Marita Nordin

Latest Followers:

Ylva Trollstierna
Lightworker
@marita-nordin7 months ago
Posted a new Comment on Att gå framåt genom att gå bakåt:
"Trevlig läsning. Visst är det spännande med nytt och gammalt som kommer till en. Påminner en om de kunskaper som legat vilande. När jag flyttade till..."
Dislike 0

Tags