• Astralresa

  Ordet astral betyder: (efter motsv. anv. i eng. Anv. har sin utgångspunkt i den äldre teosofiska uppfattning som framträder i ex. under ASTRAL -KROPP 1 samt i de ex. under ASTRAL ISK som beröra Paracelsi lära) teosof. o. spirit. som är av en finare materia än den (vanliga) fysiska l. som tillhör en värld som utgör en mellanled mellan den fysiska o. den andliga världen; särsk.: som hänför sig till l. härrör från l. tillhör l. har avseende på den värld l. det "plan" som enligt den nyaste teosofins läror utgör ett mellanled mellan den fysiska världen l. det fysiska "planet" o. den "mentala" världen l. det "mentala" "planet" samt bildar det närmaste materiella underlaget för känslan. Astrala väsen. Astral materia.

  Helt enkelt kan ordet astralresa vara lika med stjärnresa. Som de flesta vet betyder innebörden av ordet resa att du färdas till någon annanstans än där du är just nu. För mig är en astralresa när själen lämnar kroppen in i egna upplevelser där kroppen inte är närvarande och då inte heller begränsad av vår jordiska energi. Jag tror att själen väljer att bo i en fysisk kropp, den kroppen styrs av fysiska lagar. De allra flesta av oss kan lära oss att ta kontroll över energin till att vi kan separera kropp, själ och ande. Själen kan vid vissa tillstånd lämna kroppen men alltid hålla sig kvar med det vi kallar silvertråden som är en osynlig energitråd som du har vid Ki-punkten under naveln. Om själen en dag skulle släppa kontakten med den fysiska kroppen, det är den stunden du dör. Den klipper av bandet med den fysiska kroppen, jag tror inte att det är något som kan hända av en olyckshändelse. Utan att tråden finns där så länge som du har livsenergi om du så har rest till ett annat universum i din astralresa som även kan kallas utanför kroppen upplevelse (UKU).

  Att göra en astralresa har en del med sig naturligt, det förekommer ofta när vi är barn, kan ibland förväxlas med drömmar. Det som händer är att du upplever att du svävar utanför din kropp. Början till astralresa som de flesta har varit med om är när du drömmer att du faller, vaknar du till med ett ryck.

  När du gör en astralresa kan du lära dig att styra över ditt resmål, exempelvis besöka någon. Du blir så att säga en ”ande” hos någon. Det finns de som gjort tester, exempelvis en syster som gjort något speciellt i sitt hem och den andra systern gjort en astralresa till sin syster. Hon har sedan detaljerat kunna berätta det för systern som hon besökte. För att kunna göra den sortens resa ska du endera ha ett känslomässigt band till den personen eller vara en avancerad magiker. Men få avancerade magiker bryr sig om att besöka andra utan har andra mer betydliga uppgifter att uppleva.

  Du kan även räkna in en trum- eller drömresa som en astralresa. En resa med själen med ett specifikt mål där själen upplever medan kroppen är kvar i den fysiska världen.

  Varför vill du göra en astralresa?
  Kanske för att utvecklas, eller se om det går att göra eller söka en speciell upplevelse. Ibland kan du göra dem ofrivilligt, det bara blir så. Själv har jag från det jag var barn lätt gått ur min kropp och rest astralt, vilket har underlättat vid exempelvis trumresor eller vid trance. Jag har aldrig upplevt det som obehagligt de gånger jag rest iväg däremot de gånger logiken sagt ifrån, jag har tvär landat i ett fall då har det inte varit en positiv upplevelse.

  Hur gör du en astralresa?
  Jag tror att den bästa metoden är att lära känna sin fysiska kropp först så att du vet var den är och hur den fungerar. Det finns två olika övningar som jag anser vara en bra grund att ha med sig. Den första övningen är att lära känna din kropp genom att lägga dig ner och känna igenom hela din kropp med tanke och övningar. Du slappnar av, börjar med tårna, vickar på dem, känner in dem, en och en. Fortsätter att känna efter var du har foten, vaden, benet, knän, lår, underliv, mage, rygg. I det även de inre organen, brösten, armarna, halsen. Vidare till huvudet med de olika delarna, kinderna, ögon, mun och så vidare.

  Detta är även en bra övning för att känna in en obalans i din kropp och kan komma till nytta om du i en healingsession ska skanna av en annan människas kropp.

  Nästa övning kan vara att när du har lagt dig, att du istället för att känna in istället slappnar av kroppsdel för kroppsdel. Till dess endast medvetandet är vaket, då brukar jag resa ut genom min silvertråd. Ut ur kroppen till ett mål, vilket jag tror är viktigt att du har, men visst det kan även vara så att du i vardagslivet sätter dig i bilen och bara kör på måfå.

  Vad kan vara farligt med en astralresa?
  Som med allt annat som har med själsliga upplevelser kan du tappa kontrollen, bli manisk eller uppleva mer än vad du hinner sortera ut. Om du inte tar kontroll kan du lätt bli förvirrad och kanske göra astralresor av bara farten. I det få svårt att exempelvis sova. I allt som du gör bör du ha en balans mellan logik och intuition oavsett om det är en astralresa eller en vanlig bilresa.

  Jag har inte den uppfattningen att du kan stanna kvar i det astrala för länge. Den fysiska kroppen påkallar uppmärksamhet då du behöver äta, dricka eller gå på toaletten. Men det finns människor som trotsar naturlagar, kanske på grund av en andlig vilsenhet och går in i en andlig chock. När de kommer tillbaka kan vara förvirrade och allt annat än närvarande.

  En annan känsla som du kan ha när själen ej landat i kroppen, vilket kan ske även när du sover är att när du vaknar känner du dig tom. Som om du inte landat i dig själv, detta kan exempelvis uppstå om du sover, någon väcker dig plötsligt eller om du blir rädd och vaknar. Då har själen gjort en resa in i drömmen eller astral om det kanske nu är samma sak men med olika medvetande.

  Varför ska du göra en astralresa?
  Varför läser du denna text? Troligast är det för att du har ett intresse, en längtan, en vision att själen finns. Att själen är odödlig, att du kan vara i själens energi och även så kan ett mål finnas, exempelvis en andlig kick genom att färdas i universum. På astralplanet gäller inte samma energilagar som vi har på jorden. Astralplanet består precis som jordelivet av olika element, som vatten, jord, luft, eld och eter men i en högre energi. Det finns olika astralplan även parallella plan med andra väsen och andra dimensioner, många gör sina astralresor ut i rymden. Exempelvis till en planet, kanske för att besöka utomjordingar eller bara för att meditera på månen.

  Vad sker vid en astralresa?
  Upplevelsen är olika för alla, men ifrån texten ovan kan ett exempel beskrivas: I det att du slappnar av och startar din resa utanför kroppen kan du endera uppleva att du svävar ovanför din egen kropp. Du kan se dig själv och omgivningen, oftast tydligt men ändå som i en dimma. Det finns inga gränser eller tid i det astrala vilket gör att du kan resa ut i universum likväl som att bara stanna ovanför din kropp (något som ofta sker vid operationer). Det vekar inte finnas tid i det astrala som vi upplever det i vår verklighet. Vilket skapar upplevelsen att du hinner med mycket under den korta stund du är borta från den fysiska kroppen.

  Silvertråden har ingen begränsning, har aldrig upplevt någon som haft för kort eller blivit stoppad utan den har varit tänjbar hela vägen. Viktigt är att alla har sin sanning, sin upplevelse och sitt mål med det som vi gör, vilket du bör respektera. Själv har jag uppfattningen att en astralresa kan vidga sinnet, det finns något mer än det vi ser här. Vi är odödliga, energierna finns alltid oavsett vilken energiform du är.