• Mandala

  Mandala betyder cirkel på sanskrit. Nu för tiden är det vanligt med Mandalas, att skriva ut mallar via Internet eller köpa en bok med mallar att fylla i. Vi använder ordet för den tomma mallen. Men i grunden är det en andlig symbol som skapas genom ritualer. Mandalas är också populärt inom Buddismen som troligen är orsaken till att användandet ökat. Det finns otaliga Mandalas i buddistiska tempel. En del skapar även Mandalas i sand då som en form för djupare meditation.

  Bakgrunden som är en vedisk ritual är menad att skapa en cirkel av ditt liv, det som är och det som du önskar dig. Cirkeln ska skapa en bild av universum, då i mikro (du) och makro (allt omkring dig) kosmos. 

  Ursprunget är en fyrkant som ger fyra vägar, en till öster, en till söder, en till väster och en till norr. Sedan en cirkel i mitten.

  Varje väg bör vara skapad som ett T. 

  Ifrån olika andliga traditioner skapar Mandalas en fokusering för andlig vägledning, genom en meditation under tiden den skapas och för att skapa ett andligt spejs. 

  Varje Mandala bör vara unik, även om det är en mall som används av tusentals, Men de färger du fyller i är dina personliga som visar på vem du är i mikro och makrokosmos.  Även mallen som du använder visar på vad du vill uppleva och förverkliga.

  När du skapar din Mandala förstärker du din själs varande i universum. Du målar dina färger för att skapa din identitet. Du kan utifrån en Mandala lära dig mycket om dig själv. Du kan se vad som är dina rädslor, dina förhoppningar, hur du ser dig själv, hur du agera, hur du upplever, hur du skapar.

  Den yttre cirkel som är en symbol för eld visar på visdom samt din livskraft. De fyra riktningar är ifrån elementen och visar på olika områden i ditt liv.

 • mandala4599057_960_720.gif