• Asatro

  torshammare.jpgDen fornnordiska världsuppfattningen finns i många stycken nedtecknad åt eftervärlden (i bland annat *eddorna), men det finns också mycket som är höljt i dunkel. Att börja närma sig den forna tron är att ge sig i kast med ett stort antal gudar och andra mystiska väsen. Liknelser med dagens religioner blir svåra - för att inte säga omöjliga.

  Världen styrs alltså av ett flertal gudar, dessa är antingen "asar" eller "vaner". Några av de mer kända asarna är Oden och Tor. Bland vanerna känner vi Frej och Freja. Loke har vi kanske också hört om, men om han var en gud, jätte eller ingetdera förtäljer inte historien med säkerhet.

  Asarna stod för lag och ordning, de levde sina liv (som inte var oändliga) på en plats som kallas för Asgård. Antalet asar kan ha varit så stort som dryga tjugo, den mäktigaste av dom alla var Oden - gudarnas konung. Tor var den som utstrålade kraft och var förutom åskans även blixtens gud även människornas försvarare.

  Vanerna var mer som en form av andar och naturväsen än regelrätta gudar. De såg dem som fruktbarhetsgudar. I motsats till asarna brydde de sig inte alls om lagar, etik och moral utan lät sig styras av drifter och lustar.

  Freja var även trollkonstens gudinna, en sierska som behärskade dåtidens kvinnliga shamanism - sejden.

  Asatrons skapelseberättelse är inte helt lätt att beskriva kortfattat, men de två första levande varelserna ska ha varit Ymer och Audhumbla. Ymer var en ofantlig jätte och Audhumbla var en hornlös ur ko som försåg Ymer med livgivande mjölk.

  Ymer blev sedermera anfader till alla världens jättar genom att de växte fram en kvinna och en man ur hans armhålor.

  Audhumbla å sin sida slickade fram en man ur en salt sten. Mannen var Bure vars son Bor sedermera blev alla gudars anfader.

  Den värld (Midgård) som människor sedermera kommit att leva i, är skapad av kroppen efter den dräpte Ymer (mördad i sömnen av bland annat Oden). Av Ymers ben skapades berg och land och hans blod blev till våra hav. Skallbenet användes till att skapa vårt himlavalv. Vid samma tillfälle skapades även en flicka som hette Sol och en pojke som hette Måne. Dessa två hade till uppgift att dra var sin vagn med himlens två mest lysande klot.

  *eddorna = guda- och hjältesånger som berättar samt beskriver den gamla asatron.

  Mest omtalat ifrån Asatron är Tors hammare. Kanske du som barn fått höra när det åskar att det var Tor som for fram med sin vagn slungades sin hammare. Tors hammare heter Mjölner, det är sagt att den smiddes av två dvärgar efter ett vad som Loke förlorade. Tor kan slunga iväg Mjölner som alltid träffar sitt mål och sedan återvänder till Tors hand till den handske som kallas Järngreipr. Många bär denna hammare som smycke för att finna sin egen kraft.

  Asatron är en av grunderna till runor som du finner på egen länk