska du verkligen veta vem det är som styr pendeln och det är något som inte är gjort i handvändning. Därför att vårt logiska medvetande har ofta mer makt över oss än vad vårt högre jag har. Pendeln fungerar på följande sätt, utifrån din hjärna sänds impulser, små elektroniska pulser som sätter pendeln i snurr eller i sidoläge i sin rörelse. Den positiva kraften (din ja-tanke) är en rörelse som snurrar runt, runt. Den negativa kraften (din nejtanke) är den rörelse som går i sidled. Ibland går pendeln i andra rörelser då ditt medvetande, oavsett om det är det logiska eller det intuitiva som svarar, därför att du inte har fått en balans i ditt tänkande. 

  Se pendeln som ett redskap för den magiska kraften (pulsen) du har inom dig istället för att se den som en magisk sak. Om du håller pendeln i din högra hand, som tyvärr de flesta gör när de ska fråga Ja- och Nej-frågor. Det är då du får svar ifrån din vänstra hjärnhalva som är den logiska, men även din vilja och den tanke du kan kontrollera.

  Om du håller pendeln i vänster hand får du svar utifrån din intuitiva del, den högra hjärnhalvan. Men det logiska jag kan även gå in där och styra över. Svaret blir det du önskar, det är då pendeln svänger lite konstigt innan den ”bestämmer” sig.  Pendeln kan vägleda dig om du är i balans med dig själv, tar det som vägledning och är öppen för även svar som du inte vill ha, det är du oftast inte när det gäller kärleken. 

  Den första övningen du bör göra med en pendel är att utforska vilken balans du är i, detta lärde jag mig av en finsk läkare för många år sedan då vi kom att prata om energier. Detta är på liknande sätt när en pulsdiagnostiker läser din hands puls, eller som det som används vid en energimätning vid andra program. 

  Håll pendeln i din högra hand, håll den över insidan av din vänstra handled. Låt den börja gå sina svängningar, om den går runt först visar det på att du är starkast i din Yangenergi, räkna varven (kan bli många 78...111… osv. ). Sedan kommer pendel att byta riktning till sidled, då börjar du att räkna om, den svängning som får högsta antalet är den kraft som du har mest i din kropp. Yangenergi= utåtriktad kraft, logisk, kraftfull, bestämd, inriktad, handlingskraftig. Yinenergi= inåtriktad kraft, intuitiv, omhändertagande, lyhörd, omvårdande.

  Ska jag be pendeln visa mig ja och nej att jag vet vad som är vad?

  Tycker inte jag, för enligt energilagen är positiv energi (Yang) alltid i cirkelrörelse medan negativ kraft (Yin) alltid är från sida till sida. De gånger du frågar och får andra svar, exempelvis att ja-svar är sida till sida, då har egot styrt en handling och hur blir då resten av svaren, eller harmoniserar du helt enkelt inte med den pendeln.

  Vilken pendel ska jag använda?
  Den som du tycker om, en pendel som tilltalar dig, det går lika bra med en skruv i ett snöre som en exklusiv pendel för en tusenlapp. Men det är mer givande att arbeta med en pendel som tilltalar ens etiska sinne, du vårdar den bättre, genom det vårdar du din intuition och egen magiska kraft bättre.

  Har olika pendlar olika energier?
  Ja, precis som du och jag har olika energier och olika puls, rytm i vår kropp. Olika pendlar ger olika respons och kan användas till olika ändamål. En pendel i kristall, kanske tilltalar dig bäst om du är inne på detta med kristaller. Är den i Bergskristall stärker den ”svaret”, den är ren i sin energi (så länge du renar den emellanåt i saltvatten, smudge eller i jorden). I andra kristaller se deras styrka och betydelse. 

  En pendel i mässing ger mer grundsvar. 

  En pendel i silver stärker magiska frågor och Yinenergi. 

  En pendel i guld stärker din egen kraft och Yangenergi.  En pendel i trä är bra om du ska ställa frågor som har med naturen, shamanism, eller mat. Ek är bra för frågor om tidigare liv. Björk är bra för frågor om kärleken. Tall är bra vid rening och ökande av energi samt när du vill ha kontakt med en andlig guide. Trollhassel är bra för frågor av magisk innebörd. 

  En pendel i koppar är bra vid rening. 

  En pendel i brons är bra för svar om dig själv.

  Vad innebär det att pendla?

  Att du använder ett redskap som en förlängning av en puls från din egen energi. Att få fram vägledande svar som du redan har inom dig. Pendeln stärker det svar som du redan har inom dig, du ser det och kan då tro på det du ser med egna ögon. Kan vara och upplevas lättare än att lyssna inom dig själv.

  Är pendelns kraft magisk?
  Inte mer magisk än vad du är, då är väl den magisk? Den förstärker endast din egen puls och med det de svar som du har inom dig. Om du frågar på en sak som ditt högre jag vet är rätt, blir det positiv energipuls= cirkelsvar.

  Är svaren tillförlitliga?
  Om du är i balans med dig själv och gör rätt hela vägen vid ditt användande av pendel så ja. Men pendlar du med fel hand eller har ett annat ja-svar än den cirkelformade så Nej. 

  Måste pendeln se ut på ett visst sätt? 
  Nej, men en rund form eller konform är bäst då den formen lättare sätts i ”gungning”, ger svar tydligare och fortare än vad en kub exempelvis gör.

  Kan du pendla fram energier med en pendel?
  Ja, förutom att ställa frågor är det en av de saker som du kan använda en pendel till och kanske det bästa. Om du håller pendel i höger hand ovanför exempelvis en Tarotlek och låter energin flöda (i cirkel, vilket du bestämmer dig för, om pendeln skulle svänga i sidled har då negativ energi i din lek eller så är du i obalans). Då skapar du en positiv energi till din lek. På detta sätt kan du rena rum, stärka energin på ett område till att det kommer i balans.

  Kan jag finna balans/obalans i ett chakra eller på en kroppsdel med en pendel?
  Ja, håll pendeln i vänster hand, för den över varje chakra, ett i taget, börja med baschakrat, där ska pendeln på en man vara medsols, på en kvinna motsols, sedan går du uppför varje chakra.

  En man:
  Baschakra=medsols
  Navelchakra=motsols
  Solar Plexuschakra=medsols
  Hjärtchakra=motsols
  Halschakra=medsols
  Pannchakra=motsols
  Kronchakra=medsols.

  En kvinna:
  Baschakra= motsols
  Navelchakra= medsols
  Solar Plexuschakra=motsols
  Hjärtchakra=medsols
  Halschakra=motsols
  Pannchakra=medsols
  Kronchakra=motsols
  Om kvinnan är i menstruationsperiod är hennes baschakra medsols. 

  Efter att du gått igenom alla chakras, håll pendeln i höger hand, bestäm vilken energi som ska till varje chakra. Motsols= sidled. Medsols = cirkel. På detta sätt kan du ställa energierna till rätta och ett helande påbörjas.

  Hur fungerar det när du pendlar om hur många barn du får? Bra, om du håller pendeln i vänster hand över din högra hands handflata. Fråga först hur många barn du har möjlighet att få, ett, så länge pendel snurrar har du ett ja-svar, två… snurrar den? Tre… fyra… fem… När den börjar gå sidled kan du fråga kön på ditt första barn, ett ja-svar=pojke, ett nej-svar=flicka.