• Horoskop 23/7-22/8 av Ylva Trollstierna

  lejonet.jpgSolen i Lejonet (24/8 i Jungfrun)

  Merkurius i Lejonet. Venus i Kräftan. Mars i skorpionen. Jupiter i Lejonet. Saturnus i Skorpionen. Uranus i Väduren. Neptunus i Fiskarna.

  Fullmåne 27/7 22:22 i Vattumannen.
  Nymåne 11/8 1:59 i Lejonet.

  Månen i Kräftan. 27/7 Lejonet. 29/7 Jungfrun.1/8 Vågen.3/8 Skorpionen. 5/8 Skytten. 8/8 Stenbocken.10/8 Vattumannen. 12/8 Fiskarna. 14/8 Väduren.16/8 Oxen. 18/8 Tvillingen. 20/8 Kräftan. 23/8 Lejonet.

  Klicka på bilden nedan för att läsa horoskopet för varje stjärntecken.

   


  vaduren.jpgVäduren lejonet.jpgLejonet skytten.jpgSkytten
  oxen.jpgOxen jungfrun.jpgJungfrun stenbocken.jpgStenbocken
  tvillingen.jpgTvillingen vagen.jpgVågen vattumannen.jpgVattumannen
  kraftan.jpgKräftan skorpionen.jpgSkorpionen fisken.jpgFiskarna

 • Astrologi är

  Ordet Astrologi betyder helt enkelt översatt "läran om stjärnbilden" och kommer ursprungligen från grekiskan. Astrologin är dock betydligt äldre än så. Fornlämningar har visat att månen studerades redan för 20 000 år sedan, men inte förrän ungefär 2400 år före Kristus började människan göra tolkningar om huruvida stjärnornas placeringar kunde påverka människan. Under 2000-talet före Kristus utvecklade Babylonierna astrologin genom att följa stjärnornas vandringar. Man ansåg att jorden var världens mittpunkt och man trodde därmed att allt som skedde på himlavalvet var gudarnas budskap till människan och jordelivet. Kometer, solförmörkelser och andra himlafenomen fick därför stor uppmärksamhet. Babylonierna utvecklade sina studier med att också omfatta många av planeterna som finns i vårt solsystem, och skapade samtidigt Zodiaken.

  Zodiaken formades som en tänkt cirkel, på 360 grader runt jorden och delades in i 12 stycken bitar på vardera 30 grader. Med hjälp av denna kunde Babylonierna beskriva planeter, månar och stjärnors väg. Alla zodiaken 12 delar fick namn efter olika stjärnbilder på himlen, vilka vi idag kallar stjärntecken. Det finns ytterligare en indelning av cirkeln runt jorden. Den består av 12 hus. Detta innebär att en planet har dels en position i ett av zodiakens tecken och dels i ett av husen. Genom att även mäta planeter, månar och solars förhållande till varandra skapas det vi i dag kallar ett horoskop.

  Horoskop betyder "bild av timmen" och beskriver vårt solsystem under det ögonblick då födelsen sker. Genom att veta födelsedatum, klockslag och födelseplats kan man därmed dokumentera planeterna, solen och månen på zodiakcirkeln. Det är den lätta delen av horoskopet. Det är sedan Astrologens arbete att tolka det. En duktigt Astrolog kan beskriva den dragningskraft och den energi som påverkar flödet i ett liv. Alla planeterna visar på olika egenskaper och påverkar oss på olika sätt. De vanligaste planeter som används inom Astro login är följande:

  Solen= Personligt mål
  Månen= Känsloliv/upplevelser
  Merkurius= Uttryckande kommunikation
  Venus= Känsloliv/familj
  Mars= Kraft/potential/temperament
  Jupiter= Förmågor/yrkesinriktning
  Saturnus= Ego/längtan/uttryckande
  Uranus= Sociala liv, kontakter, utveckling och speglingar
  Neptunus= Spirituell sida och andligt intresse
  Pluto= Gruppkarma (till exempel 40-talister)

  Tillsammans kan de skapa mönster som kan vara både destruktiva och kraftfulla. Ett stjärntecken är därmed de energier som man kan lära sig att uttrycka och handskas med. Genom att ställa horoskopet kan man därmed lära känna sig själv och använda sina möjligheter på ett bättre sätt. Ditt stjärntecken är lika med ditt soltecken, alltså det stjärntecken som solen stod i när du föddes. Sedan har du var månen befann sig, och resterande av ovanstående planeter. En annan viktig betydelse har din ascendent, den plats där solen befann sig på morgonen, det visar på ditt yttre jag och är en av orsakerna till att du ibland inte känner igen dig i en generell beskrivning av ditt tecken.

  Astrologi är din karta, över hur alla stjärnorna stod runt omkring dig när du föddes. De visar en bild av dina egenskaper men bestämmer inte över hur du är- det gör du själv. Men du kan finna matnyttig information i ett horoskop för din personlighet och din utveckling samt möjligheter. Kan det vara viktigt att du tar reda på information om dig själv, använda dessa krafter och ta tillvara på dina egenskaper? Gå aldrig bara efter ditt soltecken, ta reda på hela ditt horoskop, se en komplett bild av dig och fascineras över hur mycket som stämmer överens med dig och ditt sätt att hantera livet.  De 12 stjärntecknen är -

  Väduren 21 mars -20 april
  Oxen 21 april- 21 maj 
  Tvillingarna 22 maj - 21 juni 
  Kräftan 22 juni - 22 juli 
  Lejonet 23 Juli - 23 Augusti
  Jungfrun 24 augusti - 22 september
  Vågen 23 september - 23 oktober
  Skorpionen 24 oktober - 22 november
  Skytten 23 november- 21 december
  Stenbocken 22 december- 20 januari 
  Vattumannen 21 januari - 18 februari
  Fiskarna 19 februari- 20 mars

   

 • Astrologer

  Kerstin Bylund-Paulsson - Astrolog - Stockholm

 • Kvartalshoroskop av Kerstin Bylund-Paulsson

  3:a kvartalet 2018 - Juli- Augusti- September.


    Väduren

  Mars fortsätter sin resa genom Vattumannens tecken vilket är av stor betydelse för Vädurar efter det är just Mars som styr tecknet. Nu har Mars lagt in en lägre växel och aktiviteter skrider inte framåt riktigt som man vill. Frustrationen tilltar men att saker och ting dröjer fyller en funktion. Vädurar stannar upp och reflekterar: vilka mål behöver justeras? Vilken väg är best och mest framkomligt? I mitten av augusti och under halva september kommer karriärfrågor i fokus då Mars återgår till Stenbockens tecken. Vädurar födda 18-20/4 påverkas starkast. Ni är i fin och slagfärdig form! 12/9 är Mars åter igen i Vattumannen. Du vill ta nya tag och nu börjar dina företag/projekt att bära frukt. Vädurar har nu väntat ett par månader för detta.

  Födda 23/3-26/3 lägger manken till. Det kärvar på sina ställen men du vill lyckas och du jobbar hårt. Tiden känns knapp och ansvaren hopar sig men du visar att du klarar utmaningarna. Bra jobbat!

  Nu börjar Vädurar märka att umgängeskretsen ser annorlunda ut. Det är de praktiska, jordnära individerna eller grupperna du dras till. Det blir en mängda nya och spännande kontakter.

  Hela juli och augusti är kärleken, din kreativitet och barnen de områden dina tankar kretsar kring. Du erfar starka känslor som verkligen tar tag i dig. Under senare delen av juli och in i augusti kan gamla kontakter eller känslor göra sig påminda.


    Oxen

  Karriärfrågor är fortfarande högaktuella men en bra idé kan vara att inte förvänta dig framsteg förrän framåt september. Det du gör nu och har gjort tidigare kommer att vara värdefulla inledande steg men du ser inte riktigt vart det bär innan dess. 
  Under juli ler Venus mot dig. Dina relationer är goda och stabila. Oxar passar på att roa sig, koppla av och umgås med barn och andra de älskar.

  Oxens styrare, Venus går in i Vågens tecken 7/8 och stannar där till 9/9. Du vill väldigt gärna vara i en relation. Du söker tvåsamheten. Det kan faktiskt vara på din arbetsplats du hittar någon du vill vara med. Det är åtminstone där du just nu vill vara en god förebild vad gäller hur vi människor bör interagera. 
  Uranus besöker nu Oxens tecken. Under perioden är det Oxar födda 20-23/4 som upplever dessa upproriska energier. Du känner att du vill bli befriad! Mönster behöver brytas och det gör de.

  I september ser vi Venus i Skorpionens tecken och då befinner hon sig i Oxens 7:e hus av partnerskap. Där finns redan Jupiter och nu kommer Venus. Dina relationer blir mer intensiva och transformativa under denna tid. Du går på djupet och forskar i dina egna känslor. Vad triggar mig? Vad får mig att växa? Du får svaren under hösten.


    Tvillingarna

   Tvillingarnas styrare, Merkurius uppehåller sig hela juli i Lejonets tecken. Du lyser under perioden. Du känner dig stolt över din förmåga att utstaka ett kreativt liv för dig själv och dem du älskar. Du är speciellt aktiv i början av juli då du verkligen vill vara ute bland folk och gärna lära dig något nytt eller varför inte företa dig en resa? Mot slutet av juli stannar du upp en aning. Du omvärderar en del uppslag och kanske återgår till något du planerat tidigare. Merkurius finns i Jungfrun från och med 7/9 och då går tankarna åt det praktiska hållet. Du riktar blicken mot dina vardagliga sysslor och hur du kan leva än mer sunt.

  Venus gynnar alla Tvillingar under merparten av augusti men även in i september. Relationer flyter på harmoniskt även om det kan bli lite spänt i slutet av augusti. På de stora hela frodas kärlekslivet och med det lusten att manifestera mer av det som ligger dig varmt om hjärtat – all den kärlek och kreativitet som finns inombords.

  Tvillingar har redan expansiva inflytanden på arbete och hälsofronten men efter 10/9 kommer ytterligare ett som gör att just dessa teman känns viktiga. Antagligen funderar du på förändringar i dina sysslor och ditt levnadssätt, sådana som kommer till stånd senare 2018. Studier och resor med ett jordnära inslag lockar: mat, natur, ekonomi, kroppens välbefinnande.


    Kräftan

  Förmörkelsen 13/7 påverkar mest Kräftor födda kring just det datumet men många av er kommer förmodligen att erfara de överraskningar som förmörkelser bruka bjuda på. Var uppmärksam på vilka människor och omständigheter ni finner er i sällskap med just då. De kan berätta en del om det som komma skall.

  Kräftor födda 24-27/6 visar att ni pallar trycket. Prestation är ett nyckelord! Du har dina mål klart i sikte och kämpar ihärdigt för att visa vad du kan. Ett liknande inflytande kommer inte igen förrän om många år.

  Din förmåga att samarbeta testas senare delen av augusti och halva september. Speciellt er födda 20-22/7 märker att ni får mothugg oftare och här gäller det att vara smidig dock kan samma energi motivera er till självhävdelse av det positiva slaget. Visa vem du är och vad du vill.

  Under augusti är hemmet i fokus eftersom Venus då påverkar det som händer på hemmaplan. Smid olja på vågorna. Ta hänsyn. Du vill gärna att hemmet ska vara en plats där harmoni råder och den goda smaken kommer till uttryck.
  Partnerskap, vare sig de är personliga eller av ett annat slag, är ett livsområde i stark utveckling. Detta är inte nytt för dagen. Kräftor födda 11-14/7 upplever intensiva vibrationer.


   Lejonet

  Många Lejon kommer att känna sig ovanligt rastlösa under både juli och augusti. Det finns så mycket du vill hinna med. Det känns spännande och du får ditt lystmäte av upplevelser. Senare delen av augusti känner du att du vill stanna upp och smälta mycket av det du varit med om och eventuellt justera en del planer du gjort upp.

  Partnerrelationer har varit och fortsätter att vara ett område där det händer en hel del. Du möter nya människor som du vill umgås med eller inleda någon typ av samarbete med. Det kan också vara fråga om att avveckla ett tidigare samarbete. I så fall är perioden gynnsam för ett smidigt tillbakadragande. Den bästa tiden att inleda ett nytt samarbete kommer i slutet av september.

  Senare delen av augusti och under del av september återgår du till sysslor du haft tidigare. Du kanske inte är riktigt klar med vissa uppdrag och behöver lägga sista handen vid verket så att säga. Då tänker du också mer på dina vanor och hur ditt levnadssätt påverkar din hälsa. Nya goda vanor står för dörren.

  Lejon fortsätter att fundera på boendet och vilka förändringar som behövs för att hemmet ska bli den bästa speglingen av vem du är idag. I september tilltar lusten att rensa ut och börja om på nytt – även om du inte byter bostad!
  Förmörkelsen 11/8 visar vägen för många av er. Saker och ting kommer i fokus, paradoxalt nog, på en förmörkelse.


    Jungfrun

  Under juli och augusti är livsglädjen på topp. Du omger dig av dem som älskar och uppskattar dig. Mot slutet av juli och de första veckorna i augusti tittar du i backspegeln och reflekterar på mycket som har hänt. Du kanske till och med återknyter en kontakt med en tidigare vän eller kärlek. Har det funnit oklarheter reds de ut mot slutet av augusti.

  Jungfrur har långvariga inflytanden på kärlekens område, med barn och när det gäller den egna kreativiteten. Är du född 26-29/8 bygger du för framtiden. Du siktar in dig på det som ger varaktighet och du lyckas med det. Du har mycket att ge på nämnda områden och lika mycket får du ta emot. Tiden är inne att göra allvar av sina fritidsintressen. Du får beröm för det du gör. Födda sent i tecknet, 21-22/9 har åtnjuter även mycket positiva dagar 14/8-12/9. Du sprudlar av energi. 
  Du lägger ner mycket krut på att klara vardagen på bästa tänkbara sätt. Det märks på jobbet och i din inställning till din kropp och hälsa. Din vilja att lyckas är stark. Du hittar nya vägar att ta dig fram, både praktiskt och mentalt.

  Efter första veckan i september står din styrare Merkurius i just Jungfruns tecken. Då är du extra noga med detaljerna men glöm inte att se helheten. Låt inte bagateller ta stor plats i tillvaron. September inleder en period på flera veckor då dina tankar rör sig på djupare plan inte minst vad gäller dina relationer – vad du betyder för andra och de för dig.

 • Kvartalshoroskop av Kerstin Bylund Paulsson

  1:a kvartalet 2018 - Januari - Februari - Mars


   Vågen

  Du visar dig stark och framåt på kärlekens område under praktiskt taget hela perioden. Barn får en framträdande roll i ditt liv och du lär dig mer om hur du kan skapa och leka. Eventuellt kretsar nu din fritid mer kring naturupplevelser, skapande matlagning eller annat som är praktiskt och jordnära. Du delar med dig av den stora lyckan du bär på inombords.

  Vågar födda 26-29/9 får dock erfara att de axlar en hel del ansvar. Födda 11/10-14/10 märker att de behöver skala av lager efter lager av egenskaper som inte längre syftar till utveckling. Det är en spännande utveckling efter vilken du knappt känner igen dig själv!

  Under stor del av juli går Venus, din styrare, i Jungfruns tecken. Det är ett kall till ett praktiskt tänk då du gärna vill göra sådant som främst kommer andra till godo. När Venus rör sig igenom Vågens tecken, 7/8-9/9 ser du dig själv än mer än vanligt som en del i ett partnerskap. Samarbete är A och O. Det är när Venus förflyttar sig till Skorpionens tecken 10/9 som relationer intensifieras. Njut av passionen och de starka strömningarna mellan dig själv och andra.  Undvik att styra och ställa men låt inte heller andra styra dig.

  Hemmet fortsätter att vara ett mycket viktigt livsområde. Det som händer inom familjen, släkten och hemmet har inflytanden nu och i flera år framöver som kommer att ändra din uppfattning om vem du är. Du bygger en ny språngbräda ut i livet!


    Skorpionen

  Fortsätt att njuta av Jupiters vistelse i ditt tecken! Du känner dig fri och att det händer mycket nytt och spännande i ditt liv. Du känner dig rikare på alla plan. Detta inflytande finns kvar ett tag till.

  Hemma händer det ett och annat. Kanske projekten hopar sig. Eventuellt får du invänta slutet av augusti innan du kan få ett tillfredsställande slut på allt. Det är hög aktivitet i alla fall och ett nyckelord är förnyelse.

  Nya människor kommer in i ditt liv. De nytillkomna för med sig nya idéer och värderingar som du kommer att dela. Fokus ligger på det jordnära – tak över huvudet och mat för dagen, vår miljö och den kropp vi färdas i genom detta liv. 
  Under juli, augusti och i början av september är du som spindeln i nätet. Du verkar för att förena människor kring ett gemensamt intresse. Det kan handla om ett fritidsintresse, ett kreativt projekt eller något som kretsar kring barn. Du är talespersonen och har en hel del att säga. Mot slutet av juli och in i augusti kan du ha anledning att pausa i kommunikationen. Allt flyter inte riktigt på och du behöver revidera dina planer.

  I september kommer Venus in i Skorpionens tecken. Är du född 24/10-3/11 märker du inflytande starkast under september. För alla Skorpioner inleds en period av omvälvning inom kärleken. Välkomna Venus! Hon visar sig tydligt nu efter en tid då hon verkar ha gömt sig.


   Skytten Skytten

  Skyttens styrare Jupiter, står kvar i Skorpionens tecken och berättar om en tid då avslut och en ny början är tydliga teman. Avsked är oundvikliga och ibland välgörande. Det kan handla om saker, personer eller livsomständigheter. Ekonomin blir då också ett hetare ämne.

  Sommarmånaderna blir en tid av äventyr. Det spelar ingen roll om du reser långt eller bara tar dagsutflykter. Det centrala för Skyttar är att se och uppleva något nytt. Gärna något där man känner att man gör en insättning i kunskapsbanken. Det blir i alla fall inte månader av stillasittande. Du är ute och rör på dig. Varför inte utforska en ny sport?

  Juli och augusti är också bra månader att inventera det som finns på hjärnkontoret. Du har många idéer och planer du vill förverkliga. Det gör du förmodligen också även om du får vänta till slutet av augusti eller början av september innan allt rullar igång.

  Ekonomin och förhållandet till allt materiellt är i fokus och kommer att vara det i några år till. Alla Skyttar vill se om sitt hus och kunna känna sig trygga. Planering behövs och eventuellt omprioriteringar. När Venus går in i Skorpionens tecken väcks starka känslor inombords. De kan kännas svåra att få fram i ljuset. Utforska dina känslor. Låt dem inte styra från ditt undermedvetna.


   Stenbocken Stenbocken

  Stenbockar födda 9-12/1 känner ett påträngande behov av förändring och ni är starka och beslutsamma nog att se till att detta blir av. Rensning behövs på flera plan och antagligen är många av er redan i färd med detta. Födda 24-27/12 känner Saturnus inflytande. Det är en tid av mognad och ökat ansvar – något som du gärna axlar. Du drar tydliga gränser och värnar mer än någonsin om din personliga integritet. Ambitionsnivån är också hög.

  Mars gör ett kort besök i Stenbockens tecken också, mellan 14/8-12/9 och under den tiden är det er födda 18-20/1 som får ett rejält energitillskott. Våga agera men inte impulsivt. Sommaren kan annars vara en tid för återhämtning. Fastän det är en period av stark utveckling känner många av er det behövs tid för att samla krafter. Då är det läge att tacka nej till inbjudningar. Stanna hellre hemma, tända ett ljus och meditera eller lyssna på musik. Det är lisa för själen.

  Ekonomin kan kännas ansträngt under del av sommaren. Mot slutet av augusti råder större klarhet på den fronten och du vet hur du ska prioritera för att få det praktiska och materiella att flyta på bästa sätt.
  Nu blixtrar det till på kärlekens område. Sätt fast säkerhetsbältet! Det stundar nya tider. Du sprudlar av både kärlek och kreativitet.


    Vattumannen

  Om du går och funderar på att ändra saker och ting inom hemmet är nu tiden inne! Uranus ordnar så att din hemmiljö moderniseras. Ditt hem speglar ditt nya Jag. Trots modernisering vill du ändå att hemmet ska spegla din kärlek till jorden du bor på. Det är en miljövänlig miljö du väljer.

  Mars i Vattumannens tecken under juli, halva augusti och åter igen efter 12/9 innebär många järn i elden. Du vågar föra din egen talan, ta risker och initiativ. Detta gäller främst er födda 21-29/1. Du är viljestark! De dagar, under perioden, då Mars inte är i Vattumannen håller du låg profil – samlar krafter.

  Eftersom starka planetenergier ligger kvar under en längre period är det nu många Vattumän som känner att den viktigaste utveckling äger rum när man är för sig själv eller ser till vad man kan göra för andra. Du har starka känslor som behöver komma till uttryck i något som inspirerar både dig själv och andra. Räkna med att just denna process kommer att ta några år – år som kan bli magiska.

  Kärlen är din högsta prioritet under september. Annars så förnuftiga Vattumän kan verkligen tappa huvudet då. Kärleken styr och är den kraft som du tror kan förändra livet. Relationer går igenom en intensiv tid av förändring. Inflytanden är faktiskt goda redan i augusti då andra dras till dig men det är senare som du märker vilken dynamik som finns mellan dig och en partner. Barn är extra viktiga under juli och augusti. Det är fokus på partnerskap i största allmänhet hela perioden. Vilka vill du ha ett fortsatt partnerskap med?


    Fiskarna

  Vilken inspirerande tid det är för dig som Fisk! Neptunus, den glamorösa planeten, ler extra brett på er födda 5-7/3. Det vardagliga lockar inte alls. Det blir en ”flykt” in i vackrare, mer tilltalande världar. Eventuellt odlar du ett intresse för musik, film, drömtolkning eller något annat som man kan kalla för gränsöverskridande.

  Planeten Mars kommer dessutom att ge bränsle till dylika idéer/intressen under en stor del av perioden. Det blir många resor över gränserna. På tal om gränser är du som Fisk extra sugen på att se dig omkring i världen under ytterligare ett antal månader. Resor bjuder på intensiva upplevelser och om du studerar tag dig böcker in i djupa och spännande miljöer. Under september kommer du dessutom att hitta kärleken just när du reser eller läser – eller varför inte när du ”reser” på nätet.
  Förbered dig nu för kommande framsteg inom karriären eller ett annat livsområde som du ser som en viktig målsättning i livet. Det dröjer inte länge. Du förbereder dig nu för att gå in igenom de dörrar som kommer att öppnas.

  Som tidigare ligger stor vikt på vänner eller grupper du tillhör. Det kan handla om både barn och vuxna. Djup och varaktig utveckling finns där och pågår resten av 2018 och mer därtill. Ekonomin fortsätter att vara en ber-och-dalbana men inte mycket längre till. Under sommarmånaderna finns faktiskt stödjande inflytanden vad gäller ekonomin. Du har nog råd att roa dig.