• Biorytm

  Biorytm= din fysiska, mentala och emotionella kurva.
  I slutet av 1800-talet skapades teorin om biorytmer av den tyske kirurgen Wilhelm Fliess.
  Hans teori bygger på att vi styrs av två cykler som startar vid födelsen.
  Den emotionella som har en period av 28 dagar. Den fysiska som har en period på 23 dagar. Han införde senare en mental, intellektuell period på 33 dagar.

  När de tre kurvorna passerar mittlinjen kallas de kritiska dagarna. De startar alla på 0 när vi föds.
  Den kritiska dagen för den emotionella kurvan innfaller på halva tiden, det vill säga 14 dagar (av 28) varje ny cykel.

  Den fysiska cykeln är den maskulina energin.
  Den emotionenna är den feminina energin.

  Här kan du ha koll på dina egna kurvor och läsa mer