• Medialitet

  fortunetelling1989579_1920.jpgMedialitet betyder olika saker för de flesta. Inom det så kallade New age handlar det för det mesta om en mätning om hur långt någon har kommit i sin andliga utveckling, är den medial eller inte? 

  Att vara medial kan det betyda att du kan se mer än andra. Den magiska världen av att skåda framtiden, se tidigare liv, tala med döda anhöriga och guider, se auran. Samt allt annat som hör till att använda det sjätte sinnet, inte bara din vanliga sinnen utan lite mer. Det finns folk som inte tror på andligheten men ändå ser ”spöken”. I min värld är alla mediala, mer eller mindre, det är som att alla kan baka, men en del har mer talang än andra och en del är så att säga födda med gåvan. I det kan du naturligtvis fundera om det är ärftligt eller om det är minnen från tidigare liv som aktiverar en egenskap. För en del är det viktigt med andligt tänkande och utveckling, vilket kanske inte är en slump utan är för att den personen har med sig en längtan eller en starkare egenskap av sin medialitet. Sedan är alla mediala på olika sätt. Att ha och använda dig av din intuition är också en medialitet. Intuition kan vara tankeimpulsen, att du bara vet, eller kan det vara känslan i magen av välbehag eller obehag. En insikt av något slag som gör att du vet något som inte uttalas. Alla har vi intuition, ett sjätte sinne, det är inte få förunnat, men det är vars och ens val vad vi gör av detta sinne. Väljer du att lyssna även när det inte passar eller sorterar du ut? Det finns de som använder sitt sinne från födseln som inte lär sig att stänga av utan är en öppen kanal igenom livet och som bara vet det andra inte ens anar.

  Hur vet du om du är medial? 
  En fråga som många ställer sig. Du vet, eftersom alla är det, men sedan är det upp till var och en att utveckla det sinnet. Det finns många olika tekniker men den viktigaste är nog att lyssna till dig själv. Att finna din identitet, ditt inre och våga ha tillit till din känsla. Den känslan som talar om för var och en av oss en insikt i något som vi funderar på. Många anar energier och andar omkring sig och det är en del av en medialitet. Du kanske känner obehag, eller att något sveper förbi dig, kanske på en speciell plats. När du anar något som du inte kan tolka logiskt, utan något påverkar dig, en känsla av något, likväl som en insikt om något i framtiden. Du kanske ser en bild av något, eller får en upplevelse av att något ska ske. 

  Allt det som vi inte logiskt och vetenskapligt kan bevisa tillhör det mediala sinnet av upplevelser. Även om vi kan säga att allt var bättre förr, för då var nog hos många sinnet utvecklat med att de lyssnade till impulserna. Men många vågade inte säga något högt med risk att bli tagen som annorlunda. Genom århundraden har medialitet varit något för endast utvalda. Det kan di även se inom vissa kulturer som hade sina medicinmän, alltså det var inte alla som utvecklade detta sinne och använde det. Men bara genom att du har ett intresse har du en starkare medialitet än genomsnittet, annars skulle aldrig medvetandet om andligt tänkande finnas i din tanke. 

  Idag är vårt största problem i botten till att vi inte lyssnar på vår medialitet, att det finns allt för många informationskanaler (media). Att vi inte sorterar ut utan väljer det bekvämaste och mest logiska. Men kanske främst att vi inte har lärt oss att lyssna till oss själva. Vi har ett eget system inbyggt i kroppen, saker vi gör och agerar på efter vid olika situationer men vi har inte lärt oss vår egen mediala kommunikation. Kropp, själ och ande är ett begrepp, men mer än så. Det är vår helhet som hela tiden står i kontakt med det vi kallar vårt högre jag, där finns all information om vi bara lyssnar.

  Högre jag?
  Den delen av dig som vet allt, som vet vad du valt i detta liv, varför och vad du kan göra för att följa din rätta väg. Ditt högre jag har ingen begränsning, det är öppet för allt. Men genom att vi stoppar in vårt medvetande i en fysisk kropp gör vi det svårare att få kontakt med vårt högre jag. Många försöker genom exempelvis meditation och många lyckas, men tänk på att ditt högra jag finns där hela tiden, koppla bort logiken då finner du kontakten med ditt innersta.

  Vänster och höger hjärnhalva= Yin och Yang=Ki.  Din vänstra hjärnhalva är din logiska och den högra din spirituella, men det räcker inte så, du kan inte bara använda en av dem och tro att du har balans. Utan både måste vara i balans med varandra, det går trådar mellan dem. När du har balansen använder du båda, då är du i kontakt med ditt högre jag, ditt medvetande. Ofta använder vi en åt gången eller vid meditation oftast bara den högra eftersom vi då saknar balansen finner vi ändå inte vår egen sanning. Det finns två grundenergier, Yin och Yang, de kan du använda var för sig men tillsammans är det bara en total balans, mycket av det som många försöker finna genom exempelvis Tantra. När du har båda i balans och använder dem samtidigt är du i kontakt med sin Ki-energi, då har du energiporten till sitt högre medvetande öppen. 

  Vad ska du ha medialitet till?
  För att glänsa, vara såååå spirituellt?  Eller för att alltid lyssna till det som är ditt nästa steg enligt ditt dharma. Vi söker vår mediala utveckling utifrån olika längtan. Men om du söker finns det en orsak, en inre längtan och en vetskap om att det finns ett medialt sinne. Många söker det endast för att bli någon, för att få bekräftelse på att de är någon, att de är mer än andra. En del söker av makt, för att visa andra att de inte är att leka med, de har vetskapen om vad som kan hända. Tyvärr en vanlig företeelse hos vissa spåkärringar, för att skrämma genom att visa att de vet, att de kan se vad som ska ske och säger därför saker som antagligen kommer att hända till 99 %. Exempelvis någon i din släkt kommer att dö, förr eller senare är detta ett faktum, men allvarligt talat, behövs det en spådom för det, räcker det inte med att veta att livet har sin gång. Att verkligen vara medial, är vi alla, mer eller mindre, det sinnet kan vi utveckla genom att bli medveten och förbättra den ”talangen”. 

  Viktigaste frågan du bör ställa dig när det gäller medialitet det är vad du ska ha det sinnet till? Kanske lite av en kuggfråga, eftersom det redan är ett sinne som du har- Liksom exempelvis din syn, om du inte vet vad du ska ha synen till utan bara tar för givet att du ser sker ingen utveckling. Men om du exempelvis börjar fokusera, öka din vidsynthet, göra ögonyoga och så vidare då kan du använda din syn till mycket mer än att bara se det som finns framför dina ögon. Det finns mycket mer runt om, men ofta sorterar vi bort, ser inte det som egentligen finns, mycket för att vi tar för givet vad vi ser, eller har en förutfattad mening om vad det är vi ser på.

  Genom att utveckla alla dina sinnen ökar du även ditt mediala sinne. Har du tänkt på att du inte hör en klocka som alltid låter, eller surret ifrån datorn därför att det alltid finns där? Det blir en del av helheten, medan andra kan komma in och höra klockan direkt eller fråga varför datorn surrar. Vi upplever mer än vad vi är medveten om, vi sorterar även ut utifrån vår logik.

  Därför kan du missa en del andliga impulser.

  Medialitet kan vara att bara veta att någon ska ringa, eller att du tänker på någon och så ringer de. Men det sistnämnda kan även gå under rubriken ”Telepati”, det vill säga ni möts på samma våglängd eller har en stark kontakt emellan er som gör att insikten, impulsen att ringa infaller. Om du vet vem som ska ringa eller känner på dig att någon ska komma då är det ditt mediala sinne som ger dig den upplysningen. Kanske har du själv eller har någon i din närhet som hör steg innan någon kommer, en förvarning?

  Intuitionsimpulser, det vill säga när du får en impuls av att agera på ett speciellt sätt. Eller ringa någon, fara någonstans, byta färdriktning, ändra något som var bestämt för att din ”känsla” säger att det är det rätta. Men vanligast är att känna på dig något, agera efter logiken, det händer något negativ, du säger - Jag kände det på mig. Men likafullt har du valt fel, för att logiken sa så. Detta kan också ske när du bara använder känslan och inte lyssnar till logiken. Känslan är inte sanningen, den är inte ditt högre jag utan kombinationen av dem båda.

  En del de bara vet, de ser bilder, att något ska hända eller får en föraning. Inte ens forskarna har kunnat förklara hur detta är möjligt. Utan en del har denna ”gåva” med sig, men jag är helt övertygad om att alla kan lära sig detta. Med mer tillit till din fantasi samtidigt som du har balans mellan våra hjärnhalvor. 

  Men hur kan det då komma sig att en del som inte är intresserade av andlighet eller har exempelvis drogproblem med sig kan se? Ingen aning, vet du svaret har du funnit en guldgruva om det blir antaget vetenskapligt. Kanske de har det medfött som det så vackert heter ibland, kanske det ligger i deras karma att chocka sig själv. Eller omgivningen eller att ha med sig detta tills det en dag öppnar ögonen för ett helt nytt perspektiv, alla har vi olika vägar att vandra. Om du är en som ser är det upp till dig vad du gör av det. Du kan utveckla detta sinne, eller bara ta det för vad det är, alla som har en medialitet med sig behöver inte ha det som arbete, utan det är ett sinne precis som syn, hörsel, smak och doft och känslan. Men desto fortare du får en balans med dina sinnen har du lättare att finna svaren eller vägledningen.

  Medialitet är olika upplevelser. En del ser, en del hör, en del anar, en del känner på sig, en del bara vet. Alla dessa egenskaper kan du ha med dig sedan är det upp till dig vad du vill göra med dem. Utveckla dina sinnen kan du alltid göra på egen hand, genom att bara finna din egen ro, din egen kraft och förstå dig själv.