• Andlig guide

  angel.jpgAndliga guider kan vara både döda anhöriga eller en annan själ som finns vid din sida. Enligt de flesta traditioner har alla minst en andlig guide vid sin sida, själv tror jag att vi har flera. En ”grund” guide som ska vara med dig hela livet igenom allt som du går igenom. Sedan tillfälliga guider vid olika lärdomar i livet, de är guider på praktik så att säga.

  En andlig guide, som en del av oss också kallar för ängel är för mig inte märkvärdigare än vad du är, eller om du vill se motsatsen den är lika mäktig. Skillnaden emellan Er är att medan du väljer att gå ner på jorden för att utvecklas med ditt högre jag. Där du har ”stängt” in din själv i din fysiska kropp så väljer ”guiden/ängeln” att ”leva” med sitt högre jag. Guiden väljer att vara öppen, fri från fysiska band och gå bredvid dig och lära av dina misstag men även vägleda dig där du behöver impulser. Du får beskydd och energi av din guide som i energiutbyte för lära av dina lärdomar utan att behöva göra dem fysiskt.

  Många ber om kontakt med sin andliga guide men ser inte när de får det. För att de väntat något helt annat än den kontakt som sker. Många väntar sig ljus, starka energier som ska skaka om dem. En syn av en guide i form av en indian, nunna, munk eller någon lärd överstepräst eller en ängel med vingar. Min uppfattning är att din guide tar den form som du kan acceptera och få något ut av. För mig är de endast energier, som jag kan se i färg och form, men även i någon skepnad. Om det är så att du är fascinerad av indiankultur visar sig din guide som indian, för att du ska känna trygghet och lyssna till den vägledning som du får.

  En ”guide/ängel” är en själ som du bör ha vördnad för, ett ljus, en kärlek och en förståelse samt en förlåtelse. Precis på samma sätt som du bör ha vördnad för dig själv. En energiform som hela tiden ger kärlek ur en outtömlig källa oavsett vad du gör i livet. Att ta kontakt med sin ”guide/ängel” och tillåta dig att ha kontakt skapar ett ljusare energimönster. En energi som omsluter dig med kärlek, skapar en trygghet i ditt liv i dina val, kanske förvirring men stärker din utveckling.

  Vi omger oss med olika energiformer, en del bättre och en del sämre. Här är en ”andlig guide/ängel” att föredra mot för andra energiformer som kanske är lättare att dra på sig. Många kan få kontakt via andlig skrift, viktigt vid all kontakt är att du lyssnar till din intuition och logik, att det känns rätt. En andlig guide skulle aldrig vägleda dig till något som skadar dig, aldrig få dig att göra bort dig, eller göra något som du känner motstånd inför. Din andliga guide vet vem du är, hur du fungerar.

  En guide/ängel kan du alltid kalla på oavsett vilket tillstånd du är i och vad du än ha gjort. En sann guide/ängel dömer aldrig då den vet att det finns en lärdom i allt. En guide/ängel ger dig insikter och inte råd om vad du ska äta till middag, de besluten bör du ta själv. Jag har träffat på en kvinna som hade en delfin som andlig guide som hon handlade middag med. Men bara vegetariskt eftersom det var en delfin som hade så mycket kunskap, lite lustigt eftersom delfiner äter kött. En sådan gång anser jag att det gått för långt, en andlig guide är en ledsagare och inte någon som du ska bli beroende av. De banden skapas aldrig och då är det ”fel” guide= vilsen själ. När du ropar får du svar oavsett om du inte förstår svaret på en gång.


  Låt mig berätta en historia

  Det var en gång en man. Han stod med vatten upp till knäna i det stora syndafallet. Så kom Noa förbi med sin ark och såg mannen, han ropade till mannen, - Här, kom ombord vi ska rädda dig.

  - Behövs inte. Sa mannen, Gud har lovat att rädda mig. Noa seglade vidare, vattnet steg mannen upp till midjan, så kom en tankbåt, de ropade

  Var beredd, vi sätter ner en livbåt och plockar upp dig. – Nej tack, svarade mannen, det behövs inte, Gud har lovat att komma och rädda mig. Tankbåten fortsatte sin färd utan mannen. Vattnet steg till halsen på mannen och en helikopter kom förbi, de sänkte ner en lina, ropade

  Här, ta emot, vi drar upp dig. – Nej tack, svarade mannen, det behövs inte, för Gud har lovat att rädda mig.

  Så steg vattnet mannen över huvudet, han drunknade och kom till Gud. Väl där, besviken vände han sig till Gud.

  Varför räddade du mig inte?

  –Tja, sa Gud, jag skickade, Noa, en tankbåt och en helikopter, vad mer kan jag göra?


  Precis så kan det vara i livet. Vi ser inte den hjälp vi får, en guide kan skicka person efter person vår väg som support. Eller möta oss i en form vi inte förväntat oss, vi vänder ryggen till och hoppas att det vi söker ska komma vår väg. Nästa gång du får en impuls, kanske dags att känna efter om det kan vara din andliga guide? Du kanske får en impuls att ringa någon, att svänga vänster istället för höger, kanske du stannar bilen för att bara andas ut. En impuls som vägleder dig framåt i mer harmoni.

  Döda anhöriga

  En tragedi kan vara när en anhörig dör, vi är i behov av att vända oss till den för att få stöd och svar på det sätt som vi är vana med. Döda anhöriga kan ”komma tillbaka” tillfälligtvis i sin gamla skepnad för att du ska förstå att de är de som du en gång kände. För att din längtan efter kärlek blir bekräftad om du kan identifiera den döde, då finns det trots allt en högre makt, då finns även du. Eller ett liv efter detta, du är inte övergiven, utan den som du vet älskade dig finns, existerar och bekräftar dig ännu en gång.

  Den (avlidne) själen har en helt annan trygghet och harmoni med sig, baserad på kärlek och förlåtelse. De jordiska ordinära svar vi väntat oss inte längre finns där utan istället får vi andliga svar. Vägledningar som vi aldrig väntat oss, kanske inte heller vill ha i vår rädsla och självömkan. Där vi istället vill ha bekräftelse och det vi tror är kärlek. Det kan det bli tufft och tvivlen kan bli många när vi saknar någon. Nu finns det en själ som bara fyller oss och omger oss med kärlek och inte hjälper oss att bekräfta en rädsla.

  För varför annars skulle vi söka vägledning och kontakt om det inte är för att vi känner saknad och känner oss övergiven. Då vill vi ha hjälp och kärlek av någon som vi vet alltid annars har gett oss det eller som vi vill.

  Det finns änglar som har avancerat och är i ett högre område, en annan vibration eller vi kan kalla det dimension. De är mer de änglar som vi oftast tänker på och ser som ljusvarelser, en del av dem med vingar, även om det enligt bibeln inte finns många änglar med vingar.

  Vad kan en andlig guide hjälpa dig med?

  Att se dig själv, som den du nu är, vad du kan göra som nästa steg för att lyckas förverkliga ditt liv och det som du har som en längtan inom dig? Eller att få bekräftelse. Tryggt kan vara att veta att du inte är ensam när du känner dig som ensammast i hela världen. Utan att det finns en själ bredvid en även om den inte har en fysisk kropp. En guide/ängel vet dina lärdomar, den kan även hjälpa dig när du ber om vägledning när du står inför något. Själv ber jag om hjälp via att få svar genom telefon, tidningar, Internet eller TV. Ställer min fråga till min guide, ber om snabb vägledning och får vägledningen via media.

  Hur får du kontakt?

  Sätten är lika många som det finns guider. Du kan sätta dig ner och be om kontakt, den finns där. Ett sätt kan vara att be guiden hålla dig i handen och så känner du energi omkring din hand. Eller att något hörs, eller rör på sig. Eller att du ser ett ljus, en energi. Din andliga guide finns alltid omkring dig och där kan du få bekräftelse på en gång.

  En död anhörig tror jag kan behöva tid på sig, så även du. Boka in ett möte, be din andlige guide förmedla till den döda anhöriga att du önskar kontakt exempelvis klockan 20.00.

  Min erfarenhet är att guiderna tar sin plats i vårt energifält där vi behöver som mest skydd och energi. Exempelvis bakom dig (ryggen) ifall du har som lärdom att gå framåt och har svårt att släppa det som varit. På höger sida om du behöver bli mer utåtriktade och ta beslut. På vänster sida om du behöver mer bekräftelse och bli mer öppen. Eller framför dig om du lätt hamnar i alla möjliga händelser och behöver någon som sorterar energier. Ett bra sätt att lista ut var guiden har sin plats är att se på hur du sover, den sida som du har öppen och sårbar är oftast den som din guide finns på.

  Du kan också be din guide stå framför dig, med handflatorna öppen gå mot guiden tills du känner energimotstånd (som när du känner av en aura, vilket är samma sak efter som själen nu är en ”aura”). Du kan också använda dig av pekare, men i längden tjänar du mest på att själv känna in. Öva upp förmågan så får du inte panik om du inte finner dina pekare.

  Vad är det viktigaste i kontakten?

  Att du känner trygghet och kärlek, inget dömande utan vägledning, stöd, omvårdnad. Vad kan du ge tillbaka? Att du lyssnar och lär. Din guide kommer att få sin belöning i och med att du följer energierna och säkert även ger din guide upplevelsen av vad som sker i din handling.