• Numerologi

  numrobild.jpgNumerologin visar på delar och en helhet av siffrornas egenskaper (magi). Via dem kan du se vem du är, hur du är, hur andra upplever dig och vad som väntar dig i framtiden. Alltså aspekterna och energin, lära dig att utnyttja den på rätt sätt. 

  Utifrån att varje siffra bär med sig enkunskap kan du utifrån siffror och bokstäver räkna ut vilken av de nio (1-9) energierna som visar på den kunskap och möjligheter samt begränsningar som kan finnas. 

  Det sägs att Pythagoras (en grekisk tänkare) var den som först fick upp lärdomen om siffrornas betydelse, när han satt och funderade på deras innebörd och symbolik. Han är mest känd som matematikens fader samt för ett välkänt uttryck: - Kvadraten på hypotesen och dess likvärdighet med summan av kvadraterna på kvadraterna i alla rät vinklade trianglar eller Pythagoras teori: Kvadraten av hypotesen av en triangel är likvärdig med summan av kvadraterna av de två andra sidorna. Pythagoras var född ca 580 f. K på en grekisk Ö. Han startade så småningom en esoterisk skola, var väl insätt och lärd i Kabbalan samt dess syn på siffrornas betydelse. Han upptäckte att siffrorna stod för universella principer i helhet, med det inre, yttre, livsstil personlighet och förmåga samt händelser. Han ansåg att allt gick i cykler som ständigt återkom, de kunde vi lära oss olika lärdomar via siffrorna 1-9. 

  Kunskapen om siffror har vidare utvecklats för att även passa våra dagar. I USA är det vanligt att många räknar ut de bästa förutsättningarna för företag. De räknar ut vilken dag som ger bäst energi genom sin siffra ihop med den siffra som den som startar företaget har i sin personlighet och personliga drivkraft. Även de anställda kan ”räknas igenom” för att se vad de lämpligast kan tillföra företaget. Ett företag som vill lyckas bäst ser till att alla siffrorna är med. 

  Du kan även räkna vad som är de bästa förutsättningarna och de största konflikterna i en relation. Först och främst kan du räkna ut vem du själv är.


  Siffrorna
  Som räknas är de som finns mellan 1-9,10 är 1+0 som blir 1 om du plussar ihop dem sätter en ny cykel igång igen. Det finns även det som vi kallar andliga siffror eller så kallade högenergisiffror. Det är de med dubbelnummer: 11+22+33 44+55 och med 55 har du börjat om igen 5+5=10.1+0= 1 

  Om du lär dig vad varje siffra har för betydelse och energi kan du på det viset styra ditt liv bättre istället för att arbeta i motgång. Om exempelvis siffran 5 visar på otålighet och stress och du försöker att starta ett nytt projekt går det inte lika bra som om du väntar tills du har siffran 1 som grund. Varje siffra har en viss kvalité, energi och egenskap. Naturligtvis startar allt med siffran 1 och slutar med 9. Varje cykel i livet går igenom dessa stadier, men ibland har du erfarenhet med dig att du går snabbt förbi en siffra (i upplevelserna) att du inte hinner uppleva den. Du kan rita upp på ett papper siffrorna 1-2-3-4-56-7-8-9 och i raden under bokstäverna, så här:

  1 -2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
  a -b - c - d - e - f - g - h - i
  j - k - l - m - n - o - p - q - r
  s - t - u - v - w - x - y - z - å
  ä -ö

  Det här är den grundenergi som varje siffra innehåller, naturligtvis finns det både djupare och bredare tolkningar likväl som bara ett ord:

  1: Start

  2: Balans

  3: Möjlighet

  4: Stabilitet

  5: Sökande

  6: Harmoni

  7: Egen vilja

  8: Karma

  9: Slutförandet


  För att du lättare ska kunna tillgodogöra dig och förstå siffrornas skeende från 1 till 9, ta ett exempel ur ditt liv.

  Exempel ett arbetsprojekt. Först kommer idén, erbjudandet (1) du tackar Ja - balans i givande och tagande (2) Nya möjligheter, personer, uppgifter kommer du då i kontakt med (3) Det ger dig en stabilitet (4) ett sökande efter förverkligande till att komma vidare (5) En stilla period av säkerhet eller utökat ansvar, arbetsuppgift (6) du tar ett eget beslut (7) möter omgivningens respons och krav (8) beslutar dig för att gå vidare eller avsluta (9). Eller för kärleken= Först blir du kär (1) sedan finner du gemenskapen med partnern/blir ihop (2) Oväntade nya känslor kommer fram, både mer glädje och oro (3) Ni bygger på fast relation (4) Kommer förr eller senare i en konflikt med varandra (5) Men fixar till det och är kärare än någonsin (6) Börjar se din egen roll och skaffa en egen identitet (7) Växer tillsammans (8) och går vidare i ett liv tillsammans (9).

  Dag för dag räknar du ut på följande sätt:

  Dagens datum exempelvis 19980101=29. 2+9= 11. 1+1=2.

  Ditt eget födelsedatum exempelvis 19601002=19. 1+9=10.1+0=1.

  2+1=3 läs under egenskaperna för trean.

  Allt som finns kan du räkna ut i en siffra för att se vilken energi som finns där. Är det ett namn använder du bokstavsnyckeln annars räknar du ihop till en siffra mellan 1 - 9. Får du någon högenergisiffra ser du till den betydelsen men även till den siffra som blir när du räknat ner den. Du kan räkna siffror till allt, efterföljande sidor är en nyckel för dig när du funderar över en siffra till något speciellt. Det mest speciella brukar vara kärlek, arbete, ekonomi och hälsa. I hälsan ingår även vår andliga utveckling. Hitta det område som passar din fråga bäst. 

  Alla siffrorna har en förankring i varandra, det är så enkelt när du har lärt dig ”koden”.

  En 1:a handlar alltid om något nytt, en ny start.

  En 2:a har alltid balans med sig.

  En 3:a har alltid något oväntat med sig.

  En 4:a har alltid struktur.

  En 5:a har stress och ifrågasättande.

  En 6:a har familj och gemenskap samt ära.

  En 7:a har egen vilja och motivation.

  En 8:a har jämvikt och agerande.

  En 9:a har erfarenhet.

  Sedan kan du gå vidare och räkna ut först vilken årsläxa du har för att få grunden, månad för månad för att få möjligheterna och dag för dag för att få förändringarna.


  Årsläxorna kommer tillbaka varje nionde år, om du räknar ut ditt liv kan du se vad som hände i ditt liv förra gången du hade denna årsläxa.  Månaderna kan du ta ner på samma sätt, se hur varje månad påverkar ditt liv, vilken energi finns här? Har du energi med dig att starta något nytt (etta) eller är du i en mittemellan situation (femman) där du måste lägga ner mer koncentration. Se då även till Årsläxa som grund. Om du har 1:an som årsläxa och även månaden som 1:a är det läge att starta upp med något eller lyssna till din inre kraft och inrikta den mot ett mål. Det ”vanliga året” har också sin energi, när du räknat ut ”årets” årsläxa exempelvis 1998= 1+9+9+8=27.2+7=9. Då kan du tolka årets energi till ditt eget och få ut mer kunskap.

  Månadstolkningar gör du nu av årsläxorna, nu kan du väl grundfilosofin som finns i varje siffra? Se till grundenergin och sen vad det har för betydelse om det var för en mindre period. 

  Siffra för hemmet visar på de starkaste egenskaperna som blir i det hemmet med den siffran, det förstärks om någon i familj går i samma siffra.

  Siffran för telefonnumret (även riktnummer) visar på kommunikationen utåt och det kan även visa sig på telefonräkningarna.

  Siffran för din partner visar på er gemenskap. Räkna ut både livsmotivation (år, månad + dag) samt era tilltalsnamn och plussa ihop för att få er gemensamma nämnare, ert livsmål och er gemensamma fasad och agerande utåt.

  Du kan också räkna ut din bil, vilken energi har den? Är den lättstartad (1) eller krånglar den emellanåt (5)?

  Du kan räkna på färger, det vill säga varje färg motsvarar en siffra (inte genom sitt namn) men även på namnet numerologiskt.
  1= Rött
  2= Orange
  3= Gult
  4= Grönt
  5= Blått
  6= Indigo
  7= Lila
  8= Magenta
  9= Turkos

  Rent ut sagt, du kan räkna på allt, se bara till att du inte blir ”manisk”. Utan se alla siffror som vägledare i livet som ger dig förhandsinformation tack vare att du vet vad den siffran innehåller.

  Partner 1 + 1 =2? Eller 3 eller 4 eller?

  Om du vet vilken siffra du är och kan dina partners kan du räkna ut vad ni har för gemensamt karma genom att plussa ihop de två, den siffra ni får tillsammans visar på vad ni söker och ger varandra.

  • Ni söker gemensam balans och är varandras gelikar, impulsiva och alerta.
  • Ni söker intensitet, en relation med samtal och sökande efter förståelse.
  • Ni söker trygghet, en relation med vilja och beslutsamhet, ni lämnar inget åt slumpen och har lösningar på det mesta. 5 Ni skapar turbulens, ständigt ifrågasättande av varandra, en djup relation med passion.
  • Ni skapar gemensamt, mest i hemmet, ni har förståelse för varandras rörelsefrihet.
  • Ni har en stark och inriktad relation med gemensamma nya mål och visioner.
  • Ni har motsatta värderingar för det mesta och ser till att försöka hitta balansen åt den andre.
  • Ni har en stark gemenskap och viljan till att nå utveckling och framskridande tillsammans 1+ 9 = 10(1); En karmatisk relation med inriktning och mål i livet.

   

 • Siffran 1

  Är alltings början, det är här allt startar. Visar en urkraft, en idé, en tanke, en känsla eller en ny grund. Denna siffra har alltid med sig starten, det första agerandet. Det här är en maskulin kraft, en styrka att vilja något. Siffran visar på Mod och styrka. Självständighet. Kraft och vilja. Ambition. Auktoritet. Impulsivitet.

  1 för hem visar på nya krafter, ett hem med många nya idéer och inriktningar, eventuellt snabba byten av inredning och människor med vilja.

  1 för telefon visar på många snabba och inriktade samtal, normala telefonräkningar.

  1 för bilen visar på korta impulsiva resor, klar inriktning över dina körningar (garanterat en karta i den bilen). En bil med nya inköp, doftgranar, fälgar, klädsel, soppåsar och så vidare.

  1 till sysselsättning/arbete
  Ettan visar på snabba ageranden, snabba händelser. En inriktning och ett medvetet agerande att ta tillvara på. En impuls i arbetet att bygga vidare på. Nytt arbete, nya projekt, en ny inriktning.

  1 till ekonomi
  Nya investeringar, nya satsningar. Impulsköp. Snabb omsättning och en klar investeringsmetod.

  1 till Kärlek
  Intensivt, snabb förälskelse. Som partner är du intensiv, alert, krävande och impulsiv.

  1 till hälsa
  Frisk och bestämd, enorm grundfysik.

  1 till andlighet;
  Nyfikenhet och glädje, ger allt utan att tänka dig för. 


  Ettans karma
  Ettan visar att du drivs av nya starter, att vara i det nya. Du är en visionär, en som alltid verkar sätta igång något. Du drivs av en inre kraft och uppfinningsrikedom. Sitter sällan stilla utan är alltid på gång. Du är den som sätter igång händelserna, en pionjär som vill mycket, helt erövra hela världen. Du tror på din kraft och dina idéer. Du är lite av en ledare. Auktoritär. Tuff, stor och stark, modig som ett lejon vill du i alla fall vara, det är något som du gör ditt bästa för att åstadkomma. Du drivs av en ambition av att klara allt och se till att det händer något. Du är bestämd, motiverad och säker i din inställning. En stark livskraft finns inom dig. Du bär på en stark energi. Du kan ha svårt med tålamodet och att fortsätta med det påbörjade.


  Ettans personlighet
  Du har lätt för att bli ivrig, starta och ta tag i nya saker. Vill gärna skapa och agera. Fantasi och kreativitet är starka sidor.


  Betydelse för dagen
  Det här visar att det är något nytt på gång, en helt ny inriktning i ditt liv. Du kan ha gjort detta förut, nu kommer aspekten tillbaka för att ge dig mer erfarenhet. Ta till dig ettans kraft och inriktning, det rena och klara samt medvetna. Tankarna som nu ska balanseras, (2) omstruktureras (3) struktureras upp(4), stressas (5), lyckas (6), motiveras (7), ifrågasättas (8) och skapa en erfarenhet (9) av. Ettan vill lära dig att ta snabba beslut, agera direkt.


  Ettans Årsläxa
  Detta år är ett bra år att starta upp nya saker, all energi visar på nystart och en ny medvetenhet. Du har nu avslutat en livscykel, har erfarenhet med dig och kan göra bättre ifrån dig under denna cykel. Året innebär nya kontakter, ett mer utåtriktat liv och växande av egen kraft. Det är en aktivering av dina intressen och din målinriktning. Detta år ger enorma möjligheter att börja med vad du än vill, din energi är inriktad och klar i sin struktur.

 • Siffran 2

  Är en fortsättning, en balans, något som tillkommer. Ett förhållande, en gemenskap, ett avtal. Det här är en feminin kraft som visar på flexibilitet. Siffran visar på tålamod och förståelse. Balans. Harmoni. Gemenskap. Beröring.

  2 för hem visar på trygghet och planering, ingenting förändras i första taget. Ett hem med samtal och kommunikation. Människor som väger för och emot innan ageranden.

  2 för telefon visar på jämn kommunikation, samtal in och samtal ut. Om du ringer till en tvåa får du samtalet tillbaka innan nästa gång.

  2 för bilen visar på en stabil och välorganiserad bil med resurser på däcken först och främst. 

  2 till sysselsättning/arbete
  Tvåan visar på en jämvikt, ett avstannade och övervägande. Sökande efter samarbete och gemenskap. Medvetenhet om balans. 

  2 till kärlek
  Som partner är du balanserad, ödmjuk och tolerant, säker och trygg. Harmoni och gemenskap.

  2 till ekonomi
  Stabilisering av det som har blivit investerat i, en avvaktan i det som ännu inte kommit igång. 

  2 till hälsa
  En balans och stillhet.

  2 till andlighet
  Självrannsakan, utökad medvetenhet, sökande efter motsatser.

  Karma
  Tvåan visar att du strävar efter balans och flexibilitet i dina handlingar, inre harmoni. Du är en person som oftast är i balans, trygg med dig själv, vet vad du har och vad ditt nästa steg är. Tar gärna över där andra slutat. Visar på tålamod och inre vetande. Du kan vänta in då du vet vad som blir. Balans och harmoni i dina handlingar, inget jäkt utan allt sker i sin egen takt och du följer med i rytmen av livet. Flexibel, men kan sätta dig i nästan vilken situation som helst. Du står med bägge fötterna på jorden och tar förändringarna i en alldeles egen harmoni. Inre trygghet. Svårt att säga Nej.


  Personlighet
  Du har lätt för att sträva efter det perfekta. Du vill ha balans och gemenskap. Följer gärna med andra, vill gärna att du behövs överallt. Givande är en stark sida.


   Betydelse för dagen
  Det här visar på att du söker balans och säkerhet i dina ageranden. Du har kommit igång med något som behöver stadgas upp för en fortsättning. Det är nu som du kan se framåt, tänka igenom och agera med säkerhet. Det finns en balans och harmoni. Du har med dig det skapade (1) kommer att stå i balans för att ta till det som behövs för en fortsättning (3). sedan kommer stabiliteten (4) ifrågasättandet (5) segern (6) inriktning (7) stödet (8) klargörandet (9) och avslutningen (10). Tvåan vill lära dig att hitta balansen innan du går vidare.


  Tvåans årsläxa
  Detta år är ett som söker harmoni och balans. Inre tillfredställelse är mycket viktigt detta år. Du bör söka lugna egna stunder eller tillsammans med en partner. Meditation kan ge dig den balans som du behöver. Relationer betyder mycket, här söker du och förhoppningsvis även finner harmoni. I detta år bör du försöka att fortsätta med det som startade året innan, att få gemenskap med andra i dina projekt.

 • Siffran 3

  Är det oväntade som tillkommer, en helig siffra - Fadern, Sonen och den helige anden. Treenigheten som är helig och givande. Här finns det neutrala. Siffran visar på egen vilja. Nyfikenhet och kontroll. Uttryckande. Expanderande och kommunikation. Oväntade händelser.

  3 för hem visar på nya idéer, nya möbler, nya väggar, nytt hem, en förändring, en komplettering.

  3 för telefon visar på samtal efter samtal, lite osäkerhet, kanske ett till samtal kan ge mig något nytt.

  3 för bilen visar på en bil med extra tillbehör, det där lilla extra, en reklamskylt eller så.

  3 till sysselsättning/arbete
  Trean visar på impulser och nya lösningar, en längtan efter att vidareförverkliga. Trean vill vidare, vill prova nya idéer, nya inriktningar. Positiv rastlöshet och längtan efter att kunna utveckla dig mer. Detta är också en siffra där du söker vilket kan visa på utbildning.

  3 till ekonomi
  Nya investeringar, oväntade tillgångar.

  3 till kärlek
  Impulsivitet, förälskelse.

  3 till hälsa
  Tillskott, utveckling, framåtskridande, vitamin och energi”- puffar”.

  3 till andlighet
  Ett spontant sökande, vågar prova på nya saker, söka nya sanningar.


  Karma
  Trean visar att Du gärna är öppen för nya möjligheter, nya händelser och erfarenheter. Du är alltid på gång, inga begränsningar här inte. Du söker alltid nya vägar, men kan även vara kvar i det som redan finns, provar på lite här och lite där. Stark uppfinningsförmåga, många idéer och impulser. Du har lätt till att hamna i nya situationer och träffa många människor, som alltid leder till något. En stark vilja, har en inriktning med det som Du gör, vill åstadkomma mera. Nyfiken, vill vara med i det som händer. Optimist. Svårt att bara ha en inriktning eller ett projekt på gång.


  Personlighet
  Du är äventyrslysten, med på "allt" även det som du inte själv sätter igång. Positiv och framåtriktad, öppen, du är mycket för social kontakt. Att vara med-skapande är en av dina starka sidor.


  Dagens betydelse
  Här finns det oväntade, en ny möjlighet eller ett nytt motstånd. Siffran för nya vinklar och nya aspekter, det finns mer än vad du trodde ifrån början. Efter det att du har startat upp (1) fått den efterlängtade balansen (2) visar det sig att det nu finns fler alternativ, fler möjligheter i trean. Det är nu du ska göra den perfekta blandningen för att sedan hitta strukturen (4) ifrågasättandet (5) det perfekta (6) drivkraften (7) bekräftelsen (8) och slutfasen (9). Trean vill ge dig en ny idé.


  Årsläxa
  Detta år innebär många nya möjligheter. Ett år där du får en större chans än annars att uttrycka dig, att visa upp dig, komma med förslag och hoppa på nya äventyr som bara så där helt plötsligt kommer in (för att du ska lära dig att våga utan att ha kontroll). Ett år av frihetsbegär och sökandet utanför dina tidigare erfarenheter.

 • Siffran 4

  Här finns stabiliteten, det trygga i att ha fyra hörn, fyra element, en sluten "cirkel". Här är kontrollen utpräglad, ordning och reda. Det praktiska och jordnära. Här finns grunden. Siffran visar på arbete. Ordning. Planering och byggande. Envishet. Framskridande.

  4 för hem visar på stabilitet, trygghet, en struktur och medvetenhet som gör en rytm som fungerar bland samtliga inblandade. Grundstommen finns här.

  4 för telefon visar på en mer lugn telefonkommunikation. Fler allvarliga strukturerade samtal än hastigt påkomna. Troligen en bra kontroll över telefonräkningar och priser.

  4 för bilen visar på en bra och rejäl bil, där alla grund delarna är på plats, det fungerar tryggt. En oklanderlig bil.

  4 till sysselsättning/arbete
  Fyran visar på ordning och ansvar. Här finns den totala kontrollen och medvetenheten till att allt ska fungera som planerat. Inget slarv utan mycket seriös inriktning. 

  4 till ekonomi
  En överblick och en bra kalkyl ordnar det mesta. Ett förvaltande av pundet och inte mycket som talar för slöseri. 

  4 till kärlek
  Seriös relation och mer allvar som kommer in. Förlovning, vigsel och familjeplanering.

  4 till hälsa
  Välmående, friskvård, ansvarstagande för kropp, själ och ande.

  4 till andlighet
  Du ger dig tid att stanna upp och gå in i en stillsam stund, du känner inre trygghet.


  Karma
  Fyran visar att du har en inre struktur, strävar efter ordning och reda. Du är stabil och klok, praktisk och ordentlig. Vet vad du har och hur det ska fortsätta vara så, inte så mycket för nyheternas behag, litar hellre till det som redan finns. Du har ordning och reda på det mesta, håller efter, ser till att det utlovade också blir av. Du är på väg framåt, tar för givet att allt fixar sig och att alla ska ställa upp. För det du har på gång, det kommer också att lyckas. Du har sett till allt, grunden, planeringen och fortsättningen. Strukturerad. Svårt med nya visioner och planering utan att Du själv tänkt tanken först.


  Personlighet
  Du är under kontroll. Har ordning och reda på det mesta som sker runt omkring dig. Din egen trygghet som även ger stöd åt andra är en av dina starka sidor.


   Dagens betydelse
  Här finns strukturen och ordningen. Kontrollen över allt det som du redan har startat upp och det som du har med dig. Från ettans idé, tvåans balans, treans tillskott, nu vidare till femmans omskakningar, sexans identitet, sjuans viljekraft, åttans gemenskap och nians fullträff. Det är här som du stannar upp och blir medveten om vad du har, hur du ska förvalta dina tillgångar. En paus i uppbyggandet och en tid att reflektera över vad du har och vad du vill ha innan du tar i på allvar. 

  Årsläxa  
  Detta år ger dig chansen att planera bättre, att söka och utveckla ordning och reda samt struktur. Ett år där planering är viktigt, vad vill du göra framöver, vad blir nästa steg då du är klar med din grundplanering. Här finns planeringen och byggandet, upprustningen inför framtiden, stabilitet som ger mer möjligheter. Alla praktiska möjligheter som förverkligas. Ett år av framåtskridande och framtidssatsningar.

 • Siffran 5

  Bär på stressen och konflikterna, det där mittemellan (1 -10).

  När du har hälften av allting och längtar efter att uppleva allt. Ifrågasättandet, påstridigheten och sökandet i allt och alla. Här finns även maktlösheten. Siffran visar på förändring. Aktivitet.

  Stress. Kunskap och funderingar.

   

  5 för hem visar på ständigt kaos och ommöblering, oreda och lust till att släppa allt och börja om. Det ger också en känsla till att vilja gå på djupet, undersöka och förändra hemmet från grund till tak och även alla skrymslen.

   

  5 för telefon ger djupa samtal, kritiska undersökningar genom telefonkontakter och ständigt upptaget.

   

  5 för bilen ger måndagsexemplaret som du ändå alltid tror på, en bil om ger allt och måste få allt.

   

  5 till sysselsättning/arbete

  Du lämnar inget åt slumpen utan går noggrant tillväga, allt ska undersökas så att det stämmer. Du har mycket kunskap med dig och ett klokt huvud.

   

  5 till ekonomi

  Stress i plånboken och räkningar till höger och vänster kan lätt bli vardagsmat, vänd hellre och räkna på örena istället.

   

  5 till kärlek

  Sökande efter sanningen och den äkta känslan.

   

  5 till hälsa

  Se upp att du inte stressar för mycket, ge dig själv tid att stanna upp i lugn och ro och acceptera livet som det nu är.

   

  5 till andlighet

  Visar på det djupa, det introverta och det sökandet.

   

  Karma

  Femman visar att du söker kunskap och erfarenheter i dina handlingar. Du är analyserande, tänkande och sökande. Beredd på stora uppoffringar, bara du når ditt mål. Tycker om när det händer många saker på en gång, ser ingen annan till att det sker något fixar du det minsann själv. Där emellan kan du klaga på att det händer för mycket, det är inte alltid som du hinner inte med i svängarna då du måste analysera allt. Förändringar är nästan ett måste, desto fler på samma gång desto bättre. Du har lätt för att driva på händelser och tålamod är väl inte din starkaste sida. Allvetande. Lättstressad och lätt att bringa ur fattningen. Apatisk.

   

  Personlighet

  Du är på gång, jämt och ständigt, ivrigt sökande efter något nytt. Nyfiken och intensiv, har svårt att vänta in andra. Dina krav på livet och ständigt sökande efter förnyelse är en av dina starka sidor.

   

  Dagens betydelse

  Här finns allt som du kan se som motstånd, just därför att du måste stanna upp och se över dina val och det som du har skapat till hit. Den siffran som ifrågasätter allt, hur är det möjligt? Går det verkligen? Fungerar det? Kan jag göra så? Femman kommer mitt i, först var det starten (1) sedan den balanserande fortsättningen (2) det tillkommande (3) strukturen

  (4) sedan kommer det avvägda (6) egna valet (7) kommunikationen (8) och det slutförda (9).

   

  Årsläxa

  Detta år handlar om sökandet efter kunskap, att hitta dig själv och din väg. Här finns förändringarna på gott och ont. Du har nu chansen att släppa de beteenden och mönster som inte längre nyttjar dig i ditt framtida liv. Ett sökande efter utveckling genom kunskap för att känna en, större frihet. Ett år av nya vägar i livet.

   

 • Siffran 6

  Är medvetandet, kreativitet och ansvar i ett. Familjen, ansvaret, helheten och den egna säkerheten. Här finns segern av sin egen förmåga. Siffran visar på en viljestyrka. Medvetenhet.

  Självsäkerhet. Gemenskap och kärlek.

   

  6 för hem visar på att du trivs, alla saker är på sin plats och du är i centrum, beredd att stanna upp och njuta av det du har.

   

  6 för telefon ger snabba samtal, samtal med beslut och möjligheter.

   

  6 för bilen visar på att detta är en stark bil som går långt och som dessutom är vacker att skåda.

   

  6 till sysselsättning/arbete

  Du lyckas med det du gör, tar ansvar och vet att det inte du kan göra kan ingen annan heller. Du vet med dig vad som blir rätt i långa loppet.

   

  6 till ekonomi

  Du har koll på både plånbok och konton, för du måste ha flera sparsätt så att du har när du vill investera.

   

  6 till kärlek

  Du tar kärleken på största allvar.

   

  6 till hälsa

  Fortsätt att använda din kraft, du orkar mer än andra och vet hur du själv ska sköta om dig för att må bäst.

  6 till andlighet

  Visar på aha upplevelsen och en ökad medvetenhet.

   

  Karma

  Sexan visar att du söker harmoni och gemenskap. Du är ansvarsfull och pålitlig, tycker om när andra kommer till dig för råd. Har en inre kreativitet som driver dig framåt. Du vill att dina idéer ska förverkligas, det spelar ingen roll om det är du eller någon annan som gör det, bara det händer. I harmoni med dig själv och dina handlingar. En förmåga att ta dig an projekt för att slutföra där andra inte varit tillräckligt motiverade. Vill ha många runt omkring dig, inte för intet en familjesiffra, ju fler desto bättre. Då finns det alltid någon som kan förverkliga dina ambitioner när du själv inte hinner med, någon som kan heja på dig när det går tungt. Tar ofta för stort ansvar, har svårt att släppa utan att veta vad som sedan händer. Maktberoende.

  Dåligt självförtroende.

   

  Personlighet

  Du är säker med dig själv, ger dig inte på saker som du inte vet att du klarar. I harmoni och balans med dig själv samt med din omgivning. Din förmåga att vara i harmoni med din omgivning är en av dina starka sidor.

   

  Dagens betydelse

  Visar på att du är öppen för samhörighet, att ge och uppleva glädje tillsammans. Du har många fördelar med din personlighet, du kan åtnjuta makt och bygga upp sociala kontakter till nytta för dig. Siffran ger gemenskap, lyckade projekt och en fortsättning i det du ger ut. Siffran frågar dig – Är du stark nog? Har du bestämt dig, hur ska du i så fall fortsätta? Sexan är efter kaoset, när du samlat dina energier och kan ta tag i det som nu ligger framför dig.

   

  Årsläxa

  Detta år handlar om familj och relationer. Hur är ditt rollspel, vet du vem du är i gemenskapen. Här finns din grundinställning, din hälsa och motivation i strävan efter harmoni. Du bör försöka att vara i harmoni med dig själv det här året, då relationer kan vara påfrestande då du söker yttre speglingar av ditt inre. Ett år av sökande efter harmoni och gemenskap.