• Bli medlem på vipstar

  Som medlem får du tillgång till symbolmappen där du kan läsa om symboler och drömmar. Finns inte din symbol skickar du vilken symbol du vill ha tolkad. Medlemskap 100:- Swish 073 063 1657

 • Horoskop 23/9-24/10 av Ylva Trollstierna

  vagen.jpgSolen i Vågen 24/9 (i Skorpionen 24/10)

  Merkurius i Vågen. Venus i Skorpionen. Mars i Vattumannen. Jupiter i Skorpionen. Saturnus i Stenbocken. Uranus i Oxen. Neptunus i Fiskarna.

  Fullmåne 25/9 00:54 i Väduren. Nymåne 9/10 5:48 i Vågen.

  Månen i Fiskarna. 25/9 Väduren. 27/9 Oxen. 30/9 Tvillingen. 2/10 Kräftan. 4/10 Lejonet. 6/10 Jungfrun. 8/10 Vågen. 10/10 Skorpionen. 12/10 Skytten, 15/10 Stenbocken. 17/10 Vattumannen. 20/10 Fiskarna. 23/10 Väduren.


  vaduren.jpgVäduren lejonet.jpgLejonet skytten.jpgSkytten
  oxen.jpgOxen jungfrun.jpgJungfrun stenbocken.jpgStenbocken
  tvillingen.jpgTvillingen vagen.jpgVågen vattumannen.jpgVattumannen
  kraftan.jpgKräftan skorpionen.jpgSkorpionen fisken.jpgFiskarna

 • Astrologi är

  Ordet Astrologi betyder helt enkelt översatt "läran om stjärnbilden" och kommer ursprungligen från grekiskan. Astrologin är dock betydligt äldre än så. Fornlämningar har visat att månen studerades redan för 20 000 år sedan, men inte förrän ungefär 2400 år före Kristus började människan göra tolkningar om huruvida stjärnornas placeringar kunde påverka människan. Under 2000-talet före Kristus utvecklade Babylonierna astrologin genom att följa stjärnornas vandringar. Man ansåg att jorden var världens mittpunkt och man trodde därmed att allt som skedde på himlavalvet var gudarnas budskap till människan och jordelivet. Kometer, solförmörkelser och andra himlafenomen fick därför stor uppmärksamhet. Babylonierna utvecklade sina studier med att också omfatta många av planeterna som finns i vårt solsystem, och skapade samtidigt Zodiaken.

  Zodiaken formades som en tänkt cirkel, på 360 grader runt jorden och delades in i 12 stycken bitar på vardera 30 grader. Med hjälp av denna kunde Babylonierna beskriva planeter, månar och stjärnors väg. Alla zodiaken 12 delar fick namn efter olika stjärnbilder på himlen, vilka vi idag kallar stjärntecken. Det finns ytterligare en indelning av cirkeln runt jorden. Den består av 12 hus. Detta innebär att en planet har dels en position i ett av zodiakens tecken och dels i ett av husen. Genom att även mäta planeter, månar och solars förhållande till varandra skapas det vi i dag kallar ett horoskop.

  Horoskop betyder "bild av timmen" och beskriver vårt solsystem under det ögonblick då födelsen sker. Genom att veta födelsedatum, klockslag och födelseplats kan man därmed dokumentera planeterna, solen och månen på zodiakcirkeln. Det är den lätta delen av horoskopet. Det är sedan Astrologens arbete att tolka det. En duktigt Astrolog kan beskriva den dragningskraft och den energi som påverkar flödet i ett liv. Alla planeterna visar på olika egenskaper och påverkar oss på olika sätt. De vanligaste planeter som används inom Astro login är följande:

  Solen= Personligt mål
  Månen= Känsloliv/upplevelser
  Merkurius= Uttryckande kommunikation
  Venus= Känsloliv/familj
  Mars= Kraft/potential/temperament
  Jupiter= Förmågor/yrkesinriktning
  Saturnus= Ego/längtan/uttryckande
  Uranus= Sociala liv, kontakter, utveckling och speglingar
  Neptunus= Spirituell sida och andligt intresse
  Pluto= Gruppkarma (till exempel 40-talister)

  Tillsammans kan de skapa mönster som kan vara både destruktiva och kraftfulla. Ett stjärntecken är därmed de energier som man kan lära sig att uttrycka och handskas med. Genom att ställa horoskopet kan man därmed lära känna sig själv och använda sina möjligheter på ett bättre sätt. Ditt stjärntecken är lika med ditt soltecken, alltså det stjärntecken som solen stod i när du föddes. Sedan har du var månen befann sig, och resterande av ovanstående planeter. En annan viktig betydelse har din ascendent, den plats där solen befann sig på morgonen, det visar på ditt yttre jag och är en av orsakerna till att du ibland inte känner igen dig i en generell beskrivning av ditt tecken.

  Astrologi är din karta, över hur alla stjärnorna stod runt omkring dig när du föddes. De visar en bild av dina egenskaper men bestämmer inte över hur du är- det gör du själv. Men du kan finna matnyttig information i ett horoskop för din personlighet och din utveckling samt möjligheter. Kan det vara viktigt att du tar reda på information om dig själv, använda dessa krafter och ta tillvara på dina egenskaper? Gå aldrig bara efter ditt soltecken, ta reda på hela ditt horoskop, se en komplett bild av dig och fascineras över hur mycket som stämmer överens med dig och ditt sätt att hantera livet.  De 12 stjärntecknen är -

  Väduren 21 mars -20 april
  Oxen 21 april- 21 maj 
  Tvillingarna 22 maj - 21 juni 
  Kräftan 22 juni - 22 juli 
  Lejonet 23 Juli - 23 Augusti
  Jungfrun 24 augusti - 22 september
  Vågen 23 september - 23 oktober
  Skorpionen 24 oktober - 22 november
  Skytten 23 november- 21 december
  Stenbocken 22 december- 20 januari 
  Vattumannen 21 januari - 18 februari
  Fiskarna 19 februari- 20 mars

   

 • Astrologer

  Kerstin Bylund-Paulsson - Astrolog - Stockholm

 • Kvartalshoroskop av Kerstin Bylund-Paulsson

  4:a kvartalet 2018 - Oktober- November- December


    Väduren

  Du skördar det du tidigare sått! Speciellt ni födda 21/4-30/3. Din status höjs. Är det en befordran som väntar runt hörnet eller är det något annat du länge velat manifestera som nu äntligen bär frukt? Just detta inflytande är märkvärdigt och sällsynt – max tre gånger under en livstid kan du uppleva detta. Räkna med att det även ger dig en stabilare ekonomi. Med det sagt är det också viktigt att du inte sätter dig i skuld. Ett visst oberoende kan uppstå om du räknar alltför mycket med stöd från andra. Din styrare, Mars, gästar fortfarande Vattumannens tecken: du vill lysa i diverse sociala sammanhang. Klubbar, föreningar och vänskap i alla dess former figurerar starkt. Du kan vara extra känslig för påverkan i nämnda sammanhang. Det känns viktigt för dig att ha inflytande. Eftersom Mars är i Vattumannen lockar allt ”alternativt”. Du söker fräscha infallsvinklar på livet. Hösten blir känslomässigt intensiv. Omvälvande inflytande finns. Du vill förnya och fördjupa alla dina relationer. En vändpunkt för alla blir sista veckorna i november men Vädurar födda 18/4-20/4 har definitivt kärleken som prio 1. December lutar mot större lugn. Du vänder dig bort från plikter och känner dig friare än på länge.


    Oxen

  Oxar födda 21/4-23/4 är fortfarande inne i en period av stark förnyelse som faktiskt kommer att pågå ett drygt år till! Planeten Uranus har nu påbörjat sin fleråriga resa genom tecknet. Men just nu är den starkast hos just er födda tidigt i Oxen. Uranus står för frigörelse, individualitet – att komma ur gamla hjulspår, helt enkelt. Mycket nytt väntar helt enkelt. Livet blir aningen oförutsägbart. Håll ett öga på 24/10 när fullmånen lägger sitt inflytande till detta. För alla gäller skarpt läge i relationer. Du gör höga insatser och väntar dig höga vinster. Mycket har du att ge i både kärlek och vänskap. Årets sista sex veckor passar bra för alla sociala aktiviteter. Lagkänslan är på topp. Du umgås med både barn och vuxna. Då ser du också klart och tydligt på dina relationer och vad ni faktiskt har att ge varandra. När perioden börjar ligger Mars starkt i horoskopet. Mars är vinna-eller-försvinna planeten. Du kämpar tappert samtidigt som du funderar på om du vill lägga dina krafter på något annat. Var stark och uthållig. Det ger sig. Livsfrågor är viktiga. Vad tror jag på? Vad är rätt och fel? I din strävan att få större förståelse för saker och ting i en större helhet söker sig många Oxar till böckernas värld eller ger sig ut i världen. Innan årets slut börjar du se på livet med nya ögon. Fysisk aktivitet! Ja! Och dessutom hela perioden. Det blir en del av en starkt uppbyggande energi som finns


    Tvillingarna

  Det har varit en tid av studier, formella eller informella och det börjar äntligen ge resultat. November är lysande i sammanhanget. Samma månad verkar det som om många planer resplaner smidas eller varför inte vidare studier. Att vidga vyerna är både Skytten och Tvillingarnas melodi! Ta reda på var du står i olika sammanhang. Vad är din filosofi? Du går från klarhet till klarhet i december. Hälsa är ett livsområde som hela året varit av extra stort intresse. Tvillingar har velat förstå det djupa sambandet mellan kropp och själ. Hösten innebär en mycket större kontaktyta. Du träffar fler människor än på länge. Eventuellt är många av dessa beresta och belästa. Många lärdomar finns att skörda. På det stora hela gynnas partnerskap under perioden, speciellt november och framåt. Det är fokus på gemensam ekonomi och den ser inte ut att lida men planera noga inför investeringar ni gör. Under hela december ger du järnet. Du vill visa vad du kan och ditt inflytande växer i styrka. Under november får Tvillingar födda 19/6-21/6 ta emot mycket kärlek och beröm. Det är bara att ta för sig! För övrigt händer mycket för alla Tvillingar på kärlekens område. Kärleken griper tag i er och ni erfar hur kärleken kan förvandla hela tillvaron. En tid att minnas.


    Kräftan

  Ansvaret gentemot andra är på topp under kvartalet, i synnerhet för er födda 22/6-1/7. För många av er kan det vara dags att göra slag i sak när det gäller en långvarig relation. Ni kanske vill befästa er relation. För andra kan det innebära en omvärdering av en relation och bestämma dig för att söka en annan relation som passar dig bättre. I vilket fall är det mycket stark fokus på nära relationer och hur du förhåller dig till dem. Är du född 11/7-13/7 ska du vara extra lyhörd och mån om att båda parter får vara med i bestämmandet. Är du inte engagerad i något social verksamhet borde du vara det. Det är nämligen så att alla former av gruppverksamhet är starkt gynnat. Det kan vara ett stort eller litet sällskap, med vuxna eller barn, på praktiska eller mer kreativa områden men du har mycket att ge och får rikligt med beröm. Även ekonomin får stor uppmärksamhet speciellt i relation till partners och eventuellt till andra kontakter av ekonomisk karaktär. En god lösning på tvistefrågor kan visa sig i november. Perioden visar på starka energier i omlopp vad gäller kärleken – även till barn. Du uppslukas av dina känslor och ditt engagemang. Kanske du hellre fokuserar på fritiden och det den har att bjuda än arbete. Mot slutet av november och i december kan du reda ut eventuella problem som funnits på dessa livsområden. Du vet bättre vad du vill i kärleken och hur du vill uttrycka dit kreativt. Då går det som på räls.


   Lejonet

  Byt bana! Det är hög tid. Du behöver gå din egen väg och det gör många av er nu. Är du född 22/7-26/7 har otåligheten tilltagit. Du har redan medvind och även om du pausar dina planer senare i perioden återupptar du dina drömmar och planer nästa år. Du hittar en ny och meningsfylld sysselsättning och bygger en solid grund för de kommande åren. Planeten Mars har sedan en bra tid tillbaka haft ett kraftigt inflytande på er födda under Lejonets tecken. För en del har det inneburit framgångsrika kraftansträngningar. För andra har det varit en tid av motsättningar som varit svåra att övervinna. I mitten av november är detta inflytande förbi. Har det känts motigt släpper den känslan då. Mest har det handlat om relationer; inte enbart personliga utan med folk i största allmänhet. I november förflyttas Jupiter in i Lejonets femte hus, ett livsområde som omfattar kärleken, barnen, kreativiteten och alla former av nöjen. Visst låter det lovande? Det blir mer och mer av ovan ”varor”. Kanhända att du reser mer, har mer kontakt med barn (eller barnet inom dig) eller helt enkelt mer fritid. Venus är mest verksam inom hemmet under årets sista kvartal. Där är där relationer utvecklas och förnyas. Det är där din kreativa ådra syns mest tydligt. Förnyelse behövs i vilket fall som helst och du tittar djupt inom dig själv för att hitta de bästa redskapen för att göra just detta. Mot periodens slut finns de till hands.


    Jungfrun

  Hälsan är A och O för de flest Jungfrur livet ut men under detta kvartal är det än mer aktuellt. Många av er kommer att titta extra noga på vad ni äter, hur pass mycket ni rör på er och vad som eventuellt kan behövas för att få kroppens maskineri att fungera maximalt. Det är fortfarande så att kärleken kräver det där lilla extra, men även barnen. Perioden är rik på erfarenheter och du får, trots ganska höga krav, mycket uppskattning för det du gör, inte minst ni födda 24/8-2/9. Tro inte att allt är slit och släp! Det händer mycket av det lättsammare slaget också: din kontaktyta växer genom barn och genom kärleken. Du utvecklar nya hobbies eller intressen som stimulerar dig. Det kan vara sådant som är kopplat till skolor, litteratur, utlandskontakter eller idrott. Det centrala är att du så att säga når ut i världen och känner dig fri. Under oktober växlar du mellan att först vara fokuserad på dina relationer för att sedan fundera på vilket värde de har för dig. Tankarna rör sig på ett djupare plan. Även ekonomiska intressen dominerar under senare delen av oktober. November och december kretsar tankarna kring en önskan för större frihet – att kunna röra sig obehindrat. Har du möjlighet vore en resa av godo eller varför inte långa promenader. Vill du utbilda dig är det denna tid som du smider planer som realiseras sent i november eller i december. Jungfrur födda 6/9-8/9 tar stora steg i er andliga utveckling.

 • Kvartalshoroskop av Kerstin Bylund Paulsson

  4:a kvartalet 2018 - Oktober - November - December


   Vågen

  Vilken energi det läggs ner på hjärtefrågor! Kärleken, barnen, leken är de områden du lägger ner mest krut på. Du kan känna dig stolt över mängden kärlek du har inombords och som du gärna delar med dig av. Du kör inte på i gamla banor heller. Du hittar nya sätt att leka och skapa på. Du har ett nytt kärleksobjekt som skiljer sig från de tidigare. Vilken intressant utveckling! Många födda under Vågens tecken tar sig nu en funderare över sina långsiktiga mål. Det saknas inte ambition men det känns som om det för tillfället är mer privata saker som pockar på uppmärksamheten. Detta gälle främst er födda 24/9-3/10. Vågens styrare, Venus, befinner sig i Skorpionens tecken under hela oktober och nästan hela december. Det är intensiva känslor i omlopp. Frågor om relationers vara eller icke vara dominerar. En ny dag gryr och riktigt hur det kommer att se ut klarnar först under senare delen av november eller i december. Du berikas av perioden i vilket fall som helst. Under november kommer Venus att befinna sig i Vågen och då påverkas er födda 19/10-23/10 allra starkast.* Det är helt tydligt då som kärleken, skönheten och rättvisan överskuggar allt annat i livet. Nöjeslivet kostar under oktober. Över huvud taget ser det ut som om en hel del pengar spenderas under perioden. Tur att det kommer in pengar från arbete – och just på området är det högaktivt vid årets slut. *Venus har en till synes bakåtgående rörelse (retrograd rörelse) och går då igenom Vågen, Skorpionen, tillbaka i Vågen och sedan in i Skorpionen igen.


    Skorpionen

  Nu är det dags att bryta ny mark vad gäller relationer. Kanske det blir så helt automatiskt om du byter bostad eller jobb eller så vill du helt enkelt umgås med nya sorters människor. Det kan bli en väg till förnyelse. Venus har en framskjuten position för alla Skorpioner under nästan hela kvartalet. Det är alltså kärleken och längtan efter det ljuva livet som upptar tankarna. Tankarna (och känslorna) kretsar kring meningen med relationer och hur de omformar oss och det liv vi lever. Med tanke på Venus position gentemot Skorpioner kan hända att utseendet blir allt viktigare och till och med hur bostaden ser ut. Du vill nu att skönheten ska få ta plats. Livliga inflytanden finns i hemmet. Är det dags att renovera? Du längtar efter ett modernt hem. Under oktober är Venusenergin lite trögare. Saker utvecklas inte i den takt du önskar. Det blir bättre fart i december Redan i oktober vet du åt vilket håll vinden blåser och det känns skönt att bli klar över hur du vill ha det. Jupiter har befunnit sig i Skorpionens tecken under året. Jupiter skänker frihet och en stor nyfikenhet på livet. Av den anledningen har många Skorpioner vidgat sina vyer i ett flertal avseenden 2018. I november förflyttar sig Jupiter in i Skyttens tecken och får då ett inflytande för Skorpioner på materiella områden: ekonomin förstås men också på djur, natur och maten vi äter. Skorpionens sinnlighet ökar. Det kanske blir mer kroppsvård. Det är något att se fram emot.


   Skytten Skytten

  Nya inkomstkällor väntar Skyttar under kvartalet. Ditt arbete ger dig verkligen lön för mödan. Nya inslag finns i ditt dagliga arbete också vilket är bra. Du behöver lite nya rutiner för att känna att du växer på den arbetsplats du befinner dig på. Ekonomin är och förblir dock ett livsområde som bjuder på den djupaste utvecklingen under ytterligare flera år. Hur förhåller du dig till det materiella? Vilken är din syn på kroppen, maten, naturen och det vi behöver för vår överlevnad? November är Jupiter ”hemma” igen i Skyttens tecken. Förra gången var 2006-7. Nu vill du inte känna dig bunden. Du vill åter igen erfara livets storhet. Du vill se vad som finns på andra sidan jordklotet. Du vill fördjupa dig i livsfrågor och lära dig så mycket som möjligt. Optimismen är på topp och det enda du behöver akta dig för är att tro att enbart en positiv syn på saker och ting garanterar gynnsamma lösningar på problem. Förpliktelser finns och det blir du ibland påmind om. Kvartalet börjar med mer inåtvända energier. Du upplever mycket när du bara har dig själv som sällskap. Din andlighet och kreativitet ökar. Under nästan hela kvartalet ligger Venus lite lågt. Du känner dig inte social och mår som bäst när du kan finnas till för andra dock märker du att dina goda krafter inte går obemärkta. Många söker sig till dig och vill ha ditt sällskap speciellt i mitten av november. Det ovan nämnda till trots är oktober och november tider då du är väldigt kommunikativ. Kurser, föredrag och Internet slukar dig. Senare delen av november och hela december lägger du krafterna på hemmet. Hemmet är språngbrädan ut i livet. Är den i gott skick?


   Stenbocken Stenbocken

  Stenbockar födda 22/12-31/12 är inne i en tid av fortsatt tillväxt. Du tar dig själv på stort allvar, prioriterar och fokuserar än mer än vanligt eftersom du anser att det du har för händer just nu är av avgörande betydelse för din framtid. Dina prestationer är beundransvärda och med tiden kommer du att glädjas över det du åstadkommit. Många tankar håller du för dig själv under november och december. Först en bit in i december känner du dig mogen att lägga fram dina tankar och planer för andra. Ekonomin är ett högaktuellt ämne och har varit det ett tag. Därmed inte sagt att ekonomin har varit dålig men det har funnits anledning att se över ditt hus så att säga. En trög energi på det området har nu släppt och november ser gynnsam ut speciellt om du behöver samarbeta med någon annan i ekonomiska frågor. Fram tills dess kan ekonomiska frågor vara ett tvisteämne mellan dig och vänner och/eller barn. Vänskap och din medverkan i olika små eller stora kollektiva sammanhang kommer under luppen under kvartalet. Du kan känna att din röst inte alltid blir hörd och det kan kännas frustrerande. Situationen är tillfällig. Det kan också finnas någon i vänskapskretsen som hart det svårt och då får du agera terapeut. Du gör så gott du kan. Kreativiteten får en tydlig skjuts framåt. Du kanske väljer att arbeta med naturnära ämnen och material. Det passar det nuvarande temat.


    Vattumannen

  Mycket hänger på det som händer den närmaste tiden. Vattumän kämpar med alla krafter för att klara en del uppgifter som kräver styrka och beslutsamhet. Sista kvartalet 2018 tyder på en tid då livets villkor ändras. Mars i stark position gentemot Vattumän beskriver kampen, behovet av att vara stark och modig. Temat har varit aktuellt sedan våren och nu kulminerar detta. Övriga inflytanden pekar på förändringar inom hemmet som ett av de livsområdena dit krafterna flyter. Dessutom fokuseras livsmål. Tänk på att det kan vara karriärfrågor men också andra intressen du har som du sätter ett högt värde på. I vilket fall som helst är det den roll relationer har i ditt liv. Eftersom Venus befinner sig i Skorpionens tecken under en stor del av perioden tyder det på ett nytt kapitel inom relationer. Resurser av alla de slag är frågor som också är på tapeten. November är en synnerligen bra period inom just kärleken och relationer i största allmänhet för Vattumän födda 14/2-18/2. Kvartalet talar för resor och kunskapsinhämtande speciellt om det är speciellt om det handlar om något som inte enbart är nöje eller av praktiskt betydelse. Det är djupdykningar i livet som du gör om och när du reser eller läser. Under en lång tid har alla Vattumän behövt perioder av avskildhet. Detta för att titta inåt och fundera vad tidigare erfarenheter har betytt för att desto bättre kunna möta den nya dag som gryr framöver. Alltmer tar arbete och hälsofrågor ditt intresse. För många kommer det att innebära en ny hälsoregim och nya uppgifter att fullfölja i vardagen. Du skrider då framåt i din utveckling-lär dig nya sätt att serva.


    Fiskarna

  Oh för att få vara Fisk och född mellan 3/3-6/3 och få uppleva Neptunus magi! Det är ni som kommer under denna planets inflytande starkast under kvartalet. Neptunus inspirerar, tar oss bort från det vardagliga livet och skänker en känsla av andlig närvaro. Musiken, meditationen, drömmarna och konsten leder vägen in i en vackrare värld. Kom dock ihåg att ha fötterna kvar på jorden – det finns en vardag att sköta. Uranus ger nu dig, som Fisk, helt nya infallsvinklar på livet. Du möter mycket ny information och sätt att se allt detta i större sammanhang som innebär att du utvecklas starkt, rent mentalt. Du vet så mycket mer än tidigare. Du är inte bara rörligare mentalt men även fysiskt. Du tar dig från plats till plats i din vardag. Du sitter inte ofta still! En hel del av det nya du lär dig är kopplat till det jordiska: kroppen och naturen. Vi lever ju i våra kroppar här på jorden. Men mer än så: vi och vår jord går igenom förnyelseprocesser. Det har du också förstått och vikten av att detta får ske. Under perioden komma ett viktigt intresse skifta från arbete till din fritid, barn och kärleksrelationer. Det är livsområden där du hämtar krafter och tar dig längre framåt på den livsväg du valt. Vänner eller andra grupper du är aktiv inom blir ett speciellt utvecklingsområde. Du gör nytta och har mycket praktiskt information att ge. Du känner att det är ett viktigt uppdrag du har. Många av er har funderat på att leva ett mera stillsamt liv och det har varit en period då ensamheten har lockat. Eventuellt har krafterna sinat en aning. I mitten av november och till årets slut är det emellertid en tid av ökad aktivitet. Du blir mer utåtriktad. Du möter livet med kraft!