events

Astrologikurs under våren

Astrologikurs under våren


Friday Jan 19 2018, 6:30 PM
@ Heart & Hand Center, Stockholm
Kursen är för er som kan grunderna i astrologi. Utifrån era kunskaper arbetar vi vidare med transiter, progressioner, solreturer, förmörkelser etc. Ibland tar vi Tarotkorten...