Är ensam stark?
Annika Kucharski
Sunday July 28 2019, 8:48 AM
Är ensam stark?

"Styrkan visar på inre styrka, att man står säkert med sig själv, har erfarenheter från omgivningen som gör att man vet sin egen styrka och sin målmedvetenhet. Man vet vad som finns för en och vad man bör göra och vet vad man klarar och resten låter man vara eller kämpar för att få till sig. Har en stark motivation då man vet vad man vill och att man kan få det."

"Ensam är stark" heter talesättet, vad tror ni om det? Jag tror nog att det kan stämma i vissa fall men tycker inte att man kan säga det generellt. Alla är vi olika i det fallet. Det som den ene knappt märker av gör den andre helt förtvivlad. Hur kommer det sig att det är så? Tror än en gång att jag kommer tillbaka till att alla är olika, det som är rätt för den ene är inte rätt för den andre. Finns det något rätt eller fel i detta överhuvudtaget?

Vad är det att vara stark då? Min mamma t ex tyckte att jag var väldigt stark när pappa gick bort. Jag fick ta hand om det mesta och fixa, säga upp saker, avanmäla saker och så vidare. Själv tyckte jag inte att det var något märkvärdigt med det jag gjorde - det måste fixas och jag fixade det. 
Arbetskamraterna undrade nog lite också, det kände jag på mig, jag var ju bara hemma en dag när det hände. Han gick bort på söndagen och jag var hemma måndag och sen tillbaka o arbetade. 
Så funkar det för mig - livet måste gå vidare även om detta förstås var väldigt ledsamt.

Har man koll på sig själv så klarar man nog av det mesta tror jag. Det tycker jag att jag har och att jag gör. Känner man till lite om vad som behöver göras vid vissa händelser så kommer man långt och man kan alltid fråga om man vet någon som varit ute för samma händelse eller i alla fall en liknande.

Till sist googlade jag på Vad är styrka för dig och det första jag fick upp var "stå upp för sig själv vid t ex grupptryck".
Det är en bra styrka tycker jag. Den har jag blivit bättre på med åren, erfarenhet är bra att ha.

You May Also Like