• Astrologi

  Astrologiska profiler (Kerstin Bylund Paulsson)

  astrologiska_profiler.jpgTanken med denna bok har varit att visa ett sätt att gå tillväga när man tolkar ett horoskop, alltså hur man "får ihop" det hela.

  Att göra en syntes av alla de energier som är verksamma i ett horoskop och få fram en helhetsbild.

  Jag har då tagit ett antal kända personer i olika genrer, forskat i deras liv och öden och gjort tolkningar. Jag har även tolkat aktuella planet-transiter vid kritiska tidpunkter i deras liv.

  Beställ boken på Vattumannens Förlag


  synastri_komposit.jpgSynastri och Komposit -
  Relationsanalys med horoskopet som redskap

  Synastri och komposit dvs relationsanalys är en kompletterande inriktning inom astrologin. Denna bok visar dig – genom en mängd olika exempel – hur vi människor interagerar med varandra; varför vi dras till varandra, vilka stötestenar vi möter under relationens och den gemensamma utvecklingens gång. Ofta både samarbetar vi med och motarbetar de människor som står oss närmast. Vi lockar fram det bästa men ibland även det sämsta hos varandra.

  I boken möter vi dynamiska par; par som har lämnat tydliga spår efter sig. Genom att ta del av deras berättelser och de inflytanden som sammanförde och transformerade dem lär vi oss mer om våra innersta känslomässiga och psykologiska mekanismer. Vi kommer till insikt om att de flesta vi möter finns i våra liv av någon eller några speciella anledningar. Ibland är det uppenbart vad det är som fört oss samman. Ibland är skälen till våra möten höljda i dunkel.

  Läs och lär om relationer med horoskopet som verktyg! Detta är en av de få astrologiböcker som skrivits på svenska, i synnerhet för dem som kommit en bit på vägen i sina astrologiska studier.

  Beställ boken på Vattumannens Förlag


  Astrologi och Tarot (Ylva Trollstierna)

  astrotarot.jpgVill du veta mer om ditt horoskop?
  Kanske du vill veta mer om vad alla planeter och stjärntecken handlar om?

  I denna bok finner du texter om betydelsen av följande planeter - Merkurius, Månen, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto och Kiron.
  Du finner även texter om alla stjärntecken - Väduren, Oxen, Tvillingen, Kräftan, Lejonet, Jungfrun, Vågen, Skorpionen, Skytten, Stenbocken, Vattumannen samt Fiskarnas tecken.

  Du kan läsa vad de olika huset i Zodiaken visar på, du kan läsa en text om varje del i ditt horoskop på ett enkelt sätt.

  Ha din horoskopskarta framför dig (du finner annars i boken hur du får fram den), sedan läser du igenom planet, hus och stjärntecken för att finna mer ut vad astrologin har att berätta om dig.

  Astrologi och Tarot?
  De är som handen i handsken, astrologin är kartan, Tarot kartläsaren.
  Kombinera astrolgin till Tarot för att få ut mer till dina kort. Är du inte intresserad av Tarot hoppar du bara över rubriktexten, innehållet är detsamma.
  Det finns tre dekader i varje stjärntecken, vilket bland annat visar på att Ess i Stavar är 1: dekaden i Väduren, 2 i Stavar är 2:a dekaden, 3 i Stavar är 3:e dekaden, sedan har du två eld tecken till, Lejonet och Skytten. De finner du i 4-9 i Stavar. Likaså för de andra elementen - Vatten- Bägare (Kräftan, Skorpionen samt Fiskarna), Jord- Mynt (Oxen, Jungfrun samt Stenbocken) samt Luft - Svärd (Tvillingen, Vågen samt Vattumannen).

  Beställ boken här