• Horoskop 21/6-22/7 Ylva Trollstierna

  lejonet.jpgSolen i Lejonet (23/8 Jungfrun)
  Merkurius i Kräftan. Venus i Tvillingen/Kräftan. Mars i Väduren. Jupiter i Stenbocken. Saturnus i Stenbocken. Uranus i Oxen. Neptunus i Fiskarna.

  Fullmåne 3/8 17:59 i Vattumannen. Nymåne 19/8 04:42 i Lejonet.
  Månen i Jungfrun. 25/7 Vågen. 27/7 Skorpionen. 29/7 Skytten. 31/7 Stenbocken. 3/8 Vattumannen. 5/8 Fiskarna. 8/8 Väduren. 10/8 Oxen. 13/8 Tvillingen. 15/8 Kräftan. 17/8 Lejonet. 19/8 Jungfrun. 22/8 Vågen.


  Läs ditt horoskop, klicka här >>>


 • Astrologi är

  Ordet Astrologi betyder helt enkelt översatt "läran om stjärnbilden" och kommer ursprungligen från grekiskan. Astrologin är dock betydligt äldre än så. Fornlämningar har visat att månen studerades redan för 20 000 år sedan, men inte förrän ungefär 2400 år före Kristus började människan göra tolkningar om huruvida stjärnornas placeringar kunde påverka människan. Under 2000-talet före Kristus utvecklade Babylonierna astrologin genom att följa stjärnornas vandringar. Man ansåg att jorden var världens mittpunkt och man trodde därmed att allt som skedde på himlavalvet var gudarnas budskap till människan och jordelivet. Kometer, solförmörkelser och andra himlafenomen fick därför stor uppmärksamhet. Babylonierna utvecklade sina studier med att också omfatta många av planeterna som finns i vårt solsystem, och skapade samtidigt Zodiaken.

  Zodiaken formades som en tänkt cirkel, på 360 grader runt jorden och delades in i 12 stycken bitar på vardera 30 grader. Med hjälp av denna kunde Babylonierna beskriva planeter, månar och stjärnors väg. Alla zodiaken 12 delar fick namn efter olika stjärnbilder på himlen, vilka vi idag kallar stjärntecken. Det finns ytterligare en indelning av cirkeln runt jorden. Den består av 12 hus. Detta innebär att en planet har dels en position i ett av zodiakens tecken och dels i ett av husen. Genom att även mäta planeter, månar och solars förhållande till varandra skapas det vi i dag kallar ett horoskop.

  Horoskop betyder "bild av timmen" och beskriver vårt solsystem under det ögonblick då födelsen sker. Genom att veta födelsedatum, klockslag och födelseplats kan man därmed dokumentera planeterna, solen och månen på zodiakcirkeln. Det är den lätta delen av horoskopet. Det är sedan Astrologens arbete att tolka det. En duktigt Astrolog kan beskriva den dragningskraft och den energi som påverkar flödet i ett liv. Alla planeterna visar på olika egenskaper och påverkar oss på olika sätt. De vanligaste planeter som används inom Astro login är följande:

  Solen= Personligt mål
  Månen= Känsloliv/upplevelser
  Merkurius= Uttryckande kommunikation
  Venus= Känsloliv/familj
  Mars= Kraft/potential/temperament
  Jupiter= Förmågor/yrkesinriktning
  Saturnus= Ego/längtan/uttryckande
  Uranus= Sociala liv, kontakter, utveckling och speglingar
  Neptunus= Spirituell sida och andligt intresse
  Pluto= Gruppkarma (till exempel 40-talister)

  Tillsammans kan de skapa mönster som kan vara både destruktiva och kraftfulla. Ett stjärntecken är därmed de energier som man kan lära sig att uttrycka och handskas med. Genom att ställa horoskopet kan man därmed lära känna sig själv och använda sina möjligheter på ett bättre sätt. Ditt stjärntecken är lika med ditt soltecken, alltså det stjärntecken som solen stod i när du föddes. Sedan har du var månen befann sig, och resterande av ovanstående planeter. En annan viktig betydelse har din ascendent, den plats där solen befann sig på morgonen, det visar på ditt yttre jag och är en av orsakerna till att du ibland inte känner igen dig i en generell beskrivning av ditt tecken.

  Astrologi är din karta, över hur alla stjärnorna stod runt omkring dig när du föddes. De visar en bild av dina egenskaper men bestämmer inte över hur du är- det gör du själv. Men du kan finna matnyttig information i ett horoskop för din personlighet och din utveckling samt möjligheter. Kan det vara viktigt att du tar reda på information om dig själv, använda dessa krafter och ta tillvara på dina egenskaper? Gå aldrig bara efter ditt soltecken, ta reda på hela ditt horoskop, se en komplett bild av dig och fascineras över hur mycket som stämmer överens med dig och ditt sätt att hantera livet.  De 12 stjärntecknen är -

  Väduren 21 mars -20 april
  Oxen 21 april- 21 maj 
  Tvillingarna 22 maj - 21 juni 
  Kräftan 22 juni - 22 juli 
  Lejonet 23 Juli - 23 Augusti
  Jungfrun 24 augusti - 22 september
  Vågen 23 september - 23 oktober
  Skorpionen 24 oktober - 22 november
  Skytten 23 november- 21 december
  Stenbocken 22 december- 20 januari 
  Vattumannen 21 januari - 18 februari
  Fiskarna 19 februari- 20 mars

   

 • Astrologer

  Kerstin Bylund-Paulsson - Astrolog - Stockholm
  Aktuellt på himlavalvet (text av Kerstin Bylund Paulsson)

 • Årshoroskop Kerstin Bylund Paulsson

  Aktuellt på himlavalvet>>>


   Väduren

  Dina ambitioner är högt ställda inför det kommande året. Redan vid årsskiftet smider du planer. Du vågar tänka stort och planera stort men ändå förbli jordad. Du får lön för mödan och känner dig optimistisk inför det 2020 bär med sig. Vädurar födda 10-14 april erfar de djupaste förändringarna inom karriären eller om det är något annat du vill förverkliga under din livstid. Det är nu det händer! Stor fokus på karriär och olika former av självförverkligande till trots, växer hemmet i betydelse. Det kan vara så att dessa två livsområden inverkar ovanligt stort på varandra. Det är så det ska vara i år och resultatet blir att du ser tydligare värdet av dem båda. Din styrare Mars inleder året i Skorpionens tecken och då råder de starka passionerna men inte bara inom kärleken. Du vet vad du vill och låter dig inte stoppas. Vid tillfälliga nederlag visar du att du är som Fågel Fenix – du reser dig ur askan. Senare delen av mars får du åter igen visa prov på styrka och uthållighet. Hängiven dina uppgifter och fokuserad visar du att du kan flytta på berg. Obs alla Vädurar! Under 2020 kommer Mars att uppehålla sig mycket länge i ditt tecken. Det börjar 29/6 och fortgår resten av året. Då finns energi i kvadrat. Du lägger i den högsta växeln och kör hårt framåt. Du vågar ta initiativ och visa upp ditt mod och din pionjäranda. Om saker inte rör sig i den takt eller i den riktning du vill under september och oktober, ha tålamod. Efter mitten av november ser du att energierna flyter som de ska igen och du kan se hur det du påbörjat nu fullbordas. Innan 2020 lider mot sitt slut blir du allt mer medveten om hur viktigt lagandan är. Du söker dig till olika grupper med unga, gamla eller de där emellan. Du vill verka för gruppens bästa. Det är tillsammans ni åstadkommer under! Det kan vara praktiska, andliga, sociala eller kreativa krafter ni samlar och manifesterar. Räkna med att de insatser du gör nu bara är början på sådan du kommer vara involverad i under många år framöver.


    Oxen

  Är du född 22-29 april väntar spännande tider. Året blir en tid av uppror då du vill träda fram i all din personliga prakt. Andras förväntningar på dig får vänta till den tid du är mer benägen att lyssna på goda råd från din omgivning. Du vill allra helst hitta en ny väg framåt i livet. Det råder ingen tvekan att du gör det. 2020 är också året du söker svaren på de stora livsfrågorna. Det är ett år av sanningssökande. Vad är det som är rätt och fel? Finns det en gud? Det kan hända att du vidgar dina horisonter och reser mer och längre. Du kanske vill utbilda dig. Du blir allt klokare och många kommer att vända sig till dig för att höra hur du ställer dig i olika frågor. Sommaren inleder en mycket speciell tid för dig som varar till årets slut. Att utvecklas andligt och kreativt blir mycket viktigt. Även den känslan att du är en del av en större helhet. Du förflyttar dig bort från den materiella, vardagliga verkligheten och kanske också in i en värld där du kan inspirera eller hjälpa andra. Du blir mer lättrörd än vanligt och inspirerad av de människor och miljöer du befinner dig i. Eventuellt vill du vara lite mer för dig själv emellanåt för att ladda om. Det du upplever nu på ett inre plan gör dig redo för en kraftig nystart när detta inflytande passerat. Tillbaka till den materiella verkligheten: april till början av augusti figurerar ekonomin starkt. Speciellt under maj och juni funderar du på hur du ska prioritera dina utgifter. Vad vill du lägga pengar på? Det är så klart en värderingsfråga och de kan du revidera. Naturen kallar också. Du tänker på att du lever i kroppen här på jorden med allt vad det innebär av sinnliga upplevelser som väntar på dig. Se fram emot fantastiska möjligheter på karriärfronten. Vid årets slut står du på prispallen. Du skördar frukterna av dina tidigare ansträngningar. Vill du prova på något nytt kommer erbjudanden vid årets slut eller i början av nästa! Det är två planeter som gör sitt inträde i den delen av horoskopet som förknippas med karriär och/eller självförverkligande. Vilka drömmar har du? Se dem bli verklighet inom kort.


    Tvillingarna

  Som Tvilling har du säkert märkt att du har varit ganska känslostyrd året som gått. Det fortsätter 2020. Känslorna mer än intellektet styr dina handlingar. Det kan delvis bero på att du har stått i beredskap och kanske fortfarande står i beredskap att göra stora, bestående förändringar i ditt liv och det är klart att då väcks många känslor till liv. För övrigt brukar du låta intellektet ha ”sista ordet” men inte nu. Vardagen behöver ses över. Du behöver nya rutiner och de står för dörren! Det är en intressant utveckling och det du sysslar med framöver kommer att föra dig djupare in i människors liv och resurser. Där kan du göra stor nytta. Du bistår andra i kraftiga återuppbyggande processer – en stor uppgift som du gärna tar dig an. Venus uppehåller sig länge i Tvillingarnas tecken i år, från början av april till slutet av första veckan i augusti. Relationer, inte bara personliga, men också i största allmänhet blir ett hett ämne för dig. Vad söker du i en relation? Hur väl stämmer dina nuvarande relationer överens med det du känner att du behöver? Behövs rättelser i dina relationer gör du dem mot slutet av juni eller i juli. Då har det hela klarnat. Framtidsplaner inte bara pockar på uppmärksamheten utan riktigt ropar på den. Det känns som nu eller aldrig! För att ro dina planer i land behövs djupgående förändringar som du är beredd att vidta. Och du kan visa dig ganska rebellisk om någon vill ha dig kvar i gamla mönster. En del av det du vill göra resulterar i ett helt nytt kontaktnät inte bara med enskilda individer utan också med grupper av, för dig, likasinnade. April till maj ser dig på resande fot eller i full färd med studier. Ditt intellekt skärps. Du lär dig mycket och erfar mycket. Det du tycker dig veta är du beredd att berätta för andra och att svara tydligt om och när du ifrågasätts. Mot slutet av året är du åter intresserad av allt som finns där ute i världen – eller bara i kunskapens värld. Du känner dig fri. Gå utomhus åtminstone! Känn vinden i håret och gärna i sällskap med våra vänner, djuren. Du inleder en period som anger tonen för flera år framöver.


    Kräftan

  Showen har redan börjat och fortsätter året ut! Är du född 14-17 juli förstår du säkert vad jag menar. Utvecklingen rullar på obehindrad och det blir ett år av dynamisk utveckling. De inflytanden som finns pekar främst på relationer – hur du och din omvärld förhåller er till varandra. Naturligtvis är personliga relationer dem som starkast speglar hur utvecklingen ser ut på detta livsområde men andra människor du möter är en stor del av det hela. Redan vid årets börjar ser det ut som om du agerar som talesperson för en eller flera andra. Din ”publik” i livet ser ut att växa och du möter många som har sin hemvist i andra miljöer än din egen. Det blir spännande och ömsesidigt givande. Förmörkelser 10/1, 21/6 och 5/7 placerar dig i strålkastarljuset. Från sommaren och resten av året är din ställning har i livet, rent allmänt, föremål för riktad uppmärksamhet. Du kämpar för att bli sedd, hörd och respekterad. Visa god disciplin och uthållighet så kommer erkännandet. Vila där emellan är inte heller helt fel. Du kan känna dig lite pressad stundvis och då kan det vara bra att meditera, lyssna på musik och befria dig, åtminstone för en stund, från världsliga krav. April till och med början av juni är lämpad för just detta. 2020 ger dig möjlighet att vara den som läker, i ordets vidaste bemärkelse. Kanske även du behöver läka lite. Chiron – healern – står högt i horoskopet under året. Även i år kommer lagarbetet i fokus. Du agerar i grupp vare sig det är på arbetsplatsen eller på fritiden. Dina sociala intressen ökar och du gör det du kan för att vänner eller grupper du är engagerad i ska fungera så bra som möjligt. Ungdomar söker sig till dig för stöd och uppmuntran och det kan du ge. Våren gör dig uppmärksam, igen, på att livet är föränderligt. Det finns aspekter av livet som tonar bort för att lämna plats åt något nytt. Du tänker alltmer på hur det som ändras runt omkring dig speglar dina egna inre processer. Våren får också dig att tänka mer kring vilka resurser du besitter, både känslomässiga och materiella. Det du funderar på under våren återkommer vid årets slut och då behöver du göra en ordentlig inventering av allt detta. Augusti och in i september står Venus i Kräftans tecken. Det är ett kall till att värna om dina käresta och att för egen del ta det lugnt och njuta av det goda livet erbjuder. Då är du en god värd för dem som kommer från när och fjärran.


   Lejonet

  Året blir ett då du väcker uppmärksamhet genom att helt byta spår och ge dig iväg på nya äventyr. Andra ser på dig med förundran och kanske lite avund. Lejon födda 25/7-1/8 är först ut med detta. Framför dig ser du nya möjligheter att visa upp dina talanger och färdigheter. Goda förutsättningar finns att hitta nya sysslor som känns viktiga och betydelsefulla både för dig själv och andra. För alla Lejon är arbete/sysselsättning och hälsofrågor livsområden som står för en kraftfull utveckling. På hemmafronten händer också en hel del. Har du inte redan gjort större förändringar, står de för dörren. Kanske ändras familjekonstellationen. Du kanske har känt eller känner under året att det är mycket som behöver rensas undan. Ett nytt kapitel i livet påbörjas även på detta livsområde. April och maj växer din kontaktyta. Du har mång möten, förhandlingar, diskussioner o s v och känner att du behöver vara på alerten för att allt ska falla väl ut både för dig och din motpart. Samtidigt går ditt sociala liv på högvarv. Alla lägger märke till dig och du får ditt lystmäte av uppmärksamhet. Från sommaren och till årets slut känner du dig reslysten. Under perioden hinner du se mycket av världen. Du får en mängd ny information och av det slaget som verkligen inspirerar dig. Du kan även känna att det du upplevt är sådan som du vill dela med andra. Kommer du inte utanför landets gränser kommer inflytandet till uttryck i form av mer fysisk aktivitet – långa promenader, Qi Gong, träningspass på gymmet. Du behöver – och kommer att – rör på dig mer. Vänskap blir allt viktigare under våren och sommaren. Gamla och nya vänner finns. De bor nästgårds och de bor på andra sidan jordklotet. Du märker allt vart eftersom vilken skatt goda vänner är. Du hittar även grupper av människor som delar dina intressen och du märker hur den dynamik som finns i gruppen ger dig nya krafter. Innan årets slut har viktiga skiftningar i livet ägt rum. Framöver är det de personer du har i någon form av nära samarbete som kommer i fokus.


    Jungfrun

  Det blir ett härligt år för dig som Jungfru. Jupiter, den Stora Gynnaren, gör sitt inträde i den delen av Jungfruns horoskop vi förknippar med barn, skapande aktiviteter och kärlek. Med andra ord, hjärtefrågor. Chanserna att hitta en underbar kärlekspartner ökar. Likaså intresset för barn. Du vill att livet ska vara mer av en lek 2020 istället för en fråga om förpliktelser. Just detta, sistnämnda, är egentligen Jungfruns ”melodi” och inte att förakta men i år är det fritid och kärlek som står högst upp på prioriteringslistan. För att njuta som allra mest behöver du kanske förflytta dig ut ur din vanliga miljö – genom böcker, resor eller ut i naturen. Vänta dig problemfria stunder. April och maj måste du dock lämna lite utrymme för praktiskt tänk. Eventuellt känner du dig lite stressad av löften som måste infrias på jobbet. Kanske du även fokuserar på din hälsa mer än vanligt. Maj till första veckan i augusti står Venus högst upp i ditt horoskop; Venus som främst bär på ett relationstema men också med fokus på det vackra, sköna. Det går inte att undgå uppmärksamhet! Du visar upp din goda smak och kreativa förmågor. Du vill också att alla ska komma väl överens och föregår med ett gott exempel då du visar dig kärleksfull och generös mot alla. Det är lätt för dig just nu att ösa kärlek över andra när du själv är mottagare för stora mått kärlek. Enda smolken i bägaren finns under del av maj och i juni då du har anledning att stanna upp lite och lösa ett problem längst vägen vilket du gör mot slutet av juni. Då kan du välja att lämna en relation eller situation där du inte kommer till din rätt. Från sommaren och till årets slut finns transformativa inflytanden. Du gör en djupanalys av människor och företeelser och kommer fram till ett svar om vad de betyder för dig och därmed ökar din självkännedom. Du intresserar dig för frågor kring liv och död och detta kan även manifesteras i något så banalt som att göra sig av med materiellt extra bagage (döda ting)! Utrensning behövs i garderober, lådor, rörinstallationer och inte minst i vanemässigt beteende. Det intressantaste blir när du alltmer närmare dig ockulta frågor. Arbete och hälsa blir det tongivande temat i slutet av 2020.

 • Årshoroskop Kerstin Bylund Paulsson

  Aktuellt på himlavalvet>>>


  Vågen

  Hemmiljön och familj är fortsatt fokus för starka energier under 2020. Det som händer i roten av livet har influerats av långsamma planetenergier i flera år och det fortsätter i år med tilltagande kraft. Det kan handla om en flytt, renoveringar eller släktingar vars liv och öden påverkar dig. Hemmet fungerar som ensprångbräda ut i livet. När vi står starkt på denna språngbräda går vi starkt ut i livet. Nu och under år som gått håller språngbrädan på att byggas om kan man säga. Helt nya aktiviteter och erfarenheter upplever du just inom hemmet och inom familjen. Tänk ordet förnyelse i sammanhanget. Med början under sommaren och året ut stiger temperaturen på relationsfronten. Det kan naturligtvis vara en fråga om en fast relation men även om alla de människor vi möter och speglar oss i, i vardagen. Du kan känna att du behöver vara stark och kämpa för dina rättigheter. Du kan också vara i en situation där du möter många nya människor och du vill förstås göra ett gott intryck. I september och några månader framåt märks att energierna är aningen trögare. Ha tålamod och framtvinga inget utan vänta till november för att skrida framåt i olika angelägenheter. April är en tid då kärleken blomstrar. Du njuter också av att umgås med ungdomar och att ta vara på din fritid. Hela våren och sommaren bär på ett tema av att komma loss ur vardagen – ovan tolkning om hem och familj till trots – och det är upplagt för resor, kurser och att vistas ute i det fria där du kan röra på dig utan att möta dörrar och väggar. Din styrare, Venus, stannar i Tvillingarnas tecken från april till tidigt i augusti. Då märker du att du blir mer kontaktsugen, nyfiken på nya människor och det de har att berätta och att stilla din nyfikenhet i största allmänhet. Du kan bli som spindeln i nätet i sociala sammanhang; den som håller alla informerade. Lite av en mångsysslare med andra ord. Maj och juni talar för en paus i en viktig relation. Du behöver tid att fundera över den riktning relationen tagit och hur du ska förhålla dig till en ny situation. Det kommer du att veta vid juni månads slut eller i början av juli. December presenterar inflytanden som kommer att vara högaktuella under nästa år: barn, kärlek, kreativitet, fritid – de hjärtefrågor som omnämndes ovan.


    Skorpionen

  Fortsätt under 2020, som du gjort på senare år, att finslipa dina kommunikationstalanger. Du är inne i en lång process där det som händer på ”hjärnkontoret” håller på att omvandlas. Du tänker i annorlunda banor och får både en och fler aha-upplevelser. Det kommer att speglas i de böcker du läser, kurser du går på eller resor du företar dig. Du växer mentalt. 2020 tar du stora kliv framåt. Du blir en alltmer spännande samtalspartner. Du fortsätter att bryta ny mark på relationsområdet. Relationer, en eller fler, vill du ha men inte på bekostnad av din frihet. Eventuellt söker du dig till personer som är lite originella. Du upplever dem som uppfriskande. Traditionsbundna individer gör sig icke besvär. Från sommaren och till årets slut känner du dig tvungen att se till livets nödvändigheter och med det menar jag dina förpliktelser och din hälsa. Du kanske börjar på träningsprogrammet du länge tänkt på eller dieten som kommer att främja din hälsa. Kroppen behöver skötas som mycket annat här i livet. Förpliktelser handlar främst om arbete vare sig det är hemma eller på en arbetsplats. Det finns tydligen mycket att göra och du är perfektionisten även under tidspress. Du är mycket effektiv och gör din plikt fastän du förstår att du inte kommer att få stora mått uppmärksamhet för din insats. Relationers djupare innebörd upptar dina tankar på våren och sommaren. Det kan handla om relationer i ditt eget liv eller de du möter genom litteraturen, till exempel. Du blir något av en psykolog eller forskare i ämnet. Har du barn kanske du tänker extra mycket på dem och hur du kan hjälpa dem hitta den bästa vägen framåt i livet även om det ibland känns som om du inte har mycket kontroll eller förmåga att påverka. Du ömmar för dina barn men även andra i världen som saknar olika former av stöd. Februari och mars ser du till att roa dig. En möjlighet till återkoppling till en gammal kärlek finns. Vad gäller kärleken är det rosenfärgade moln som fortfarande råder dock har du möjligheter under året att hitta någon du kan bilda en stabil relation med. Årets slut pekar på ny fokus inom både karriär och hemmet.


   Skytten

  Redan tidigt 2020 går Mars in i Skyttens tecken och det talar för en hög energinivå att påbörja året med. Tålamodet kanske inte är det bästa men du får saker ur händerna. Januari och merparten av februari är inte tiden att ligga på sofflocket! Det vill du inte heller. Du smider planer och inleder en del nya projekt. De flesta av dina aktiviteter riktar sig utåt men ett ansenlig mått av energi riktar sig till hemmet där det tycks finnas behov av insatser för att skapa förbättringar eller mer trivsel. Våren och sommaren ser dig ute bland folk. Du ler stort och visar fram dina bästa sidor i möten med andra, och de blir många. Du kan återknyta med personer du umgåtts eller arbetat med tidigare. Ibland finns det gammalt groll som behöver redas ut vilket du gör under sommarens gång. Samarbete är ett nyckelord för just våren och sommaren i alla sammanhang. Förhållandet till den materiella världen är väldigt mycket i fokus och det fortsätter år framöver. Jorden vi lever på, naturen och maten är högintressanta. Likaså ekonomiska frågor, men i år kommer även planeten Jupiter in i samma del av horoskopet som varit föremål för utveckling i frågorna och då växer allt detta i betydelse, förmodligen på ett sätt du upplever som positivt. Under sommaren tar din kreativitet fart. Starka krafter gör sitt inträde då och det finns oerhört mycket du vill göra. Du kan måla, sjunga, dansa eller skriva, till exempel. Rutiner är ointressanta! Även kärleken blomstrar. Finns det hinder längst vägen har du kraften att ta dig förbi dem. Du växer genom dina erfarenheter på kärlekens område där det även finns healingenergier. Speciellt mellan september och in i början av november kan du känna att utvecklingen inte går framåt. Egentligen pausar den ett tag så att det inre arbetet hinner ikapp den yttreutvecklingen. Många Skyttar har redan sett betydande förändringar i sin arbetssituation. Även i fortsättningen blåser uppfriskande vindar. Scheman, kollegor och annat som hör arbetet till vill inte riktigt landa. Det är bara att anpassa sig till en föränderlig situation. April och maj kläcker du många idéer och börjar planera för kommande aktiviteter. När december kommer får du dynamiska inflytanden då alla dina idéer och projekt får en allt tyngre genomslagskraft som fortsätter nästa år.


    Stenbocken

  Wow! Vilket år det blir för dig som Stenbock. I år går planeten Jupiter in i Stenbockens tecken och stannar kvar nästan hela året. Detta inflytande strålar samman med övriga planetenergier som redan finns i ditt tecken. Jupiter är känd som den Stora Gynnaren och skapar möjligheter för utveckling på flera fronter. Egentligen bär Jupiter på ett tema av frihet och vidgade kunskaper så vad du än gör får du tillgång till detta. Stenbockar födda 12-20/1 vet verkligen att de lever. Det händer otroligt mycket och utvecklingen har nått ett högt tempo. Visst ingår ett ökat ansvar i det hela med belöningen kommer. Allt tar sin tid och det brukar du förstå. För många Stenbockar innebär året en helt ny livsstil. Det är transformativa energier i omlopp. Eftersom sju av elva förmörkelser 2019-2020 äger rum i ditt tecken innebär att du får mycket uppmärksamhet. Du gör intryck och det förändrar ditt liv och andras. I början av året är det dock en bra idé att ta det lite lugnt. Du behöver ladda batterierna och smälta förra årets intryck och aktiviteter. När planeten Mars går in i Stenbockens tecken 17/2 är du åter redo att skrida till handling. Hela februari är du i farten och visar att med dina krafter kan man åstadkomma det mesta. Du håller ut och visar tålamod och ger inte vika när du vet att du har rätt och möter motstånd. Hemma kan du behöva ta fram verktygslådan. Det verkar finnas en del i behov av reparation. Du lägger krut på hemmet och familjen från sommaren och till årets slut. Det är livliga energier men även här behöver du kämpa för att hinna med och behålla ett mått av kontroll över det som händer. Mitt i allt ovan, glöm inte bort din kreativa ådra. Den behöver komma till uttryck under året och gör förmodligen det. Du sitter inne med många spännande idéer. Dela med dig av dessa! Barn är också en källa till inspiration och styrka när du behöver den. Mellan april och augusti har du anledning att fundera över din arbetssituation. Kanske du känner att det är läge för en förändring. Kanhända att du fattar ett beslut framåt slutet av juni eller i början av juli. Du vill även ha tid över för träning, till exempel – sådant som främjar ditt fysiska välmående.


    Vattumannen

  Vänskap är ett nyckelord för dig som Vattuman och året börjar med fokus på just detta. Det är inget fel på engagemanget och du tar dig tid att ge speciell uppmärksamhet på vänner som behöver ditt stöd just nu. Även i andra sociala sammanhang visar du att du är en kraft att räkna med. Du har en förmåga att få alla att känna sig välkomna och att ni med gemensamma krafter kan utföra stordåd. Som tidigare år fortsätter du att utröna vad som finns hos dig och andra på ett andligt plan. Du tränger djupt in det andliga, gränslösa. Du ser bortom det uppenbara. Allt vart eftersom öppnar du dig till andliga och kreativa krafter. Det du upplever kan utmynna i ökad kreativitet. Musiken, dansen, konsten, lockar. Eventuellt söker du dig till havet som symbol för det till synes ändlösa, och ogripbara vattnet. Tid i avskildhet kan du känna att du behöver nu mer än tidigare. Intresset för praktiska göromål är inte så stort. Omfamna energierna under året. Även om ovan inflytande kommer att ligga kvar efter 2020 kommer du, vid årets slut, att förstå att en ny dag gryr. Du står inför nya och rika erfarenheter – en ny vardag med nya livsomständigheter. Räkna dock med att april och maj kommer att locka dig in i mer utåtriktade sammanhang då planeten Mars går in i Vattumannens tecken. Detta blir ett kall till ökad aktivitet. Du vågar ta för dig och visa upp den kraft du besitter. Du kanske inte är lika kompromissvillig under den tiden då du har klart för dig vad du vill ha och hur du ska gå tillväga för att få din vilja igenom. Du kämpar på. Våren och sommaren blir en tid av mycket varma känslor. Kärleken är den som betyder dig mest. Du vill älska och uppleva goda tider. Sommaren och till årets slut är du inne i en period då du vill röra på dig extra mycket. Kanhända du rör dig mest inom kända områden men du kan också vilja upptäcka det som finns på mer avlägsna platser. Förmodligen har du många du behöver eller vill kontakta och du lägger ner mycket energi på att berätta och förklara. Starka krafter lägger du ner på att förmedla dig på ett eller annat sätt. Vattumän födda 23-30/1 behöver se till sina framtidsplaner: dags för förnyelse både hemma och inom övriga livsmål


    Fiskarna

  Knappt har året början innan du ger dig i kast med att säkra och stärka din plats på jobbet. Du är ambitiös och vill ta steget vidare inom ditt gebit. Det kan även handla om något annat som är mycket viktigt för dig som du vill ska manifesteras. Du vill höja din status i något sammanhang och du är villig att ta till strid för din sak. Senare delen av februari aktiveras frågor kring barn och olika sociala sammanhang. Detta är livsområden som redan varit aktuella och kommer att fortsätta vara det även efter detta år. Det är långvariga inflytande igång men under året kommer de att växa i betydelse. Det blir ett vidgat eller fördjupat socialt engagemang. Du vill även i fortsättningen vara med och leda i grupper och mycket av din självkänsla är kopplat till vad du åstadkommer i sammanhangen. Ditt engagemang är det inget fel på! Fiskar födda 7-12/3 mottar starka inflytanden från planeten Neptunus. Neptunus bär på ett andligt och kreativt tema. Du kan känna dig gränslöshet. Du erfar tydligt att du är en del av en större helhet och hur viktigt det är att vi alla finns till för varandra. Din tilltagarande inspiration kan komma till utlopp i ett behov av att uttrycka dig kreativt. Lyssna på mer musik! Låt fantasin flöda men undvik att fly från vardagens krav eller att hamna i förtvivlan över de svårigheter livet här på jorden bjuder oss. Vi är här för att verka i materian men det betyder inte att vi ska klippa banden till det andliga. Som Fisk tror jag att du förstår det. Åter till materian: ekonomin gör sig påmind sommaren och framåt. Det handlar om att hushålla med resurser. Speciellt efter september och in i november vill du arbeta för att få allt att fungera optimalt på den ekonomiska fronten. Under samma tid är det läge att ge sig ut i naturen och verkligen tacka Moder Jord för att det underbara vi fått helt utan kostnad! Kärleken till hem och familj är aktuella teman våren och sommaren. Du visar uppskattning för det du har och tar steg för att göra saker och ting ännu bättre. Ditt intresse för nya tankeströmmar tilltar och kommer andra till godo. Du blir den som kommer med de spännande idéerna och många lyssnar på dig. Själv känner du hur intellektet skakas av revolutionens vindar. Gör dig redo för årets slut. En ny och viktig fas i livet inleds.