• Auran och chakras

  Allting är energi, en vibration som du kan välja att uttrycka på olika sätt, kanske läser du symboler, eller färger, eller kort eller ser i stjärnorna för att finna svaret på den stora frågan - vem är jag?

  Varje färg har sin specifika plats på kroppen där den dras in och vibrerar, förstärks för att sedan flätas samman med de andra färgerna för att skapa en helhet.

  Auran

  Är det energifält av färger som du har omkring dig din själ som tar uttryck i vibrationsform som en färg så att du lättare att förstå i din utveckling. Färger och dofter, synintryck är en viktig del för vår utveckling. Varje färg har sin specifika plats på kroppen där den dras in, vibrerar, förstärks för att sedan flätas samman med de andra färgerna för att skapa en helhet.

  En stor aura som syns tydligt visar på en stark identitet, en stark vilja, bestämdhet samt klara ageranden.

  En lagom aura visar på harmoni samt medvetenhet om sig själv.

  En liten aura visar på trötthet, vilsenhet, osäkerhet samt eventuell brist på energi.

  I auran kan du läsa ut de mönster samt de möjligheter som alla individer har med sig. Alla färger som finns i auran har sin betydelse, på en del ställen kan rött vara en stärkande kraft, på en del en förödande kraft, helt beroende på var på auran du ser den röda färgen.

  Varje färg på sitt ställe är ett mönster, ett beteende som du kan lära dig mer om, här kan du läsa vad varje färg samt i kombination med en annan färg har för betydelse. Det vill säga, vad berättar det om den personen, är det en bra energi eller en energi som personen bör försöka ändra på genom den kunskap om färger som finns.

  Människor som har mycket grönt i sin aura, är oftast stilla som personligheter. De tar saker som de kommer, är oerhört snälla, omtänksamma, kanske ibland mer än vad de borde vara för sitt eget bästa. En människa med mycket gult i sin aura, tycker om att ta kontroll, att bestämma, de kan vara oerhört logiska, ifrågasättande medan någon med komplementfärgen lila kan vara uppe i visioner, drömmar utan en enda logisk tanke.

  Jag har aldrig hittills sett någon som har ”full kontroll” över sina chakras, det vill säga att varje chakra snurrar i bara sin egen färg, utan det finns alltid inblandning av annan färg. Att en annan färg blir inblandad visar på att det chakrat inte snurrar i sin rätta vibration. Varje vibration har sin färg, när ett chakra inte snurrar enbart i sin färg blir mönstret (beteendet) annorlunda än det som ska vara.

  Tänk dig att varje chakra har sin strömstyrka, om det inte finns tillräckligt hög energi kan inte det chakrat använda sin fulla kraft. Varav saker samt egenskaper inte blir som de är menade för att kraften inte räcker till. Se det i symbolmening som att om kronchakrat har ström för hårtorken är det inte i balans, då kommer hårtorken att vara seg, inte användas fullt ut, så är det med egenskaper i livet också, har du inte tillräckligt med energi kan du inte förverkliga. När du bryter av från grundbeteendet (vilket sker ständigt) ändras färgen samt mönstret. Genom att förstå de olika färgernas mönster kan du se hur de påverkar varje chakra endera till något bättre eller något sämre.

  Varje färg har sitt symbolvärde, din identitet som du kan tolka som en grund, sedan till var på kroppen du har den färgen. Om du exempelvis har vitt där det ska vara rött är det en total obalans. Eller om det är lila där det ska vara gult visar det på ett annat mönster än det som egentligen ska vara det rätta. Färgerna har sin plats på kroppen, när de inte är i rätt balans bildas nya mönster eller begräsningar.

  Chakras

  När det talas om färger i samband med personlig och andligt utveckling talas det även om auran och våra chakras. Ordet chakra är sanskrit, betyder energihjul. Dessa energipunkter (energihjul eftersom de enligt lagen om energi snurrar runt) tar in energi, ger ut energi. Energi som vi kan "se" i form av färger likväl som vi kan höra det i toner (frekvenser).

  Kunskapen om chakras kommer från österlandet, från den hinduistiska kunskapen om människokroppen. Naturligtvis har den även funnits lång tid tillbaka i de flesta kulturerna men i vår tid är det den österländska kulturens vetskap som har fått betydelse mest genom hippiekulturen i USA på 60-talet.

  Enligt den österländska filosofin talas det om sju chakras. I nutid är det mest tio chakras som är aktuella. Men i vissa kulturer finns det mer än tio chakras, i en del andra kulturer sägs det finns tusentals chakras över hela kroppen.

   Varje chakra har sin grundfärg, sin vibration, sitt energivärde som ska vara i sin rätta “takt” för att du ska må bra. Det är inte alltid detta "energihjul" snurrar i den takt som det ska, det är bra mycket vanligare att det är i otakt än att det snurrar i rätt vibration. Halschakrat är ett chakra som lätt blir i obalans, då är uppstår exempelvis en förkylning som är ett begränsat tillstånd.

 • Energifält

  Fysiskt fält

  Bas, navel och Solar Plexus chakrana är de som tillsammans skapar din grund, din identitet, din trygghet och hur du lever i verkligheten och vad du gör av det materiella/vardagslivet.
  De chakras visar på dina krav och din fortplantning och relationskrav.

  Dessa chakras har det gemensamma att de grundar och skapar samt förverkligar. Baschakrat (rött) drar upp kraften, Navelchakrat (orange) gör kraften kreativ och SolarPlexus (gul) förverkligar den till ett gemensamt växande.

  Den röda färgen har som energimönster -  kraft, engagemang, impulsivitet och agerande.

  Den orange färgen har som energimönster; motivation, vilja, lust och skapande.

  Den gula färgen har som energimönster; sökande, förändringar och medvetenhet.

  De här tre färgerna tillsammans, rött, orange och gult visar på din grundtrygghet och är de färgerna som skapar ditt arbetsmönster. Vår lust till förverkliga dig genom ett uttryckande som ett arbete är.


  Emotionellt fält

  Hjärtchakrat hjälper dig att leva i ett känsloflöde, i kärlek, att ta emot och ge ut.
  Den gröna är en blandning av det gula i Solar Plexus som aktiverar och skapar och det blåa i halschakrat som vill aktivera gemenskap och utveckling.

  Den gröna färgen har som energimönster kärlek, gemenskap, känsla, inlevelse och varande. Det är den här energin som skapar vårt kärleksmönster oavsett om det är till en partner, till en förälder, ett barn, ett djur eller en sak.

  Ditt emotionella fält består endast av hjärtchakrats energi. Det är känslan, upplevelsen som är det emotionella fältets energi. Och känslan är viktig, den är en av dina starkaste krafter och kan vid obalans skapa kaos i alla andra fält.


  Mentalt fält

  Halschakrat, Pannchakrat och Kronchakrat visar tillsammans på din visioner och framtidsdrömmar. De är din andliga identitet och ditt sökande, ditt växande, dina yttre kontakter, det du tar in och värderar.

  Den blå färgen har som energimönster - kommunikation och gemenskap samt utlevelse. Den indigo färgen har som energimönster - sökande, andlig medvetenhet och visioner.
  Den lila färgen har som energimönster; drömmar, d v s en annan tankevärld, ett annat högre medvetande. De här tre färgerna tillsammans, blå, indigo och lila skapar dina ambitioner och drömmar för din framtid, de här energierna är även din kontakt utåt.  Andligt fält

  Är den energi som skapas av ditt stjärnchakra. Det som visar på din inre andliga identitet.

  Detta är det fält som vibrerar utanför dig och stärker dig att ha kontakten med ditt inre.

 • chakra.jpg

 • Baschakrat - Röd

  Chakra01.pngRöd (bas) visar på kraft, dominans, inriktning, målmedvetenhet, trygghet, familjebestyr.

  På fel ställe, övre delen av kroppen kan det visa på aggressivitet, ilska, irritation, frustration, värk och trötthet.

  Använd röd energi när du vill ta tag i saker och ting, agera, vara beslutsam. Om du tillför röd energi så kommer du att möta respekt, få en starkare integritet  Folk kommer att känna av din beslutsamhet, din övertygelse och din styrka.

  Du kan använda din sexuella drift, din uthållighet bättre med rött. Våga säga ifrån, agera direkt och stå stadigt i din övertygelse, Din tålamod och inre lugn stärks. Du kan kontrollera ditt humör bättre, lita till dig själv, vet vad du kan, din kapacitet  Ser till dina egna behov, vågar agera och ha tillit till dig själv. Tuffare, säkrare, tryggare eftersom den röda aktiverar din grund, stärker det som är positivt ifrån din barndom. Mer fokuserad på en helhet och gemenskap.


  Sanskritnamn - Muladhara
  Färg - Rött, svartröd till brunröd.

  Plats på kroppen - Vid könsorganen.
  Fysiskt påverkan - Könsorganen, binjurar, ändtarmen, höfter och ben.


  Det här chakrat...
  Hjälper dig att vara grundad, att känna trygghet, säkerhet och tålamod.Stärker din vilja och mål, mod och råstyrka. Det här är ditt lägsta chakra, det som har lägsta vibrationen, det lugna och sakta. Det chakra som visar på din livsvilja och motivation. Tillsammans med Navelchakrat och Solar Plexus chakrat är de chakras som representerar Jordenergin= Stillhet och grundtrygghet. Din vilja till att växa och att komma framåt, vilja och bestämdhet, materiell trygghet och gemenskap är även de en stor del som styrs av detta chakra.

 • Navelchakrat - Orange

  Chakra02.pngOrange (navel) visar på kreativitet, impulser, uppfinningsrikedom, längtan, förverkligande och passion.

  På fel ställen (övre delen) kan det även visa på egoism, rädsla, bristande koncentration.

  Använd orange energi när du vill skapa, vara kreativ, känna njutning, lust och minska din hunger. När du vill känna kärlek till dig själv, lita till dina känslor och få andra att se och uppleva social kontakt med dig. Om du vill blir säkrare, mer bestämd och envis. Bra om du har social problem och vill få kontakt.

  Med orange så vågar du förverkliga det du tror på, lättare till samarbete och att vara öppen för förslag utan att tro att någon ska ta dina idéer eller att det inte ska bli av. Du får lättare att bestämma dig, tro på det du gör.


  Sanskritnamn - Svadhisthana
  Färg - Orange

  Plats på kroppen -Strax under och bakom naveln.

  Fysiskt -Äggstockar, bukspottskörteln. Njurar och tarmar. När du får problem med nedre delen av magen, med dina fortplantningsorgan och njurar, tarmbesvär, blindtarmen eller bukspottskörteln så har du för lite energi i detta chakra.


  Det här chakrat...
  Hjälper oss med att se dig själv som du är, din grundkapacitet. Att våga lite mer, lita till dig själv. Att genomföra planerade projekt.  Kreativitet. Sexuell njutning och gemenskap. Det här är chakrat som förmedlar energin vidare från baschakrat men har om förvandlat (speedat upp) det till en en högre vibration som gör att här finns möjligheterna till skapande, lust och vilja. Mera möjligheter som kan bli av, här stannar det inte av utan det finns en längtan att komma vidare nu när du har sett möjligheterna. Det är det skapande chakrat det som får dig att våga och att vilja åstadkomma mera hela tiden, det styr över din ambition och konstnärlighet men även över din sexualdrift tillsammans med Baschakrat.
  Tillsammans med Bas och Solar Plexus chakrat representant för Jordenergin.

 • Solar Plexus - gul

  Chakra03.pngGult (solar) visar på självet och idéer, studier, utveckling, aktivitet i socialt nätverk. Mental aktivitet. Över stora ställen av kroppen kan det visa på kontrollbehov.

  Använd gul energi när du vill bli mer medveten om dig själv, hävda din rätt. När du behöver bättra på din identitet och stå för val, bygga något nytt, skapa något eget. Helt enkelt när du behöver starkare självkänsla.

  När du behöver få andra att lyssna till dig och det som du behöver genomföra för att stärka dig själv, Om du behöver vända splittrad energi och rastlöshet till något konkret istället då är gul rätta färgen. Och om du behöver fokusera på något eget projekt, hävda din rätt, orka, fokusera och vara bestämd i din uppfattning.


  Sanskritnamn - Manipuraka.
  Färg -Gul.

  Plats på kroppen -Solar Plexus, mitt under brösten, mitt på magen.
  Fysiskt
  Magsäck, lungor, ryggen. När du får en sjukdom /begränsning i lungor, magsäcken, magens mitt och mitt bak på ryggen, så har du för lite energi i detta chakra.


  Det här chakrat...
  Hjälper dig att förverkliga, att våga och att tro på dig själv och vara trygg med  självförtroende. Kommunikation och gemenskap med andra. Att våga och leva med din kreativitet. Det här är tredje chakrat räknat ifrån basen. Det här chakrat visar på inspiration, livsglädje och framåtanda. Det är ditt utåtriktade chakra, det som söker social kontakt och kommunikation, gemenskap.
  Tillsammans med Baschakrat och Navelchakrat är det chakrat som representerar Jordenergi; Stillhet och grundtrygghet; här finns viljan att skapa och att komma vidare med kontakter och gemenskap.

 • Hjärtchakra - Grön

  Chakra04.pngGrön (hjärtat) visar på kärlek, healingkraft, ömhet, sensitivitet, gemenskap och kärlek. På fötterna eller runt huvudet så kan det visa att  du är för snäll, risk för "mesighet" eller martyrspel.

  Använd grön energi när du stärka allt som har med kärlek att göra, relationer, gemenskap, lugn och ro, harmoni, stillhet och avstå från stress. När du vill känna tillhörighet och andas ut, varva ner och ta stunden som den kommer. Grön ger tid och hjälper dig att andas ut.


  Sanskritnamn -Anahata
  Färg -Grön, även rosa kommer in här.

  Plats på kroppen - Mellan brösten, bakom hjärtat.
  Fysiskt
  Hjärtat, brösten, lungor och lymfan. När du får för en sjukdom, en begränsning i hjärtat, bröstet, lungorna och lymfan då är det i det här chakrat som du har för lite energi i.


  Det här chakrat...
  Hjälper dig att leva med kärlek, att överleva. Att ta in och ge ut känslor. Att älska dig själv och andra. Inre trygghet, egenvärde och glädje. Det här är fjärde chakrat räknat från basen. Det här chakrat visar på känslor, kärlek, upplevelser, harmoni och gemenskap. Det är det chakra som visar på känslor, och där de flesta av oss har minst av energi oftast. Det är med det här chakrat du försöker att växa som känsloindivid, att lära dig att älska och då först och främst dig själv. Det här chakrat representerar Vattenenergi - "Flöden och strömmar genom livet". Längtan efter gemenskap och upplevelser.


  Om det blir överaktivt
  Svårt att tycka om och komma överens med andra. Älskar dig själv så mycket att kontakt med andra inte behövs. Ha begär, delar inte med dig om det inte finns en garanti att minst lika mycket kommer tillbaka. När du har för mycket energi i detta chakra så vågar du inte riktigt känna efter utan tror att du är bäst, att det finns ingen som jag, älskar dig själv mest av allt (och har inte tittat på varför). Du kan ha svårt att komma överens med andra, svårt att känna in och förstå hur andra känner och upplever, går enbart efter dina känsloupplevelser. Du kan också bli så att du känner med allt och alla, älskar alla och vill alla så väl att du inte hinner med dig själv. Kan ha lätt att gråta och att skratta hysteriskt.


  Underaktivt
  Oförmåga att leva med känsla och kärlek. Skapar ett skydd omkring dig själv. Undviker relationer. Nedvärderar dig själv i relationer, ofta ledsen. Om du har för lite energi i detta chakra så påverkar det dina känslor och reaktioner, relationer med andra. Du kan kännas dig som om du inte vore älskad eller ens omtyckt. Brist på denna energi gör det också svårt för dig själv att älska dig, du vet inte riktigt var du har dig själv och andra känslomässigt och analyserar nog för mycket, är osäker. Kan också känna dig bränd och vågar inte "öppna ditt hjärta" igen för någon, det gör för ont och du är rädd för att bli besviken. Kan även ha svårt med vanliga relationer, alltså även de som enbart grundar sig på gemenskap och ej kärlek.

 • Pann chakra - Indigo

  Chakra06.pngIndigo (pann) visar på andlig filosofi, tänkande, lyhördhet, visioner, andlig gemenskap och nya influenser som stimulerar nytänkande. Läsande, film- och TV-tittande. På nedre delen av kroppen visar det på lite för mycket visioner (illusioner).

  Använd indigo & lila när du vill utveckla mer av din andlighet, meditera och se din inre sanning. När du vill utveckla din medialitet, drömma mer och lyssna på din intuition. Allt som har med sökande, filosofi och spirituell utveckling att göra.

  Indigo när du vill ha mer djup och allvar, skapa och vara andligt kreativ.


  Sanskritnamn - Ajna.
  Färg -Mörk lila, blålila - Indigo.

  Plats på kroppen -En bit ovanför ögonbrynen, mitt i pannan.
  Fysiskt
  Hypofysen. Huvudet med alla organ. När du får en sjukdom eller begränsning i huvudet, runt tinningarna och hypofysen samt in i huvudet (hjärnan) då har du för lite energi i detta chakra.


  Det här chakrat…
  Hjälper oss med att se dig själva som du är. Att lita till din egen intuition, din högre jag och inre jag. Att se helheten, att kunna se allt och inte sätta upp en begränsning. Möjligheten till att gå in i dig själva och finna lugn och harmoni. Det här är det sjätte chakrat från basen. Det som vi även kallar "Tredje Ögat", det är det här chakrat som står för andligheten, för spådomar och det ockulta, "ögat" som ser allt. Det är det här chakrat som ger dig andliga insikter, lär dig att se med slutna ögon, att känna in från ditt inre och inte enbart se till det yttre. Det här chakrat tillsammans med Kronchakrat representerar Eldenergi.

 • Halschakra - Blå

  Chakra05.pngBlå (hals) visar på kommunikation, socialt behov, utåtriktning, närvaro, intelligens. På nedre delen av kroppen att du har svårt att stanna upp och lyssna till dig själv. Lätt att bli styrd.

  Använd blå energi när du vill nå andra, kommunicera och få andra att lyssna till dig. Om du behöver få dina ord att väga tungt! Eller själv bestämma vad som är bäst för dig, när du behöver stimulans i dina arbetsuppgifter, avancera. När du behöver tänka klart, analysera, utvärdera och gå din egen väg.


  Sanskritnamn - Vishudda
  Färg -Blå, blågrön.

  Plats på kroppen -Strax bakom struphuvudet.
  Fysiskt -Hals, mun/käke, öron, axlar och sköldkörteln. När du får en sjukdom eller begränsning i halsen, munnen och käken(tänder), öron, axlar och sköldkörteln så har du för lite energi i detta chakra.


  Det här chakrat...
  Hjälper dig med att kommunicera att få kontakt, visar din bild utåt, ditt yttre jag. Det här är femte chakrat räknat från basen. Det här chakrat visar på din kommunikations-förmåga, hur du tar in och för ut värderingar och kunskap. Det här chakrat med Solar Plexus skapar din andliga grund till ett växande, att se lärdomarna i det här livet. (Blått som det här chakrat är tillsammans med Gult för Solar Plexus = Grönt som är = Hjärtchakrat) Det här chakrat representerar Luftenergi- Händelser, allt som rörs om och tas upp, viljan till att leva i händelserna och vara delaktig.

 • Kronchakra - Lila

  Chakra07.pngLila (kron) visar på livsåskådning, funderingar, sensitivitet, och drömmande tillvaro. På nedre delen av kroppen för svävande ambitioner och drömmar.

  Använd indigo & lila när du vill utveckla mer av din andlighet, meditera och se din inre sanning. När du vill utveckla din medialitet, drömma mer och lyssna på din intuition. Allt som har med sökande, filosofi och spirituell utveckling att göra.

  Lila när du vill ta lättare på saker, lyssna mer till dig själv.


  Sanskritnamn - Sashara
  Färg - Ljuslila, vit, silvervit.

  Plats på kroppen -Under fontanellen.
  Fysiskt
  Huvudet, tallkottkörteln.


  Det här chakrat...
  Hjälper dig med att tänka, att komma framåt. Din mentala del och intelligens. Kunskap och förståelse - att se helheten. Att drömma. Det här är sjunde chakrat från basen och det som vi räknar som toppen, det sista.
  Tillsammans med Pannchakrat representant för Eldenergin.