• Mindfulness

    Kan översättas till medveten närvaro. Det har från början sitt ursprung ifrån Buddism. Buddhas följare skapade en teknik för att utveckla mer närvarande och utvecklande aspekter till den buddistiska "Åttafaldiga vägen". De övade på avslappning och att tänka rätt i en utvecklande meditation. 

    Mindfullness är att vara i ett tillstånd av nuet där det inte finns några tankar om det, varken förhoppningar eller rädslor. Att bara släppa tankarna och vara i nuet kan vara en utmaning, därför innebär Mindfulness att vi tränar vårt sinne, vår koncentration och slappnar av i det som är. I det inte reagera på något i tanken eller utifrån eller vara i känslan av något. Kanske du är en av dem som oroar dig för framtiden, kanske något så enkelt som nästa middag eller lite mer avancerat som var du ska bo framöver. Detta kan skapa en frustration inom dig, en ångest och tankar som du inte kan släppa. Dessa tar energi och tar även ditt fokus i från vad som är nu. Det är ändå i nuet som du ska uppleva och agera och inte lägga energi på det som ännu inte har hänt. 

    Det kan vara en perfekt teknik för den som är stressad och orolig och en del av Mindfulness används inom psykoterapin, men känd som den tredje vågens KBT. Även inom Yoga finns det en del av Mindfullness. Med Mindfulness kan du lära dig att slappna av, vara i nuet och agera nu, släppa stress och oro. Något som vi borde automatisk vara i men allt omkring skapar en orsak och du en verkan. Genom Mindfulness kan du öva på vardagliga ting för att återfå balans. Att inte vara flera steg före utan starta dagen med att gå upp utan att skapa en planering av dagens utmaningar. Du kan öva på att vara i det som du gör, kanske städa och vara i det i nuet utan tankar på annat, ta en promenad och bara vara i gåendet. Men även att lägga fokus på det som är nu, som när du läser detta, inte fundera på nästa kapitel utan vara i denna text här och nu.

    När du är i en upplevelse, lägg fokus på den även om det är oro, uppmärksamma vad din oro består av, tänk inte framåt utan var i den tills dess du kan acceptera vad du nu upplever.