• Karma och Dharma

   karma.jpgKarma är ett stort ord som många funderar över, vad betyder egentligen ordet karma? Karma är ett ord på sanskrit, ett indiskt språk. Karma betyder ungefär - Så som ovan så som nedan - Eller det du sår det får du skörda.

  Karma är lagen om orsak och verkan.

  Allt det som du gör är en energi som kommer tillbaka som en bumerang. Snabbköpskarma är det enklaste att förklara som de flesta känner till - Det vill säga att du står i kön på affären, du ser att någon bara har en sak de ska betala. Du låter de gå före (de kan också fråga om de får gå före och du svarar -Ja), nästa gång när rollerna är ombytta, då du står där med en sak och någon annan står längst framme, de låter dig går före. Det är snabbköpskarma, det du ger ut får du tillbaka.

  På samma sätt om vi ger ut något dåligt kommer det tillbaka som en bumerang. Kanske inte i samma händelse men i samma erfarenhet och med samma ”smärta” som du orsakade någon annan. Om du i ett liv slår någon kommer du att få tillbaka samma upplevelse som den personen upplevde. Alltså det blir inte precis samma sak, för ett slag för dig kanske inte har samma värdering som det har för den som du slagit. Du möter någon som behöver för sin lärdom ge tillbaka till dig samma upplevelse, du får din smärta och här kan du då välja att förlåta. Eller så kan energimönstret fortsätta att snurra på tills någon har fått nog och förstått principen förlåtelse - att vi alla är ett.

  Karma är varje handling som du gör, den speglas tillbaka till dig förr eller senare. Du kan också välja att bryta ett karma genom att förlåta både dig och den andra partnern i det bryta mönstret. Karma följer med själen, det kan komma när som helst i det här livet eller i nästa liv, lärdomen, upplevelsen kommer alltid tillbaka förr eller senare.

  Du kan ha karma med ”speciella” personer, alltså personer som betyder något speciellt för dig i det här livet. Exempelvis om du är kvinna och har haft en stor kärlek i ett tidigare liv är det troligt att ni möts igen för att slutföra en del saker som inte blev klart. Det kan också vara så att någon som mördat dig i ett tidigare liv möter dig som en kärlekspartner i det här. Det för att du ska lära dig att älska den själen och inte döma efter handling (då den personen, själen inte visste bättre då). En del par lever liv efter liv som partners men kan också anta andra olika roller åt varandra. Som föräldrar eller syskon (vilket kan skapa en hel del turbulens som också är en del av den stora lärdomen).

  De själar som vi älskar och försonas med (förlåter) växer ihop med oss eller blir som i ett pussel. De bitarna sitter fast och blir en starkare helhet för varje liv. Om du har en bit som ”sitter ihop” med dig och de har vardera en som sitter ihop med dem och så vidare, till slut efter många, många liv har vi alla funnit varandra igen. En hoplänkning är också en del av det som händer nu genom bland annat dataåldern, personer möts över Internet och känner karma med varandra.

  Vi möter folk över nätet utan att döma dem via utseende och närkontakt, lustig nog känner många en närkontakt via datorn, också ett sätt att medialt tona in på andra. En del människor känner du direkt första gången du träffar dem, ibland säger du kanske skämtsamt - vi måste ha ett karma. Mycket troligt är det så, den speciella känslan som gör att du känner den här själen fast att du aldrig har träffat den förut i det här livet.

  Vi tillhör olika själsmönster därför är det ibland att du genom det vi kallar en slump träffar någon från andra sidan jordklotet. Någon som passerar i ditt liv som bara råkar gå förbi dig, genast bildas en stark kontakt utav en ”slump”?  Slumpen finns inte däremot den perfekta synkroniseringen. Vi dras energimässigt till våra likar, vårt karma genom samma energifrekvenser. Även vissa ställen tilltalar oss mer än andra,  på vissa ställen, områden, städer och länder känner vi igen oss eftersom vi varit där förut.

  Ett karma kan följa liv efter liv till dess att du har lärt dig lärdomen av det. Är det flera inblandade i karmat följer de ock med, den enda skillnaden kan vara att vi väljer att spela olika roller för varje gång tills vi löst det.

  Karma inför framtiden går att planera genom kärlek, förlåtelse och medvetenhet. Är det möjligt att ändra ett karma, genom att förstå och förlåta både dig själv och andra? Om du får upp något ”våldsamt” som du har utfört i ett tidigare liv innebär det inte att samma sak ska hända dig i det här livet. Det viktiga är vad du gör av erfarenhet, att du lär dig av dina misstag, ber om förlåtelse och börjar om. 

  Karma är varenda handling som du gör. Inget karma är låst, ett karma är inte till för att djävlas med dig eller bestraffa dig. Det är som en bumerang tills det du lär dig att kasta och fånga bumerangen rätt. Karma handlar om att inte förrän orsaken har nått sin verkan är det komplett. Enligt ordböcker kan det vara fel att bara använda ordet karma vid beskrivningen så som ovan så som nedan utan det ska vara två ord, Karma-vipâka, Karma= orsak (karma), vipâka =verkan

  dharma.pngDharma är ordet för lärdomen, själva orsakens grund, upplevelsen. 

  Enligt buddismen har Dharma tre grunder som det speglar. Att det finns inget ”jag” men inte heller en evig själ. Att det enda som är konstant är förändringen. I allt finns det alltid en ofulländad upplevelse eller en skuggsida. 

  Det finns även tre delar, det första är din moral och etik. Att leva som du lär och inte göra något mot någon annan som du inte vill att de ska göra mot dig. 

  Det handlar om en medvetenhet, att vara öppen för livet och ta lärdom av alla upplevelser och visdomen av att låta lidande bli erfarenhet. 

  Dharma är ditt andliga medvetande och din upplevelse, karma är vad du gör av det.