events
Friday January 19 2018, 6:30 PM
Kursen är för er som kan grunderna i astrologi. Utifrån era kunskaper arbetar vi vidare med transiter, progressioner, solreturer, förmörkelser etc. Ibland tar vi Tarotkorten som extra inspiration och vägledning! Vi träffas fem gånger, en...
 
0 Comments 0 Likes
Most Popular

No Items Found