• Martinus Kosmologi

  martinus.jpgMartinus var en dansk mystiker och andlig författare som dog 1981. De böcker han skrev som han är känd för och som ligger till grunden för Martinus Kosmologi kallas "Tredje Testamentet".

  Grunden är Gaia (jorden) filosofi som betyder att jordklotet är ett levande väsen precis som vi men på ett annat plan. Jorden har medvetande, ämnesomsättning och reproduktionsförmåga. Han har skrivit om principerna för det synliga och det osynliga i universum. 

  En princip är "liv i liv", vilket menas att i allt levande som ses som ett makrokosmos finns även ett mikrokosmos. Vi människor är mikrokosmos på jorden, medan vi också har mikrokosmos i oss. Likväl är jorden ett mikrokosmos i universum. 

  Martinus anser att vi är i olika cykler, en gång har vår själ varit en sten, ett träd, ett rovdjur, nu en människa, sedan en stjärna eller planet och så fortsätter dessa cyklar i det oändliga och i allt finns mikro och makrokosmos. Martinus anser även att vi har behov, av upplevelser och vi skapar dem tills vi fyllt en kvot, funnit en mättnad och i det en erfarenhet. Ett exempel kan vara att du kanske äter kött och gör det tills du har fyllt den kvoten, då går du vidare in i nästa cykel som också är en del av mikro och makrokosmos. 

  Martinus som hade ett medialt sinne och kunde se och analysera den andliga världen som är en del av den fysiska, materiella. Han ville skapa en andlig vetenskap för både sökare och logiker om djupare insikter av utvecklingen av livet. Martinus tankar var att vårt karma skapas av erfarenheter av bland annat reinkarnationer med de logiska naturlagarna. De i sin tur ger varje individ en fördel i ett växande, även om de är negativa. 

  Martinus skapade (målade) över 100 symboler för att beskriva den andliga och kosmiska världens delar. Dessa målningar är skapade av figurer och färger och beskriver olika områden.