Marita Nordin

Latest Followers:

Ylva Trollstierna
Lightworker
@marita-nordin4 months ago
Posted a new Comment on Trumma:
"På en mässa på Gotland satt jag bredvid Ylva och önskade att hon skulle trumma på sin medicin trumma någonting. Men hon skulle sälja den! Jag hade väntat med..."
Dislike 0

Tags